$nbsp;

X

  • Dây đai tổng, curoa tổng Focus 1.8 MT AM55-6C301-AA 6PK1306 FoMoCo USA2
  • Dây đai tổng, curoa tổng Focus 1.8 MT AM55-6C301-AA 6PK1306 FoMoCo USA3
  • Dây đai tổng, curoa tổng Focus 1.8 MT AM55-6C301-AA 6PK1306 FoMoCo USA4
  • Dây đai tổng, curoa tổng Focus 1.8 MT AM55-6C301-AA 6PK1306 FoMoCo USA5
  • Dây đai tổng, curoa tổng Focus 1.8 MT AM55-6C301-AA 6PK1306 FoMoCo USA6
  • Dây đai tổng, curoa tổng Focus 1.8 MT AM55-6C301-AA 6PK1306 FoMoCo USA2
  • Dây đai tổng, curoa tổng Focus 1.8 MT AM55-6C301-AA 6PK1306 FoMoCo USA3
  • Dây đai tổng, curoa tổng Focus 1.8 MT AM55-6C301-AA 6PK1306 FoMoCo USA4
  • Dây đai tổng, curoa tổng Focus 1.8 MT AM55-6C301-AA 6PK1306 FoMoCo USA5
  • Dây đai tổng, curoa tổng Focus 1.8 MT AM55-6C301-AA 6PK1306 FoMoCo USA6

Dây đai tổng, curoa tổng Focus 1.8 MT AM55-6C301-AA 6PK1306 FoMoCo USA

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Dây đai tổng, curoa tổng Focus 1.8 MT AM55-6C301-AA 6PK1306 FoMoCo USA

Dây đai tổng Focus 1.8 ; Dây đai tổng Focus 2.0 ; Dây đai tổng Focus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dây curoa tổng Focus 1.8 ; Dây curoa tổng Focus 2.0 ; Dây curoa tổng Focus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dây cu roa tổng Focus 1.8 ; Dây cu roa tổng Focus 2.0 ; Dây cu roa tổng Focus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dây curoa ngoài Focus 1.8 ; Dây curoa ngoài Focus 2.0 ; Dây curoa ngo ài Focus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dây đai tổng, curoa tổng Focus 1.8 MT AM55-6C301-AA 6PK1306 FoMoCo USA

Dây đai tổng Focus 1.8 ; Dây đai tổng Focus 2.0 ; Dây đai tổng Focus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dây curoa tổng Focus 1.8 ; Dây curoa tổng Focus 2.0 ; Dây curoa tổng Focus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dây cu roa tổng Focus 1.8 ; Dây cu roa tổng Focus 2.0 ; Dây cu roa tổng Focus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dây curoa ngoài Focus 1.8 ; Dây curoa ngoài Focus 2.0 ; Dây curoa ngo ài Focus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Danh Mục: FOCUS BG 2009- Phần: L04.071 PULLEYS AND DRIVE BELTS (1.8L DURATEC HE PFI (125/130PS)) In ngày tháng: 29/11/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout P/N địa phương Mô tả Slượng Từ Tới Giá HM1 W500317 S442 HARDWARE - MISCELLANEOUS, M8 X 70MM 4 15/09/2008 6A228 3M5Q 6A228 AD PULLEY ASSY - TENSION 1 15/09/2008 2.277.000 ₫ 6D314 3M5Q 6D314 CB KIT - DRIVE BELTS 1 15/09/2008 1.510.000 ₫ 6316 4M5G 6316 FC PULLEY - WITH VIBRATION DAMPER 1 15/09/2008 1.582.928 ₫ 6K340 1S7G 6K340 BC BOLT, CRANKSHAFT, M14 1 15/09/2008 472.000 ₫ 8620 AM55 6C301 AA DRIVING BELT 1 04/10/2010 493.000 ₫ 8620 3M5Q 6C301 AA DRIVING BELT 1 15/09/2008 04/10/2010 937.260 ₫ 8B081A 3M5H 8C012 ML HOSE ASSY 1 15/09/2008 547.000 ₫ 8B081B 3M5H 8C012 KL HOSE ASSY 1 15/09/2008 959.000 ₫ 8260 3M5H 8260 EK HOSE ASSY, UPPER 1 15/09/2008 510.000 ₫ 8286 3M5H 8286 DH HOSE ASSY, LOWER 1 15/09/2008 727.000 ₫ 8005 3N6H 8005 AD RADIATOR ASSY 1 15/09/2008 10.760.000 ₫ 8A080 3M5H 8K218 AJ TANK ASSY - RADIATOR OVERFLOW 1 15/09/2008 815.000 ₫ 8100 3M5H 8100 AD CAP ASSY - OVERFLOW CONTAINER 1 15/09/2008 306.000 ₫ 8115 86AW 8115 AA PLUG - RADIATOR DRAIN 1 15/09/2008 186.000 ₫ 8124A 3M5H 8B204 AB INSULATOR, LOWER 2 15/09/2008 89.000 ₫ 8124B 3M5H 8125 AC INSULATOR, UPPER 2 15/09/2008 140.000 ₫ 8C607 5M5H 8C607 AD FAN AND MOTOR ASSY 1 15/09/2008 13.286.000 ₫ 16138 3M5H 8A297 JJ SUPPORT - RADIATOR 1 15/09/2008 1.265.000 ₫ 3G4610A 3M5H 3G4610 AC FOAM PAD - ENERGY ABSORBING 2 15/09/2008 102.000 ₫ 3G4610B 3M5H 3G4610 BE FOAM PAD - ENERGY ABSORBING 1 15/09/2008 3G4610C 3M5H 3G4610 CD FOAM PAD - ENERGY ABSORBING 1 15/09/2008 452.000 ₫ HS1 W500015 S437 SCREW, M6 X 25MM X 15/09/2008 27.000 ₫ 2B045 3M4G 8K530 AB GASKET - THERMOSTAT HOUSING 1 15/09/2008 497.000 ₫ 8255 1S7G 8255 BD GASKET 1 15/09/2008 297.000 ₫ 8K556 1S7G 8K556 AJ ADAPTOR - WATER OUTLET CONNECTOR, ALUMINIUM 1 15/09/2008 833.537 ₫ 8575 4M5G 8575 FC THERMOSTAT ASSY 1 15/09/2008 1.339.000 ₫ 8A582 4M5G 8A582 AE HOSE 1 15/09/2008 507.000 ₫ 12A648 8E5A 12A648 AA SENSOR - ENGINE COOLANT TEMPERATURE, THREADED/SCREW IN 1 15/09/2008 695.000 ₫

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Dây đai tổng, curoa tổng Focus 1.8 MT AM55-6C301-AA 6PK1306 FoMoCo USA
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar