$nbsp;

X

  • Bi moay ơ trước Ford Fiesta , bi bánh trước Fiesta D65133047A D65133047B2
  • Bi moay ơ trước Ford Fiesta , bi bánh trước Fiesta D65133047A D65133047B3
  • Bi moay ơ trước Ford Fiesta , bi bánh trước Fiesta D65133047A D65133047B4
  • Bi moay ơ trước Ford Fiesta , bi bánh trước Fiesta D65133047A D65133047B5
  • Bi moay ơ trước Ford Fiesta , bi bánh trước Fiesta D65133047A D65133047B6
  • Bi moay ơ trước Ford Fiesta , bi bánh trước Fiesta D65133047A D65133047B2
  • Bi moay ơ trước Ford Fiesta , bi bánh trước Fiesta D65133047A D65133047B3
  • Bi moay ơ trước Ford Fiesta , bi bánh trước Fiesta D65133047A D65133047B4
  • Bi moay ơ trước Ford Fiesta , bi bánh trước Fiesta D65133047A D65133047B5
  • Bi moay ơ trước Ford Fiesta , bi bánh trước Fiesta D65133047A D65133047B6

Bi moay ơ trước Ford Fiesta , bi bánh trước Fiesta D65133047A D65133047B

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Bi moay ơ trước Ford Fiesta , bi bánh trước Fiesta D65133047A D65133047B

Bi bánh trước Fiesta, Bi moay ơ trước Fiesta, bi láp trước Fiesta, bạc đạn bánh trước Fiesta, bạc đạn trước Fiesta ...

* Hàng chính hãng nhà máy Ford cấp (có đủ tem mã trên sản phẩm và trên bao bì) nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng. Mua hàng kém chất lượng cũng chính là cách các bác bỏ tiền của mình ra mua cục tức cho mình đó ah.

* Dùng cho Ford :

✔️ Ford Fiesta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

✔️ Mazda 2 đời 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

*** Hãy mua hàng chất lượng, đừng mua hàng kém chất lượng để rồi mình bỏ tiền của mình ra mua cái cục tức vào thân ***

Bi moay ơ trước Ford Fiesta , bi bánh trước Fiesta D65133047A D65133047B

Bi bánh trước Fiesta, Bi moay ơ trước Fiesta, bi láp trước Fiesta, bạc đạn bánh trước Fiesta, bạc đạn trước Fiesta ...

Danh Mục: FIESTA CM 2011- Phần: B01.025 FRONT KNUCKLE AND HUB In ngày tháng: 02/11/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout P/N địa phương Mô tả Slượng Từ Tới Giá 33-020 DL33 33021 C KNUCKLE-STEERING, RH 1 1.764.000 ₫ 33-020Z DL33 33031 C KNUCKLE-STEERING, LH 1 1.748.000 ₫ 33-042 D651 33042 A NUT 2 02/02/2012 66.000 ₫ 33-042 D651 33042 NUT 2 01/02/2012 79.000 ₫ 33-047 D651 33047 A BEARING,WHEEL 2 23/03/2011 2.645.000 ₫ 33-047 D651 33047 B BEARING,WHEEL 2 24/03/2011 4.388.000 ₫ 33-048 D651 33048 RING,RETAINER 2 68.000 ₫ 33-061 DL33 33060 B HUB,WHEEL 2 25/07/2012 716.483 ₫ 33-061 DL33 33060 C HUB,WHEEL 2 26/07/2012 1.561.000 ₫ 33-062 D652 33062 BOLT,HUB 8 258.000 ₫ 33-251 DN20 33251 PLATE,DISC 2 1.912.000 ₫ 33-261 DN69 33261 DUST COVER, RH 1 268.000 ₫ 33-261Z DN69 33271 DUST COVER, LH 1 269.000 ₫ 9XG112412 M 9XG11 2412 M BOLT HB1 W703432 S902 BOLT, M12 X 73MM 4 0 ₫ HB2 W714343 S902 BOLT, M14 X 75MM 2 34-151 DN24 34151 A STABILIZER ASSY 1 1.908.000 ₫ 34-155 DL33 34155 PLATE,STABILIZER 2 31/03/2012 130.000 ₫ 34-155 DN20 34155 PLATE,STABILIZER 2 01/04/2012 34-156 DN24 34156 A BUSH,STABILIZER 2 178.000 ₫ 34-170A DJ35 34170 LINK CONTROL STABILISER 2 1.766.000 ₫ 34-800 DN24 34800 D CROSS MEMBER 1 30/09/2012 5.050.790 ₫ 34-800 DN24 34800 E CROSS MEMBER 1 01/10/2012 6.097.000 ₫ 9XF000322 M 9XF00 0322 M BOLT 2 9XF201032 M W715135 S440 NUT 2 29.000 ₫ 22-510 AA6P 3A327 AB JOINT SET(R) OUTER (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5 HOẶC 1.6L TIVCT PFI SIGMA) 1 14/01/2013 22-510 8V51 3A327 CA JOINT SET(R) OUTER (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 16/08/2012 22-510 8V51 3A327 CB JOINT SET(R) OUTER (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 17/08/2012 25/02/2013 22-510 8V51 3A327 CC JOINT SET(R) OUTER (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 26/02/2013 22-520B DS08 22520 A JOINT SET,INNER, RH (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 01/12/2011 22-520B 8V51 3C313 DA JOINT SET,INNER, RH (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 30/11/2011 22-530 AA6P 4C062 AA KIT - BOOT (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5 HOẶC 1.6L TIVCT PFI SIGMA) 1 0 ₫ 22-530 AA6P 4C062 BA KIT - BOOT (1.6L TIVCT PFI SIGMA, 6 SPEED AUTO TRANS GFT DPS6) 1 792.000 ₫ 22-530 8V51 4C062 DA KIT - BOOT (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 30/09/2012 2.165.000 ₫ 22-530 8V51 4C062 DB KIT - BOOT (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 01/10/2012 22-540 AA6P 4A084 AA BOOT SET,INNER JOINT (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5 HOẶC 1.6L TIVCT PFI SIGMA) 1 0 ₫ 22-540 AA6P 4A084 BA BOOT SET,INNER JOINT (1.6L TIVCT PFI SIGMA, 6 SPEED AUTO TRANS GFT DPS6) 1 0 ₫ 22-540 8V51 4A084 DA BOOT SET,INNER JOINT (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 1.867.000 ₫ 22-610 AA6P 3A327 AB JOINT SET,OUTER (5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5) 1 14/01/2013 22-610 AA6P 3A328 BB JOINT SET,OUTER (1.6L TIVCT PFI SIGMA, 6 SPEED AUTO TRANS GFT DPS6) 1 14/01/2013 22-610 8V51 3A328 DA JOINT SET,OUTER (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 30/09/2012 22-610 8V51 3A328 DB JOINT SET,OUTER (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 01/10/2012 22-620 8V51 3C356 DA JOINT SET,INNER (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 25-300J AV61 3C083 AA BEARING ASSY,BALL (5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5 HOẶC 1.6L TIVCT PFI SIGMA, 6 SPEED AUTO TRANS GFT DPS6) 1 1.538.000 ₫ 25-400 DN32 25500 C SHAFT DRIVE, RH (5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5) 1 31/03/2011 6.596.228 ₫ 25-400 DN32 25500 D SHAFT DRIVE, RH (5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5) 1 01/04/2011 25/11/2012 25-400 DN32 25500 E SHAFT DRIVE, RH (5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5) 1 26/11/2012 9.497.000 ₫ 25-400 DP04 25500 B SHAFT DRIVE, RH (1.6L TIVCT PFI SIGMA, 6 SPEED AUTO TRANS GFT DPS6) 1 31/03/2011 6.152.591 ₫ 25-400 DP04 25500 C SHAFT DRIVE, RH (1.6L TIVCT PFI SIGMA, 6 SPEED AUTO TRANS GFT DPS6) 1 01/04/2011 25/11/2012 6.496.253 ₫ 25-400 DP04 25500 D SHAFT DRIVE, RH (1.6L TIVCT PFI SIGMA, 6 SPEED AUTO TRANS GFT DPS6) 1 26/11/2012 8.369.000 ₫ 25-400 8V51 3B436 DB SHAFT DRIVE, RH (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 20/04/2011 25-400 8V51 3B436 DC SHAFT DRIVE, RH (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 21/04/2011 13/08/2012 25-400 8V51 3B436 DD SHAFT DRIVE, RH (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 13/08/2012 25-400Z DN32 25600 B SHAFT DRIVE, LH (5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5) 1 25/11/2012 8.703.000 ₫ 25-400Z DN32 25600 C SHAFT DRIVE, LH (5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5) 1 26/11/2012 25-400Z DP04 25600 B SHAFT DRIVE, LH (6 SPEED AUTO TRANS GFT DPS6) 1 25/11/2012 4.921.656 ₫ 25-400Z DP04 25600 C SHAFT DRIVE, LH (6 SPEED AUTO TRANS GFT DPS6) 1 26/11/2012 6.946.000 ₫ 25-400Z 8V51 3B437 DB SHAFT DRIVE (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 13/08/2012 25-400Z 8V51 3B437 DC SHAFT DRIVE (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 13/08/2012 25-421 AA6P 3B478 AA CLIP, ILLUSTRATION NO. 1 (5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5 HOẶC 6 SPEED AUTO TRANS GFT DPS6) 1 0 ₫ 25-421 2S61 3B478 AA CLIP, ILLUSTRATION NO. 2 (6 SPEED AUTO TRANS GFT DPS6 HOẶC 5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5) 1 0 ₫ 25-421 2S61 3B478 JA CLIP, ILLUSTRATION NO. 3 (5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5 HOẶC 6 SPEED AUTO TRANS GFT DPS6) 1 0 ₫ 25-421 3M51 3B478 CA CLIP, ILLUSTRATION NO. 1 (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 25-421 3S6W 3B478 AA CLIP, ILLUSTRATION NO. 2 (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 25-421 5S61 3B478 AA CLIP, ILLUSTRATION NO. 3 (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 25-421 6S51 3B478 AA CLIP, ILLUSTRATION NO. 4 (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 25-740 C202 25743 A BRACKET, ILLUSTRATION NO. 2 1 25-740 6S61 3K305 AA BRACKET, ILLUSTRATION NO. 1 (5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5) 1 0 ₫ 25-740 8V51 3K305 AB BRACKET, ILLUSTRATION NO. 1 (6 SPEED AUTO TRANS GFT DPS6) 1 0 ₫ 25-741 97AG 3N324 AC BRACKET SHAFT JOINT 1 87.000 ₫ 25-746 AA6P 4B422 BA RING,SNAP (5 SPEED MANUAL TRANSAXLE - B5/IB5 HOẶC 6 SPEED AUTO TRANS GFT DPS6) 1 0 ₫ 25-746 4S71 4B422 AA RING,SNAP (1.4L ZETEC-S VCT HPDC 95PS - SIGMA, 4-SPEED AUTOMATIC TRANSAXLE - 4F27E) 1 0 ₫ 25-746A 2S61 3C380 AA COVER,DUST 1 17.000 ₫ 9XF00- 0242M W500024 S442 BOLT X 30.000 ₫ 9XF00- 0342M W500034 S442 BOLT X 24.000 ₫

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Bi moay ơ trước Ford Fiesta , bi bánh trước Fiesta D65133047A D65133047B
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar