$nbsp;

X

  • 6M512B107AA / Cúp pen phanh trước Ford EcoSport2
  • 6M512B107AA / Cúp pen phanh trước Ford EcoSport3
  • 6M512B107AA / Cúp pen phanh trước Ford EcoSport2
  • 6M512B107AA / Cúp pen phanh trước Ford EcoSport3

6M512B107AA / Cúp pen phanh trước Ford EcoSport

Giá bán: 700.000 vnđ
Còn hàng

6M512B107AA / Cúp pen phanh trước Ford EcoSport :

+ Mã: 6M512B107AA / 6M51-2B107-AA

+ Xuất sứ: Hàng chính hãng Ford cấp.

+ Cúp pen phanh trước EcoSport (phớt chặn dầu phanh trước) : dùng cho Ford EcoSport 2014, EcoSport 2015, EcoSport 2016, EcoSport 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

6M512B107AA / Cúp pen phanh trước Ford EcoSport :

+ Mã: 6M512B107AA / 6M51-2B107-AA

+ Xuất sứ: Hàng chính hãng Ford cấp.

+ Cúp pen phanh trước EcoSport (phớt chặn dầu phanh trước) : dùng cho Ford EcoSport 2014, EcoSport 2015, EcoSport 2016, EcoSport 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

HB1 W700672 S442 BOLT, M12 X 30 X 27/01/2014 26.000 ₫ 1125 CN15 1125 BA DISC - BRAKE 2 27/01/2014 18/03/2014 1.865.000 ₫ 1125 CN15 1125 BB DISC - BRAKE 2 18/03/2014 08/01/2016 1.965.000 ₫ 1125 CN15 1125 CA DISC - BRAKE (T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD) 2 22/01/2018 11/05/2020 0 ₫ 1125 CN15 1125 DA DISC - BRAKE (DOMESTIC MARKET SALES) 2 11/05/2020 05/10/2021 0 ₫ 1125 CN15 1125 DB DISC - BRAKE (DOMESTIC MARKET SALES) 2 05/10/2021 0 ₫ 1125 CN15 1125 EA DISC - BRAKE (FMC THAILAND LTD) 2 19/02/2018 1.304.000 ₫ 1125 CN15 1125 EA DISC - BRAKE 2 08/01/2016 19/02/2018 1.304.000 ₫ 2K004 CN15 2K004 A2B SHIELD - SPLASH, RH (T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD OR FMC THAILAND LTD) 1 19/02/2018 0 ₫ 2K004 CN15 2K004 A2B SHIELD - SPLASH, RH 1 27/01/2014 19/02/2018 0 ₫ 2K004 CN15 2K005 A2B SHIELD - SPLASH, LH (T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD) 1 19/02/2018 0 ₫ 2K004 CN15 2K005 A2B SHIELD - SPLASH, LH (FMC THAILAND LTD) 1 19/02/2018 07/04/2018 0 ₫ 2K004 CN15 2K005 A2B SHIELD - SPLASH, LH 1 27/01/2014 19/02/2018 0 ₫ 2K021 CN1Z 2V001 A KIT - BRAKE LINING, HIGH LEVEL AFTERMARKET SPEC, NON WARRANTY REPAIR, MOTORCRAFT, ALTERNATIVE PART ((+)"TH" OR (+)"PH" OR (+)"VN") 1 27/01/2014 1.490.000 ₫ 2K021 CN15 2K021 AA KIT - BRAKE LINING 1 27/01/2014 01/04/2014 2.600.000 ₫ 2K021 CN15 2K021 CA KIT - BRAKE LINING 1 01/04/2014 19/02/2018 1.790.000 ₫ 2K021 CN15 2K021 CA KIT - BRAKE LINING (FMC THAILAND LTD) 1 19/02/2018 1.790.000 ₫ 2K021 GN15 2001 BA KIT - BRAKE LINING (T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD) 1 19/02/2018 19/05/2018 0 ₫ 2K021 GN15 2001 BB KIT - BRAKE LINING (T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD) 1 19/05/2018 0 ₫ 2B107 6M51 2B107 AA KIT - CALIPER SEAL 1 27/01/2014 19/02/2018 395.000 ₫ 2B107 6M51 2B107 AA KIT - CALIPER SEAL (FMC THAILAND LTD OR T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD) 1 19/02/2018 395.000 ₫ 2B135 CN15 2B134 BA SUPPORT, RH (T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD OR FMC THAILAND LTD) 1 19/02/2018 1.337.000 ₫ 2B135 CN15 2B134 BA SUPPORT, RH 1 27/01/2014 19/02/2018 1.337.000 ₫ 2B135 CN15 2B135 BA SUPPORT, LH (T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD OR FMC THAILAND LTD) 1 19/02/2018 2.828.000 ₫ 2B135 CN15 2B135 BA SUPPORT, LH 1 27/01/2014 19/02/2018 2.828.000 ₫ 2208 CN15 2208 AA SCREW - BLEED 1 27/01/2014 19/02/2018 139.000 ₫ 2208 CN15 2208 AA SCREW - BLEED (FMC THAILAND LTD OR T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD) 1 19/02/2018 139.000 ₫ 2L231 CN15 2L231 BA CALIPER, RH (T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD OR FMC THAILAND LTD) 1 19/02/2018 7.001.000 ₫ 2L231 CN15 2L231 BA CALIPER, RH 1 27/01/2014 19/02/2018 7.001.000 ₫ 2L231 CN15 2L232 BA CALIPER, LH (FMC THAILAND LTD OR T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD) 1 19/02/2018 7.001.000 ₫ 2L231 CN15 2L232 BA CALIPER, LH 1 27/01/2014 19/02/2018 7.001.000 ₫ 2B302 CN15 2B294 BA HOUSING-FRONT CALIPER, RH (FMC THAILAND LTD) 1 19/02/2018 5.022.000 ₫ 2B302 CN15 2B294 BA HOUSING-FRONT CALIPER, RH 1 27/01/2014 19/02/2018 5.022.000 ₫ 2B302 CN15 2B302 BA HOUSING-FRONT CALIPER, LH (FMC THAILAND LTD) 1 19/02/2018 5.551.000 ₫ 2B302 CN15 2B302 BA HOUSING-FRONT CALIPER, LH 1 27/01/2014 19/02/2018 5.551.000 ₫ 2B302 GN15 2B294 AA HOUSING-FRONT CALIPER 1 11/05/2020 0 ₫ 2B302 GN15 2B294 BA HOUSING-FRONT CALIPER, RH (T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD) 1 19/02/2018 2.670.000 ₫ 2B302 GN15 2B302 BA HOUSING-FRONT CALIPER, LH (T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD) 1 19/02/2018 2.662.000 ₫ 2L484 CN15 2L484 CA KIT - SEALING - WITH PISTON (T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD OR FMC THAILAND LTD) 1 19/02/2018 1.247.000 ₫ 2L484 CN15 2L484 CA KIT - SEALING - WITH PISTON 1 27/01/2014 19/02/2018 1.247.000 ₫ 2B486 3M51 2B486 AA SPRING FRONT BRAKE 1 27/01/2014 19/02/2018 269.000 ₫ 2B486 3M51 2B486 AA SPRING FRONT BRAKE (T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD OR FMC THAILAND LTD) 1 19/02/2018 269.000 ₫ 2L526 CN15 2L526 AA KIT - BUSH 1 01/11/2016 19/02/2018 0 ₫ 2L526 CN15 2L526 AA KIT - BUSH (T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD OR FMC THAILAND LTD) 1 19/02/2018 0 ₫ 2L526 88AB 2L526 AA KIT - BUSH 1 27/01/2014 01/11/2016 1.103.000 ₫ 2L527 6M51 2L527 AA KIT - RETAINING PIN (T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD OR FMC THAILAND LTD) 1 19/02/2018 715.000 ₫ 2L527 6M51 2L527 AA KIT - RETAINING PIN 1 27/01/2014 19/02/2018 715.000 ₫

 

Theo tiêu chuẩn hãng Ford.

Liên hệ đặt mua sản phẩm 6M512B107AA / Cúp pen phanh trước Ford EcoSport
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar