$nbsp;

X

  • Đèn xi nhan tai xe Mondeo / màu trắng / 3S7A-13K309-AA / 3S7A13K309AA2
  • Đèn xi nhan tai xe Mondeo / màu trắng / 3S7A-13K309-AA / 3S7A13K309AA3
  • Đèn xi nhan tai xe Mondeo / màu trắng / 3S7A-13K309-AA / 3S7A13K309AA4
  • Đèn xi nhan tai xe Mondeo / màu trắng / 3S7A-13K309-AA / 3S7A13K309AA5
  • Đèn xi nhan tai xe Mondeo / màu trắng / 3S7A-13K309-AA / 3S7A13K309AA2
  • Đèn xi nhan tai xe Mondeo / màu trắng / 3S7A-13K309-AA / 3S7A13K309AA3
  • Đèn xi nhan tai xe Mondeo / màu trắng / 3S7A-13K309-AA / 3S7A13K309AA4
  • Đèn xi nhan tai xe Mondeo / màu trắng / 3S7A-13K309-AA / 3S7A13K309AA5

Đèn xi nhan tai xe Mondeo / màu trắng / 3S7A-13K309-AA / 3S7A13K309AA

Giá bán: 200.000 vnđ
Còn hàng

Đèn xi nhan tai xe Mondeo / màu trắng / 3S7A-13K309-AA / 3S7A13K309AA :

+ Đèn xi nhan tai xe Mondeo / Đèn tai xe mondeo / Đèn mắt cua sườn xe Mondeo.

+ Mã: 1S7A 13K354 BA / 1S7A13K354BA MT150/ Màu trắng

          1S7A 13K354 AE / 1S7A13K354AE MV265 / màu vàng.

+ Xuất sứ: Hàng chính hãng.

+ Đèn xi nhan tai xe Mondeo / màu trắng: Hàng chính hãng, dùng cho Ford Modneo 2.0, Ford Mondeo V6, Mondeo 2.5 đời 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007.

Một số mã phụ tùng liên quan: LK1S7115K201AA LK1S7115K201AB LK1S7115K202AA LK1S7115K202AB LK4S7115K201AA  LK4S7115K202AA LK1S7A13009BA 1S7115K205AA 1S7115K206AA 1S7A13009BA LK4S7113404AA  LK4S7113405AA PL1S7113404AA PL1S7113405AA 1S7113A602ED 1S7113A603ED 3S7113A602EA  3S7113A603EA 1S7X13N099AB 1S7X13N411AB 3S7113N099AA  3S7113N411AA LK1S7A13009BA 83BG13466BA 87BG13464AA 83BG13466AA 1S7X13A490AC 1S7X13A490AD 1S7X13N447AA 1S7113550AC  96BG13550AB XS4X13N004AE 5G5A13465AA 1S7113N408AEBJAG 1S7113N408AFBJAG 1S7113N408AFYRCH 1S7113A624AF

Đèn xi nhan tai xe Mondeo / màu trắng / 3S7A-13K309-AA / 3S7A13K309AA :

+ Đèn xi nhan tai xe Mondeo / Đèn tai xe mondeo / Đèn mắt cua sườn xe Mondeo.

+ Mã: 1S7A 13K354 BA / 1S7A13K354BA MT150/ Màu trắng

          1S7A 13K354 AE / 1S7A13K354AE MV265 / màu vàng.

+ Xuất sứ: Hàng chính hãng.

+ Đèn xi nhan tai xe Mondeo / màu trắng: Hàng chính hãng, dùng cho Ford Modneo 2.0, Ford Mondeo V6, Mondeo 2.5 đời 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007.

1 LK1S71 15K201 AA LAMP ASSY - FOG - FRONT, RH ((-) 2.5 V6 RS) 1 01/06/2001 31/03/2002 1 LK1S71 15K201 AB LAMP ASSY - FOG - FRONT, RH ((-) 2.5 V6 RS) 1 01/03/2002 31/10/2003 1.080.973 ₫ 1 LK1S71 15K202 AA LAMP ASSY - FOG - FRONT, LH ((-) 2.5 V6 RS) 1 01/06/2001 31/03/2002 1 LK1S71 15K202 AB LAMP ASSY - FOG - FRONT, LH ((-) 2.5 V6 RS) 1 01/03/2002 31/10/2003 1.055.980 ₫ 1 LK4S71 15K201 AA LAMP ASSY - FOG - FRONT, RH ((-)"CHN", (-) 2.5 V6 RS) 1 01/10/2003 31/08/2007 880.000 ₫ 1 LK4S71 15K202 AA LAMP ASSY - FOG - FRONT, LH ((-)"CHN", (-) 2.5 V6 RS) 1 01/10/2003 31/08/2007 810.000 ₫ 2 LK1S7A 13009 BA BULB ((-) 2.5 V6 RS) 1 01/06/2001 31/08/2007 3 1S71 15K205 AA LAMP ASSY - FOG - FRONT, RH (2.5 V6 RS) 1 01/05/2002 31/10/2003 3 1S71 15K206 AA LAMP ASSY - FOG - FRONT, LH (2.5 V6 RS) 1 01/05/2002 31/10/2003 4 1S7A 13009 BA BULB, 55 WATT (2.5 V6 RS) 2 01/05/2002 31/08/2007 1.286.000 ₫ 5 W504461 S301 SCREW (2.5 V6 RS) 6 01/05/2002 31/08/2007 6 W702605 S300 CLIP (2.5 V6 RS) 6 01/05/2002 31/08/2007 9.000 ₫ 1 LK4S71 13404 AA LAMP ASSY - REAR, STOP AND FLASHER, RH ((+)"VN") 1 01/01/2004 31/08/2007 1.390.000 ₫ 1 LK4S71 13405 AA LAMP ASSY - REAR, STOP AND FLASHER, LH ((+)"VN") 1 01/01/2004 31/08/2007 1.460.000 ₫ 1 PL1S71 13404 AA LAMP ASSY - REAR, STOP AND FLASHER, RH ((-) 2.5 V6 RS) 1 01/06/2001 31/10/2003 1.707.896 ₫ 1 PL1S71 13405 AA LAMP ASSY - REAR, STOP AND FLASHER, LH ((-) 2.5 V6 RS) 1 01/06/2001 31/10/2003 1.676.654 ₫ 1 1S71 13A602 ED LAMP ASSY - REAR, STOP AND FLASHER, RH (2.5 V6 RS) 1 01/05/2002 31/10/2003 1 1S71 13A603 ED LAMP ASSY - REAR, STOP AND FLASHER, LH (2.5 V6 RS) 1 01/05/2002 31/10/2003 1 3S71 13A602 EA LAMP ASSY - REAR, STOP AND FLASHER, RH (2.5 V6 RS) 1 01/10/2003 31/08/2007 1 3S71 13A603 EA LAMP ASSY - REAR, STOP AND FLASHER, LH (2.5 V6 RS) 1 01/10/2003 31/08/2007 2 1S7X 13N099 AB CARRIER ASSY - BULB, LH 1 01/06/2001 31/10/2003 2 1S7X 13N411 AB CARRIER ASSY - BULB, RH 1 01/06/2001 31/10/2003 2 3S71 13N099 AA CARRIER ASSY - BULB, LH 1 01/10/2003 31/08/2007 2 3S71 13N411 AA CARRIER ASSY - BULB, RH 1 01/10/2003 31/08/2007 3 LK1S7A 13009 BA BULB - HALOGEN, 12V-21W, REVERSING LAMP 2 01/06/2001 31/08/2007 4 83BG 13466 BA BULB, 12V - 5W, STOP LAMP ((-)"CHN") 4 01/06/2001 31/08/2007 0 ₫ 5 87BG 13464 AA BULB, 21/4 WATT 2 01/06/2001 31/08/2007 41.656 ₫ 6 83BG 13466 AA BULB - FLASHER LAMP, 12V-21W 4 01/06/2001 31/08/2007 41.656 ₫ 7 1S7X 13A490 AC GASKET - REAR, STOP, FLASHER LAMP 2 01/06/2001 31/01/2004 7 1S7X 13A490 AD GASKET - REAR, STOP, FLASHER LAMP 2 01/01/2004 31/08/2007 8 1S7X 13N447 AA STUD 6 01/06/2001 31/08/2007 9 W702574 S303 SCREW, 4.2 X 13MM 2 01/06/2001 31/08/2007 0 ₫ 10 1S71 13550 AC LAMP ASSY - LICENCE PLATE (ALL 6 CYLINDER PETROL ENGINES) 2 01/06/2001 31/08/2007 312.420 ₫ 10 96BG 13550 AB LAMP ASSY - LICENCE PLATE (ALL 4 CYLINDER PETROL ENGINES) 2 01/06/2001 31/08/2007 155.000 ₫ 11 STOP LAMP ((-)"CHN") 1 01/06/2001 31/08/2007 12 XS4X 13N004 AE HOLDER ASSY - BULB 1 01/06/2001 31/08/2007 110.000 ₫ 13 5G5A 13465 AA BULB, 12V 5W 5 01/06/2001 31/08/2007 14 1S71 13N408 AEBJAG COVER (LIGHT PARCHMENT) 1 31/08/2007 14 1S71 13N408 AFBJAG COVER (LIGHT PARCHMENT) 1 31/08/2007 14 1S71 13N408 AFBJAG COVER ((-)"CHN") 1 01/06/2001 31/08/2007 14 1S71 13N408 AFYRCH COVER (EBONY INTERIOR) 1 31/08/2007 0 ₫ 14 1S71 13N408 AFYRCH COVER 1 01/06/2001 31/08/2007 0 ₫ 15 1S71 13A624 AF BRACKET 1 01/06/2001 31/08/2007 768.000 ₫

Theo tiêu chuẩn hãng Ford.

Liên hệ đặt mua sản phẩm Đèn xi nhan tai xe Mondeo / màu trắng / 3S7A-13K309-AA / 3S7A13K309AA
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar