$nbsp;

X

 • Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F2
 • Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F3
 • Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F4
 • Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F5
 • Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F6
 • Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F7
 • Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F8
 • Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F9
 • Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F2
 • Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F3
 • Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F4
 • Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F5
 • Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F6
 • Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F7
 • Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F8
 • Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F9

Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F

Tem chữ Wildtrak nhựa đen; biểu tượng wildtrak ; lô gô wildtrak ; logo wildtrak ; wildtrak ... dán sau xe Ford Everest 2022 ; 2023 ... đến nay

* Hàng chính hãng nhà máy Ford cấp (có đủ tem mã trên sản phẩm và trên bao bì) nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng. Mua hàng kém chất lượng cũng chính là cách các bác bỏ tiền của mình ra mua cục tức cho mình đó ah.

* Dùng cho Ford :

✔️ Everest đời 2022 , 2023 ...

✔️ Ranger đời 2022 , 2023 ...

*** Hãy mua hàng chất lượng, đừng mua hàng kém chất lượng để rồi mình bỏ tiền của mình ra mua cái cục tức vào thân ***

Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F

Tem chữ Wildtrak nhựa đen; biểu tượng wildtrak ; lô gô wildtrak ; logo wildtrak ; wildtrak ... dán sau xe Ford Everest 2022 ; 2023 ... đến nay

Danh Mục: EVEREST TEK 2022- Phần: 100-01/05C NAME PLATES (REAR) (TỪ 30/05/2022) In ngày tháng: 17/11/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Số phụ tùng sửa chữa Mô tả Slượng Từ Tới Giá <42528A LJ6Z 7842528-B NAME PLATE, FORD OVAL, ON LIFTGATE (XLS SERIES HOẶC XLT SERIES HOẶC PLATINIUM SERIES HOẶC WILDTRAK SERIES HOẶC LIMITED SERIES) 1 13/06/2022 500.000 ₫ <42528A N1VZ 9942528-A NAME PLATE (SPORT SERIES) 1 06/06/2022 480.000 ₫ <42528B N1VZ 16720-K NAME PLATE (XLT SERIES, (-) "AFRICAN SECONDARY TERRITORY") 1 06/06/2022 490.000 ₫ <42528C N1VZ 16720-L NAME PLATE (LIMITED SERIES, (-) "AFRICAN SECONDARY TERRITORY") 1 06/06/2022 601.000 ₫ <42528D N1VZ 16720-C NAME PLATE (SPORT SERIES) 1 06/06/2022 04/12/2022 700.000 ₫ <42528D N1VZ 16720-P NAME PLATE (SPORT SERIES) 1 04/12/2022 700.000 ₫ <42528E N1VZ 16720-D NAME PLATE (SPORT SERIES, LHD 4WD (PTD) HOẶC RHD 4WD (PTD)) 1 06/06/2022 17/03/2023 580.000 ₫ <42528E N1VZ 16720-F NAME PLATE (XLT SERIES, RHD 4WD (PTD) HOẶC LIMITED SERIES) 1 06/06/2022 24/05/2023 490.000 ₫ <42528E N1VZ 16720-F NAME PLATE (XLS SERIES, LHD 4WD (PTD) HOẶC XLT SERIES HOẶC LIMITED SERIES) 1 06/06/2022 24/05/2023 490.000 ₫ <42528E N1VZ 16720-Q NAME PLATE (WILDTRAK SERIES, LHD 4WD (PTD) HOẶC RHD 4WD (PTD)) 1 17/03/2023 500.000 ₫ <42528E N1VZ 16720-T NAME PLATE (PLATINIUM SERIES, LHD 4WD (PTD)) 1 03/08/2023 480.000 ₫ <42528E N1VZ 16720-U NAME PLATE (XLT SERIES, RHD 4WD (PTD) HOẶC LIMITED SERIES) 1 24/05/2023 490.000 ₫ <42528E N1VZ 16720-U NAME PLATE (XLS SERIES, LHD 4WD (PTD) HOẶC XLT SERIES HOẶC LIMITED SERIES) 1 24/05/2023 490.000 ₫ <42528F N1VZ 16720-E NAME PLATE (SPORT SERIES, RHD 4WD (FTD)) 1 06/06/2022 17/03/2023 <42528F N1VZ 16720-G NAME PLATE (XLS SERIES, RHD 4WD (FTD) HOẶC XLT SERIES) 1 06/06/2022 24/05/2023 <42528F N1VZ 16720-H NAME PLATE (PLATINIUM SERIES) 1 06/06/2022 19/06/2023 410.000 ₫ <42528F N1VZ 16720-R NAME PLATE (SPORT SERIES, RHD 4WD (FTD) HOẶC WILDTRAK SERIES) 1 17/03/2023 <42528F N1VZ 16720-S NAME PLATE (PLATINIUM SERIES) 1 19/06/2023 440.000 ₫ <42528F N1VZ 16720-V NAME PLATE (XLS SERIES, RHD 4WD (FTD) HOẶC XLT SERIES) 1 24/05/2023 <42528G N1VZ 16720-M NAME PLATE (PLATINIUM SERIES) 1 06/06/2022 490.000 ₫ <42528J P1VZ 7842528-A NAME PLATE (WILDTRAK SERIES) 1 13/03/2023 21/08/2023 399.000 ₫ <42528J P1VZ 7842528-B NAME PLATE (WILDTRAK SERIES) 1 21/08/2023 0 ₫ 16098A N1WZ 16098-E NAME PLATE, RH/LH, SILK CHROME (PLATINIUM SERIES) 2 06/06/2022 297.000 ₫ 16098A N1WZ 16098-H NAME PLATE, RH/LH, BLACK, PAINTED (SPORT SERIES HOẶC WILDTRAK SERIES) 2 06/06/2022 300.000 ₫ 16098B N1VZ 16228-A NAME PLATE, RH (SPORT SERIES) 1 06/06/2022 04/12/2022 560.000 ₫ 16098B N1VZ 16228-C NAME PLATE, LH (SPORT SERIES) 1 06/06/2022 04/12/2022 580.000 ₫ 16098B N1VZ 16228-G NAME PLATE, RH (SPORT SERIES) 1 04/12/2022 600.000 ₫ 16098B N1VZ 16228-H NAME PLATE, LH (SPORT SERIES) 1 04/12/2022 590.000 ₫ 16098C N1VZ 16228-E NAME PLATE, RH (LIMITED SERIES, (-) "AFRICAN SECONDARY TERRITORY") 1 06/06/2022 524.000 ₫ 16098C N1VZ 16228-F NAME PLATE, LH (LIMITED SERIES, (-) "AFRICAN SECONDARY TERRITORY") 1 06/06/2022 534.000 ₫ 16098D N1WZ 16228-A NAME PLATE, RH (PLATINIUM SERIES) 1 06/06/2022 330.000 ₫ 16098D N1WZ 16228-B NAME PLATE, LH (PLATINIUM SERIES) 1 06/06/2022 330.000 ₫ 16098F N1WZ 16228-E NAME PLATE, RH (WILDTRAK SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 13/03/2023 12/09/2023 520.000 ₫ 16098F N1WZ 16228-F NAME PLATE, LH (WILDTRAK SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 13/03/2023 12/09/2023 520.000 ₫ 16098F N1WZ 16228-G NAME PLATE, RH (WILDTRAK SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 12/09/2023 0 ₫ 16098F N1WZ 16228-H NAME PLATE, LH (WILDTRAK SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 12/09/2023 0 ₫ 16098G N1WZ 16098-G NAME PLATE, BRIGHT CHROME (XLS SERIES HOẶC BASE HOẶC XLT SERIES HOẶC LIMITED SERIES) 2 06/06/2022 02/08/2023 318.000 ₫ 16098G N1WZ 16098-J NAME PLATE, BLACK, PAINTED (SPORT SERIES, 2.0 ECOBLUE C HOẶC WILDTRAK SERIES) 2 13/06/2022 16/09/2023 320.000 ₫ 16098G N1WZ 16098-M NAME PLATE, BLACK, PAINTED (SPORT SERIES, 2.0 ECOBLUE C HOẶC WILDTRAK SERIES) 2 16/09/2023 320.000 ₫ 16098G N1WZ 16098-N NAME PLATE, SILK CHROME (PLATINIUM SERIES, 2.0 ECOBLUE C) 2 01/08/2023 0 ₫ 16098G N1WZ 16098-P NAME PLATE, BRIGHT CHROME (XLS SERIES HOẶC BASE HOẶC XLT SERIES HOẶC LIMITED SERIES) 2 02/08/2023 318.000 ₫ 16098H N1WZ 16098-K NAME PLATE, RH/LH (XLS SERIES, 2.0 ECOBLUE J HOẶC XLT SERIES HOẶC LIMITED SERIES) 2 13/06/2022 16/09/2023 350.000 ₫ 16098H N1WZ 16098-L NAME PLATE, RH/LH, BLACK, PAINTED (WILDTRAK SERIES, 2.0 ECOBLUE J) 2 06/06/2022 28/07/2023 380.000 ₫ 16098H N1WZ 16098-Q NAME PLATE, RH/LH (XLS SERIES, 2.3L ECOBOOST HOẶC 2.0 ECOBLUE J HOẶC XLT SERIES HOẶC LIMITED SERIES) 2 16/09/2023 300.000 ₫ 16098H N1WZ 16098-R NAME PLATE, RH/LH, BLACK, PAINTED (WILDTRAK SERIES, 2.0 ECOBLUE J) 2 28/07/2023 0 ₫

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Chữ Wildtrak dán cửa trước Everest 2023 N1WZ16228E N1WZ16228F
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar