$nbsp;

X

  • Đèn hậu Ford Focus 2013 14 15 BM5Z13404S BM5113405AK BM5113404AJ2
  • Đèn hậu Ford Focus 2013 14 15 BM5Z13404S BM5113405AK BM5113404AJ3
  • Đèn hậu Ford Focus 2013 14 15 BM5Z13404S BM5113405AK BM5113404AJ4
  • Đèn hậu Ford Focus 2013 14 15 BM5Z13404S BM5113405AK BM5113404AJ5
  • Đèn hậu Ford Focus 2013 14 15 BM5Z13404S BM5113405AK BM5113404AJ2
  • Đèn hậu Ford Focus 2013 14 15 BM5Z13404S BM5113405AK BM5113404AJ3
  • Đèn hậu Ford Focus 2013 14 15 BM5Z13404S BM5113405AK BM5113404AJ4
  • Đèn hậu Ford Focus 2013 14 15 BM5Z13404S BM5113405AK BM5113404AJ5

Đèn hậu Ford Focus 2013 14 15 BM5Z13404S BM5113405AK BM5113404AJ

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Đèn hậu Ford Focus 2013 14 15 BM5Z13404S BM5113405AK BM5113404AJ :

* Hàng chính hãng Ford cấp

* Mã BM5Z13404S BM5113405AK BM5113404AJ BM5Z-13404-S BM51-13405-AK BM51-13404-AJ

🎯 Sử dụng cho các dòng xe:

 Ford Focus 2013 - 2014 - 2015 , động cơ 1.6 & 2.0

 Ford Focus All New Focus. 

🎯 Một số mã phụ tùng liên quan : Catalogue: FOCUS D3 2012-2015 Section: J04.012 REAR LAMPS (5 DOOR SALOON) Print Date: 30/01/2023 VIN: Build Date: Callout Local P/N Description Qty From To Price HM1 W714776 S300 HARDWARE - MISCELLANEOUS, OVAL, 8 X 0.7 - 0.9 X 04/06/2012 59.000 ₫ HM1 W715751 S300 HARDWARE - MISCELLANEOUS, ROUND, 8 X 0.7 - 0.9 X 04/06/2012 50.000 ₫ HN1 W707612 S300 NUT - WING, M6 X 04/06/2012 40.000 ₫ HS1 W502560 S450B SCREW, 4.2 X 13MM X 01/09/2014 0 ₫ HS1 W715912 S900 SCREW, 4.4 X 20MM X 04/06/2012 01/09/2014 0 ₫ 13404 BM51 13404 AJ LAMP ASSY - REAR, RH ((+)"VN", TAIL LAMPS - LEVEL 1) 1 19/11/2012 04/10/2013 4.494.000 ₫ 13404 BM51 13404 AK LAMP ASSY - REAR, RH ((+)"VN", TAIL LAMPS - LEVEL 1) 1 04/10/2013 5.877.000 ₫ 13404 BM51 13404 BJ LAMP ASSY - REAR, RH ((+)"VN", TAIL LAMPS - LED REAR) 1 19/11/2012 31/12/2013 13404 BM51 13404 BK LAMP ASSY - REAR, RH ((+)"VN", TAIL LAMPS - LED REAR) 1 31/12/2013 0 ₫ 13404 BM51 13405 AJ LAMP ASSY - REAR, LH ((+)"VN", TAIL LAMPS - LEVEL 1) 1 19/11/2012 04/10/2013 4.363.000 ₫ 13404 BM51 13405 AK LAMP ASSY - REAR, LH ((+)"VN", TAIL LAMPS - LEVEL 1) 1 04/10/2013 6.171.000 ₫ 13404 BM51 13405 BJ LAMP ASSY - REAR, LH ((+)"VN", TAIL LAMPS - LED REAR) 1 19/11/2012 06/09/2013 0 ₫ 13404 BM51 13405 BK LAMP ASSY - REAR, LH ((+)"VN", TAIL LAMPS - LED REAR) 1 06/09/2013 0 ₫ 13A412 BM51 13A412 AA HOLDER ASSY - BULB (TAIL LAMPS - LEVEL 1) 1 04/06/2012 0 ₫ 13A412 BM51 13A412 BA HOLDER ASSY - BULB (TAIL LAMPS - LED REAR) 1 04/06/2012 0 ₫ 13464 870X 13464 BA BULB, 21/4 WATT 2 04/06/2012 25.000 ₫ 13465A 5T2A 13465 AA BULB, 21W 2 04/06/2012 143.000 ₫ 13465B 5L2A 13465 AA BULB, 5W 2 04/06/2012 156.000 ₫ 13466 81AG 13466 AA BULB, 12V 21W 2 04/06/2012 47.000 ₫ 13A613 8A61 13A613 AG LAMP ASSY - REAR - HIGH MOUNTED (WITH REAR SPOILER, WITH HIGH MOUNTED STOP LAMP) 1 04/06/2012 11/06/2014 626.000 ₫ 13A613 8A61 13A613 AH LAMP ASSY - REAR - HIGH MOUNTED (WITH REAR SPOILER, WITH HIGH MOUNTED STOP LAMP) 1 11/06/2014 01/07/2014 13A613 8A61 13A613 AJ LAMP ASSY - REAR - HIGH MOUNTED (WITH REAR SPOILER, WITH HIGH MOUNTED STOP LAMP) 1 01/07/2014 740.000 ₫ 13A613 8A61 13A613 BC LAMP ASSY - REAR - HIGH MOUNTED (WITH SINGLE REAR WING SPOILER, WITH HIGH MOUNTED STOP LAMP) 1 04/06/2012 23/06/2014 13A613 8A61 13A613 BD LAMP ASSY - REAR - HIGH MOUNTED (WITH SINGLE REAR WING SPOILER, WITH HIGH MOUNTED STOP LAMP) 1 23/06/2014 27/06/2014 13A613 8A61 13A613 BE LAMP ASSY - REAR - HIGH MOUNTED (WITH SINGLE REAR WING SPOILER, WITH HIGH MOUNTED STOP LAMP) 1 27/06/2014 1.112.000 ₫ 13A613 8A61 13A613 CC LAMP ASSY - REAR - HIGH MOUNTED (WITH SINGLE REAR WING SPOILER, HIGH MOUNTED STOP LAMP W/CLEAR LENS) 1 04/06/2012 965.000 ₫
Catalogue: FOCUS D3 2012-2015 Section: J04.011 REAR LAMPS (4 DOOR SALOON) Print Date: 30/01/2023 VIN: Build Date: Callout Local P/N Description Qty From To Price HM1 W714776 S300 HARDWARE - MISCELLANEOUS, OVAL, RETAINER X 04/06/2012 59.000 ₫ HM1 W715751 S300 HARDWARE - MISCELLANEOUS, ROUND, RETAINER X 04/06/2012 50.000 ₫ HN1 W707612 S300 NUT - WING, M6 X 04/06/2012 40.000 ₫ HM2 W714777 S300 HARDWARE - MISCELLANEOUS, 8MM, RIVET X 04/06/2012 HN2 W711435 S300 NUT - SPECIAL, M6 X 04/06/2012 0 ₫ 13404A BM51 13404 CE LAMP ASSY - REAR, RH, OUTER LAMP ((-)"TW", TAIL LAMPS - LEVEL 1) 1 04/06/2012 25/08/2014 2.266.000 ₫ 13404A BM51 13404 CH LAMP ASSY - REAR, RH, OUTER LAMP ((-)"TW", TAIL LAMPS - LEVEL 1) 1 25/08/2014 3.107.000 ₫ 13404A BM51 13405 CE LAMP ASSY - REAR, LH, OUTER LAMP ((-)"TW", TAIL LAMPS - LEVEL 1) 1 04/06/2012 25/08/2014 2.470.000 ₫ 13404A BM51 13405 CH LAMP ASSY - REAR, LH, OUTER LAMP ((-)"TW", TAIL LAMPS - LEVEL 1) 1 25/08/2014 3.311.000 ₫ 13404B BM51 13A602 AD LAMP ASSY - REAR, RH, INNER LAMP 1 04/06/2012 2.587.000 ₫ 13404B BM51 13A603 AD LAMP ASSY - REAR, LH, INNER LAMP 1 04/06/2012 2.469.000 ₫ 13A412A BM51 13A412 DA HOLDER ASSY.BULB, OUTER 1 04/06/2012 0 ₫ 13A412B BM51 13A412 FA HOLDER ASSY.BULB, INNER 1 04/06/2012 13464 81AG 13464 AA BULB, 12V 21/5W 2 04/06/2012 97.000 ₫ 13465A 5L2A 13465 AA BULB 2 04/06/2012 156.000 ₫ 13465B 5T2A 13465 AA BULB 2 04/06/2012 143.000 ₫ 13466 81AG 13466 AA BULB, 12V 21W 2 04/06/2012 47.000 ₫ 13A601 BM51 13A601 AC LAMP ASSY - REAR - HIGH MOUNTED 1 04/06/2012 04/07/2014 1.500.000 ₫ 13A601 BM51 13A601 AD LAMP ASSY - REAR - HIGH MOUNTED 1 04/07/2014 1.717.000 ₫

 

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Đèn hậu Ford Focus 2013 14 15 BM5Z13404S BM5113405AK BM5113404AJ
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar