$nbsp;

X

 • Giá treo lốp dự phòng Ford Ranger , mazda bt50 AB3Z1A131B AB311A131BB2
 • Giá treo lốp dự phòng Ford Ranger , mazda bt50 AB3Z1A131B AB311A131BB3
 • Giá treo lốp dự phòng Ford Ranger , mazda bt50 AB3Z1A131B AB311A131BB4
 • Giá treo lốp dự phòng Ford Ranger , mazda bt50 AB3Z1A131B AB311A131BB5
 • Giá treo lốp dự phòng Ford Ranger , mazda bt50 AB3Z1A131B AB311A131BB6
 • Giá treo lốp dự phòng Ford Ranger , mazda bt50 AB3Z1A131B AB311A131BB7
 • Giá treo lốp dự phòng Ford Ranger , mazda bt50 AB3Z1A131B AB311A131BB2
 • Giá treo lốp dự phòng Ford Ranger , mazda bt50 AB3Z1A131B AB311A131BB3
 • Giá treo lốp dự phòng Ford Ranger , mazda bt50 AB3Z1A131B AB311A131BB4
 • Giá treo lốp dự phòng Ford Ranger , mazda bt50 AB3Z1A131B AB311A131BB5
 • Giá treo lốp dự phòng Ford Ranger , mazda bt50 AB3Z1A131B AB311A131BB6
 • Giá treo lốp dự phòng Ford Ranger , mazda bt50 AB3Z1A131B AB311A131BB7

Giá treo lốp dự phòng Ford Ranger , mazda bt50 AB3Z1A131B AB311A131BB

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Giá treo lốp dự phòng Ford Ranger , mazda bt50 AB3Z1A131B AB311A131BB

Treo lốp dự phòng Ranger 2.2 ; Giá treo lốp Ranger 3.2 ; Wildtrak ... Giá treo lốp dự phòng Ranger 2013 ; Giá treo lốp dự phòng Ranger 2014 ; Giá treo lốp dự phòng Ranger 2015 ; Giá treo lốp dự phòng Ranger 2016 ; Giá treo lốp dự phòng Ranger 2017 ; Giá treo lốp dự phòng Ranger 2018 ; Giá treo lốp dự phòng Ranger 2019 ; Giá treo lốp dự phòng Ranger 2020 ; Giá treo lốp dự phòng Ranger 2021 .. Xích treo lốp dự phòng Ranger 2013 ; Xích treo lốp dự phòng Ranger 2014 ; Xích treo lốp dự phòng Ranger 2015 ; Xích treo lốp dự phòng Ranger 2016 ; Xích treo lốp dự phòng Ranger 2017 ; Xích treo lốp dự phòng Ranger 2018 ; Xích treo lốp dự phòng Ranger 2019 ; Xích treo lốp dự phòng Ranger 2020 ; Xích treo lốp dự phòng Ranger 2021 ...

Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 ; Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 2014 ; Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 2015 ; Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 2016 ; Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 2017 ; Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 2018 ; Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 2019 ; Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 2020 ; Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 2021 .. Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 ; Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 2014 ; Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 2015 ; Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 2016 ; Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 2017 ; Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 2018 ; Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 2019 ; Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 2020 ; Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 2021 ...

Mã sản phẩm: AB3Z1A131B ; AB3Z 1A131 B ; AB311A131BB ; AB31 1A131 BB ; UC3C38610A ; UC3C 38610 A

Giá treo lốp dự phòng Ford Ranger , mazda bt50 AB3Z1A131B AB311A131BB

Giá treo lốp dự phòng Ranger 2013 ; Giá treo lốp dự phòng Ranger 2014 ; Giá treo lốp dự phòng Ranger 2015 ; Giá treo lốp dự phòng Ranger 2016 ; Giá treo lốp dự phòng Ranger 2017 ; Giá treo lốp dự phòng Ranger 2018 ; Giá treo lốp dự phòng Ranger 2019 ; Giá treo lốp dự phòng Ranger 2020 ; Giá treo lốp dự phòng Ranger 2021 .. Xích treo lốp dự phòng Ranger 2013 ; Xích treo lốp dự phòng Ranger 2014 ; Xích treo lốp dự phòng Ranger 2015 ; Xích treo lốp dự phòng Ranger 2016 ; Xích treo lốp dự phòng Ranger 2017 ; Xích treo lốp dự phòng Ranger 2018 ; Xích treo lốp dự phòng Ranger 2019 ; Xích treo lốp dự phòng Ranger 2020 ; Xích treo lốp dự phòng Ranger 2021 ...

Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 ; Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 2014 ; Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 2015 ; Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 2016 ; Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 2017 ; Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 2018 ; Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 2019 ; Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 2020 ; Giá treo lốp dự phòng mazda bt50 2021 .. Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 ; Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 2014 ; Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 2015 ; Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 2016 ; Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 2017 ; Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 2018 ; Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 2019 ; Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 2020 ; Xích treo lốp dự phòng mazda bt50 2021 ...

Mã sản phẩm: AB3Z1A131B ; AB3Z 1A131 B ; AB311A131BB ; AB31 1A131 BB ; UC3C38610A ; UC3C 38610 A

Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: E04.010 WHEELS AND SPARE WHEEL CARRIER In ngày tháng: 21/11/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 1 AB31 1007 CD WHEEL (WITH 16" CONVENT STEEL SPARE WHEEL) 1 19/01/2012 0 ₫ 1 AB31 1007 CD WHEEL (XL, 7.0 X 16" STEEL WHEEL HOẶC BASE HOẶC XLS SERIES) 4 19/01/2012 0 ₫ 1 AB31 1007 RA WHEEL (BASE, 7.0 X 16" STEEL WHEEL HOẶC XL HOẶC XLS SERIES) 4 19/01/2012 18/06/2018 4.360.000 ₫ 1 AB31 1007 RA WHEEL (BASE, FMC THAILAND LTD, 7.0 X 16" STEEL WHEEL HOẶC XL) 4 16/07/2018 4.360.000 ₫ 1 AB31 1007 SA WHEEL (WITH 16" CONVENT STEEL SPARE WHEEL) 1 19/01/2012 18/06/2018 4.515.000 ₫ 1 AB31 1007 SA WHEEL (FMC THAILAND LTD, WITH 16" CONVENT STEEL SPARE WHEEL) 1 16/07/2018 4.515.000 ₫ 1 JB3C 1015 CA WHEEL (XL #1 SERIES, FMC THAILAND LTD, 7.0 X 16" STEEL WHEEL) 4 16/07/2018 0 ₫ 1 JB3C 1015 CA WHEEL (BASE NUMBER 1 SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 7.0 X 16" STEEL WHEEL HOẶC BASE NUMBER 2 SERIES HOẶC XL #1 SERIES HOẶC XL #2 SERIES) 4 18/06/2018 0 ₫ 1 JB3C 1015 DA WHEEL (XLS #1 SERIES, FMC THAILAND LTD, WITH 16" CONVENT STEEL SPARE WHEEL HOẶC XL #1 SERIES) 1 16/07/2018 0 ₫ 1 JB3C 1015 DA WHEEL (BASE NUMBER 1 SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH 16" CONVENT STEEL SPARE WHEEL HOẶC BASE NUMBER 2 SERIES HOẶC XL #1 SERIES HOẶC XL #2 SERIES HOẶC XL #3 SERIES HOẶC XLS #1 SERIES HOẶC XLS #2 SERIES) 1 18/06/2018 0 ₫ 2 AB31 1007 EB WHEEL (XLT SERIES, 8.0 X 17" ALLOY WHEEL HOẶC WILDTRAK SERIES) 4 03/06/2015 12.719.000 ₫ 2 EB3C 1007 E1A WHEEL (XLT SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 8.0 X 17" ALLOY WHEEL HOẶC WILDTRAK SERIES) 4 03/06/2015 18/06/2018 24.008.000 ₫ 2 EB3C 1007 E1A WHEEL (XLT SERIES, FMC THAILAND LTD, 8.0 X 17" ALLOY WHEEL) 4 16/07/2018 24.008.000 ₫ 2 JB3C 1007 K1A WHEEL (ALL XLT SERIES 1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, 8.0 X 17" ALLOY WHEEL) 4 16/07/2018 7.715.000 ₫ 2 JB3C 1007 K1A WHEEL (ALL XLT SERIES 1/2/3/4/5, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 8.0 X 17" ALLOY WHEEL) 4 18/06/2018 7.715.000 ₫ 2 JB3J 1007 DA WHEEL (XLS #1 SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 8 X 17" ALLOY WHEEL #2 HOẶC XLS #2 SERIES HOẶC XL #2 SERIES HOẶC FMC THAILAND LTD) 4 01/05/2019 0 ₫ 3 AB31 1007 HC WHEEL (XL, 7 X 16" CAST ALUMINIUM WHEELS HOẶC XLS SERIES HOẶC XLT SERIES) 4 03/06/2015 13.366.000 ₫ 4 AB31 1007 GD WHEEL (BASE, 16 X 6.5" STEEL RD WHEEL-SILVER HOẶC XL HOẶC XLS SERIES) 4 23/01/2012 0 ₫ 4 AB31 1007 NA WHEEL (BASE, 16 X 6.5" STEEL RD WHEEL-SILVER HOẶC XL HOẶC XLS SERIES) 4 23/01/2012 19/05/2018 3.643.000 ₫ 4 AB31 1007 PA WHEEL (WITH 16" MINI STEEL SPARE WHEEL) 1 19/05/2018 3.150.000 ₫ 4 JB3C 1015 AA WHEEL (ALL BASE SERIES NUMBER 1/2/3/4, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 16 X 6.5" STEEL RD WHEEL-SILVER HOẶC ALL XL SERIES 1/2/3/4/5) 4 18/06/2018 3.967.000 ₫ 4 JB3C 1015 AA WHEEL (BASE, 16 X 6.5" STEEL RD WHEEL-SILVER HOẶC XL) 4 19/05/2018 18/06/2018 3.967.000 ₫ 4 JB3C 1015 BA WHEEL (ALL BASE SERIES NUMBER 1/2/3/4, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH 16" MINI STEEL SPARE WHEEL HOẶC ALL XL SERIES 1/2/3/4/5) 1 18/06/2018 0 ₫ 4 JB3C 1015 BA WHEEL (BASE, WITH 16" MINI STEEL SPARE WHEEL HOẶC XL) 1 19/05/2018 18/06/2018 0 ₫ 5 AB31 1007 JB WHEEL (XL, 7.0 X 16" ALLOY ROAD WHEEL HOẶC XLS SERIES HOẶC XLT SERIES) 4 03/06/2015 5 EB3C 1007 D1A WHEEL (XL, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 7.0 X 16" ALLOY WHEEL HOẶC XLT SERIES HOẶC XLS SERIES) 4 03/06/2015 27/09/2018 8.400.000 ₫ 5 EB3C 1007 D1A WHEEL (XL, FMC THAILAND LTD, 7.0 X 16" ALLOY WHEEL HOẶC XLT SERIES HOẶC XLS SERIES) 4 03/11/2018 8.400.000 ₫ 5 JB3C 1007 D4A WHEEL (XLS #1 SERIES, FMC THAILAND LTD, 7.0 X 16" ALLOY WHEEL) 4 03/11/2018 0 ₫ 5 JB3C 1007 D4A WHEEL (XL #2 SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 7.0 X 16" ALLOY WHEEL HOẶC XL #3 SERIES HOẶC XLS #1 SERIES HOẶC XLS #2 SERIES) 4 27/09/2018 0 ₫ 5 JB3J 1007 GA WHEEL (XL #1 SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 7.0 X 16" ALLOY STYLE E HOẶC XL #2 SERIES) 4 01/05/2020 5 JB3J 1007 GA WHEEL (XL #1 SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH ALUMINIUM SPARE WHEEL HOẶC XL #2 SERIES) 1 01/05/2020 5 JB3J 1007 GA WHEEL (XL #1 SERIES, FMC THAILAND LTD, 7.0 X 16" ALLOY STYLE E) 4 07/02/2020 5 JB3J 1007 GA WHEEL (XL #1 SERIES, FMC THAILAND LTD, WITH ALUMINIUM SPARE WHEEL) 1 07/02/2020 6 AB31 1007 FB WHEEL (WILDTRAK SERIES, STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL) 4 03/06/2015 12.798.000 ₫ 6 EB3C 1007 F1A WHEEL (WILDTRAK SERIES, FMC THAILAND LTD, STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL) 4 16/07/2018 11.617.000 ₫ 6 EB3C 1007 F1A WHEEL (WILDTRAK SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL) 4 03/06/2015 18/06/2018 11.617.000 ₫ 6 EB3C 1007 H1A WHEEL (XLT #2 SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 18" WHEEL - STYLE 2) 4 18/06/2018 13.805.000 ₫ 6 EB3C 1007 H1A WHEEL (XLT #2 SERIES, FMC THAILAND LTD, 18" WHEEL - STYLE 2) 4 16/07/2018 13.805.000 ₫ 6 EB3C 1007 H1A WHEEL (XLT #2 SERIES, T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD, 18" WHEEL - STYLE 2) 4 01/06/2021 13.805.000 ₫ 6 EB3C 1007 VA WHEEL (XLT SERIES, FMC THAILAND LTD, STYLE 2 ALLOY 18" WHEEL) 4 16/07/2018 6.500.000 ₫ 6 EB3C 1007 VA WHEEL (XLT SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, STYLE 2 ALLOY 18" WHEEL) 4 01/08/2016 18/06/2018 6.500.000 ₫ 6 JB3C 1007 R1A WHEEL (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL) 4 16/07/2018 29/10/2018 12.300.000 ₫ 6 JB3C 1007 R1A WHEEL (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, WITH ALUMINIUM SPARE WHEEL) 1 16/07/2018 29/10/2018 12.300.000 ₫ 6 JB3C 1007 R1A WHEEL (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL) 4 18/06/2018 29/10/2018 12.300.000 ₫ 6 JB3C 1007 R1A WHEEL (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH ALUMINIUM SPARE WHEEL) 1 18/06/2018 29/10/2018 12.300.000 ₫ 6 JB3C 1007 R4A WHEEL, ALTERNATE PART (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, BODY STYLING KIT, STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL HOẶC AATRAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC LESS BODY STYLING KIT) 4 14/08/2019 01/11/2019 12.728.000 ₫ Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 2 / 7 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: E04.010 WHEELS AND SPARE WHEEL CARRIER In ngày tháng: 21/11/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 6 JB3C 1007 R4A WHEEL, ALTERNATE PART (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, BODY STYLING KIT, WITH ALUMINIUM SPARE WHEEL HOẶC AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC LESS BODY STYLING KIT) 1 14/08/2019 01/11/2019 12.728.000 ₫ 6 JB3C 1007 R4A WHEEL, ALTERNATE PART (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL HOẶC AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 4 29/10/2018 14/08/2019 12.728.000 ₫ 6 JB3C 1007 R4A WHEEL, ALTERNATE PART (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, WITH ALUMINIUM SPARE WHEEL HOẶC AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 29/10/2018 14/08/2019 12.728.000 ₫ 6 JB3C 1007 S1A WHEEL (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, BODY STYLING KIT, STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL HOẶC AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC LESS BODY STYLING KIT) 4 14/08/2019 01/11/2019 6 JB3C 1007 S1A WHEEL (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, BODY STYLING KIT, WITH ALUMINIUM SPARE WHEEL HOẶC AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC LESS BODY STYLING KIT) 1 14/08/2019 01/11/2019 6 JB3C 1007 S1A WHEEL (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL HOẶC AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 4 29/10/2018 14/08/2019 6 JB3C 1007 S1A WHEEL (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, WITH ALUMINIUM SPARE WHEEL HOẶC AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 29/10/2018 14/08/2019 6 JB3J 1007 AA WHEEL (XLT #1 SERIES, FMC THAILAND LTD, SPARE WHEEL - 18" ALUMINIUM HOẶC WILDTRAK #1 SERIES) 1 16/07/2018 0 ₫ 6 JB3J 1007 AA WHEEL (XLT #1 SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SPARE WHEEL - 18" ALUMINIUM) 1 18/06/2018 0 ₫ 6 JB3J 1007 AA WHEEL (XLT #1 SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 18" ALLOY WHEEL STYLE 3) 4 18/06/2018 0 ₫ 6 JB3J 1007 AA WHEEL (XLT #1 SERIES, FMC THAILAND LTD, 18" ALLOY WHEEL STYLE 3 HOẶC WILDTRAK #1 SERIES) 4 16/07/2018 0 ₫ 6 JB3J 1007 BA WHEEL (ALL XLT SERIES 1/2/3/4/5, BODY STYLING KIT, STYLE 5 ALLOY 18" WHEEL) 4 01/11/2019 0 ₫ 6 JB3J 1007 BA WHEEL (ALL XLT SERIES 1/2/3/4/5, BODY STYLING KIT, WITH ALUMINIUM SPARE WHEEL) 1 01/11/2019 0 ₫ 6 KB3J 1007 BA WHEEL (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL) 4 01/11/2019 0 ₫ 6 KB3J 1007 BA WHEEL (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, WITH ALUMINIUM SPARE WHEEL) 1 01/11/2019 0 ₫ 6 LB3J 1007 FA WHEEL (WILDTRAK #2 SERIES, 18" ALLOY WHEEL STYLE 3 HOẶC WILDTRAK #3 SERIES) 4 26/10/2020 0 ₫ 6 VJL5Z 1007 C WHEEL (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, BODY STYLING KIT SPORT, WITH ALUMINIUM SPARE WHEEL) 1 14/08/2019 6 VJL5Z 1007 C WHEEL (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, BODY STYLING KIT SPORT, STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL) 4 14/08/2019 7 AB31 1007 KD WHEEL (XLT SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH 17" CONVENTIONAL SPARE WHEEL HOẶC WILDTRAK SERIES) 1 03/06/2015 18/06/2018 4.538.000 ₫ 7 AB31 1007 KD WHEEL (WITH 17" CONVENTIONAL SPARE WHEEL) 1 03/06/2015 4.538.000 ₫ 7 AB31 1007 KD WHEEL (XLT SERIES, FMC THAILAND LTD, WITH 17" CONVENTIONAL SPARE WHEEL) 1 16/07/2018 4.538.000 ₫ 7 AB39 1007 MA WHEEL (XL, WITH 17" CONVENTIONAL SPARE WHEEL) 1 03/06/2015 08/06/2018 7 AB39 1007 MA WHEEL (XL, 7.5 X 17" STEEL WHEEL) 4 03/06/2015 08/06/2018 7 JB3C 1015 EA WHEEL (ALL XLS SERIES 1/2/3/4/5, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH 17" CONVENTIONAL SPARE WHEEL HOẶC XL #2 SERIES HOẶC FMC THAILAND LTD) 1 01/05/2019 2.800.000 ₫ 7 JB3C 1015 EA WHEEL (ALL XLT SERIES 1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, WITH 17" CONVENTIONAL SPARE WHEEL) 1 16/07/2018 2.800.000 ₫ 7 JB3C 1015 EA WHEEL (ALL XLT SERIES 1/2/3/4/5, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH 17" CONVENTIONAL SPARE WHEEL) 1 18/06/2018 2.800.000 ₫ 7 JB3C 1015 FA WHEEL (XL #1 SERIES, 7.5 X 17 STEEL WHEEL) 4 01/05/2020 7 JB3C 1015 FA WHEEL (XL, 7.5 X 17" STEEL WHEEL) 4 08/06/2018 18/06/2018 7 JB3C 1015 FA WHEEL (XL, WITH 17" CONVENTIONAL SPARE WHEEL) 1 08/06/2018 18/06/2018 7 JB3C 1015 GA WHEEL (XL #1 SERIES, 7.5 X 17 BLACK STEEL WHEEL) 4 01/05/2020 7 JB3C 1015 GA WHEEL (XL #1 SERIES, WITH 17" CONVENTIONAL SPARE WHEEL) 1 01/05/2020 8 HB3C 1007 B1A WHEEL ASSY (XLT #1 SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 8.0 X 17" STYLED ALUMINIUM WHEELS HOẶC XLT #2 SERIES) 4 26/10/2020 8 HB3C 1007 B1A WHEEL ASSY (XLT #1 SERIES, FMC THAILAND LTD, 8.0 X 17" STYLED ALUMINIUM WHEELS HOẶC XLT #2 SERIES) 4 28/10/2020 8 JB3C 1007 M1A WHEEL ASSY (REDBACK SERIES, FMC THAILAND LTD, 17" ALLOY WHEEL STYLE 2) 4 16/07/2018 8.725.000 ₫ 8 JB3C 1007 M1A WHEEL ASSY (REDBACK SERIES, FMC THAILAND LTD, WITH CONVENTIONAL ALLOY SPARE WHEEL) 1 16/07/2018 8.725.000 ₫ 8 JB3J 1007 M1A WHEEL ASSY (REDBACK SERIES, FMC THAILAND LTD, 17" ALLOY WHEEL STYLE 2) 4 01/06/2021 8 JB3J 1007 M1A WHEEL ASSY (REDBACK SERIES, FMC THAILAND LTD, WITH CONVENTIONAL ALLOY SPARE WHEEL) 1 01/06/2021 9 2S64 1711 AA AIR VALVE 1 03/06/2015 18/06/2018 0 ₫ 9 2S64 1711 AA AIR VALVE (265/60R 18 A/S BSW HOẶC 265/65 R17 A/S TYRES HOẶC 265/65 R17 A/T TYRES HOẶC 255/70R16 BSW A-S HOẶC 215/70R16 A/S BSW) 1 18/06/2018 0 ₫ 9 7L34 1700 AB AIR VALVE (265/65R17 A/T) 1 01/05/2020 43.000 ₫ 9 7L34 1700 AB AIR VALVE (LT285/70R17 A/T) 1 16/07/2018 43.000 ₫ 9 9963 60414 0 AIR VALVE 1 03/06/2015 164.000 ₫ 10 ACPA 1012 DXA NUT 24 23/05/2011 31/05/2018 68.000 ₫ 10 ACPA 1012 DXB NUT 24 31/05/2018 0 ₫ 10 ACPA 1012 LXA NUT, ALTERNATE PART 24 01/08/2011 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0005 WEIGHT - BALANCE, 5 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0010 WEIGHT - BALANCE, 10 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0015 WEIGHT - BALANCE, 15 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0020 WEIGHT - BALANCE, 20 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0025 WEIGHT - BALANCE, 25 G X 03/06/2015 0 ₫ Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 3 / 7 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: E04.010 WHEELS AND SPARE WHEEL CARRIER In ngày tháng: 21/11/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 11 AE83 1040 AA0030 WEIGHT - BALANCE, 30 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0035 WEIGHT - BALANCE, 35 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0040 WEIGHT - BALANCE, 40 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0045 WEIGHT - BALANCE, 45 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0050 WEIGHT - BALANCE, 50 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0055 WEIGHT - BALANCE, 55 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0060 WEIGHT - BALANCE, 60 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0065 WEIGHT - BALANCE, 65 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0070 WEIGHT - BALANCE, 70 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0075 WEIGHT - BALANCE, 75 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0080 WEIGHT - BALANCE, 80 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0085 WEIGHT - BALANCE, 85 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0090 WEIGHT - BALANCE, 90 G X 03/06/2015 50.000 ₫ 11 AE83 1040 AA0095 WEIGHT - BALANCE, 95 G X 03/06/2015 50.000 ₫ 11 AE83 1040 AA0100 WEIGHT - BALANCE, 100 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0105 WEIGHT - BALANCE, 105 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0110 WEIGHT - BALANCE, 110 G X 03/06/2015 0 ₫ 11 AE83 1040 AA0115 WEIGHT - BALANCE, 115 G X 03/06/2015 300.000 ₫ 11 AE83 1040 AA0120 WEIGHT - BALANCE, 120 G X 03/06/2015 300.000 ₫ 11 AE83 1040 AA0125 WEIGHT - BALANCE, 125 G X 03/06/2015 300.000 ₫ 11 AE83 1040 AA0130 WEIGHT - BALANCE, 130 G X 03/06/2015 300.000 ₫ 11 AE83 1040 AA0135 WEIGHT - BALANCE, 135 G X 03/06/2015 300.000 ₫ 11 AE83 1040 AA0140 WEIGHT - BALANCE, 140 G X 03/06/2015 300.000 ₫ 11 9965 A5000 5 WEIGHT - BALANCE, 5 G X 03/06/2015 11 9965 A5001 0 WEIGHT - BALANCE, 10 G X 03/06/2015 11 9965 A5001 5 WEIGHT - BALANCE, 15 G X 03/06/2015 11 9965 A5002 0 WEIGHT - BALANCE, 20 G X 03/06/2015 11 9965 A5002 5 WEIGHT - BALANCE, 25 G X 03/06/2015 11 9965 A5003 0 WEIGHT - BALANCE, 30 G X 03/06/2015 11 9965 A5003 5 WEIGHT - BALANCE, 35 G X 03/06/2015 11 9965 A5004 0 WEIGHT - BALANCE, 40 G X 03/06/2015 11 9965 A5004 5 WEIGHT - BALANCE, 45 G X 03/06/2015 11 9965 A5005 0 WEIGHT - BALANCE, 50 G X 03/06/2015 11 9965 A5005 5 WEIGHT - BALANCE, 55 G X 03/06/2015 11 9965 A5006 0 WEIGHT - BALANCE, 60 G X 03/06/2015 12 6R33 1040 AA0005 WEIGHT - BALANCE, 5 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0010 WEIGHT - BALANCE, 10 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0015 WEIGHT - BALANCE, 15 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0020 WEIGHT - BALANCE, 20 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0025 WEIGHT - BALANCE, 25 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0030 WEIGHT - BALANCE, 30 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0035 WEIGHT - BALANCE, 35 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0040 WEIGHT - BALANCE, 40 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0045 WEIGHT - BALANCE, 45 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0050 WEIGHT - BALANCE, 50 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0055 WEIGHT - BALANCE, 55 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0060 WEIGHT - BALANCE, 60 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0065 WEIGHT - BALANCE, 65 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0070 WEIGHT - BALANCE, 70 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0075 WEIGHT - BALANCE, 75 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0080 WEIGHT - BALANCE, 80 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0085 WEIGHT - BALANCE, 85 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0090 WEIGHT - BALANCE, 90 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0095 WEIGHT - BALANCE, 95 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0100 WEIGHT - BALANCE, 100 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0105 WEIGHT - BALANCE, 105 G 1 01/06/2015 31/08/2021 0 ₫ Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 4 / 7 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: E04.010 WHEELS AND SPARE WHEEL CARRIER In ngày tháng: 21/11/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 12 6R33 1040 AA0110 WEIGHT - BALANCE, 110 G 1 03/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0115 WEIGHT - BALANCE, 115 G 1 03/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0120 WEIGHT - BALANCE, 120 G 1 03/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0125 WEIGHT - BALANCE, 125 G 1 03/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0130 WEIGHT - BALANCE, 130 G 1 03/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0135 WEIGHT - BALANCE, 135 G 1 03/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0140 WEIGHT - BALANCE, 140 G 1 03/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0145 WEIGHT - BALANCE, 145 G 1 03/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0150 WEIGHT - BALANCE, 150 G 1 03/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0155 WEIGHT - BALANCE, 155 G 1 03/06/2015 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AA0160 WEIGHT - BALANCE, 160 G 1 03/06/2015 31/08/2021 400.000 ₫ 12 6R33 1040 AB0005 WEIGHT - BALANCE, 5 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0010 WEIGHT - BALANCE, 10 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0015 WEIGHT - BALANCE, 15 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0020 WEIGHT - BALANCE, 20 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0025 WEIGHT - BALANCE, 25 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0030 WEIGHT - BALANCE, 30 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0035 WEIGHT - BALANCE, 35 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0040 WEIGHT - BALANCE, 40 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0045 WEIGHT - BALANCE, 45 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0050 WEIGHT - BALANCE, 50 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0055 WEIGHT - BALANCE, 55 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0060 WEIGHT - BALANCE, 60 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0065 WEIGHT - BALANCE, 65 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0070 WEIGHT - BALANCE, 70 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0075 WEIGHT - BALANCE, 75 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0080 WEIGHT - BALANCE, 80 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0085 WEIGHT - BALANCE, 85 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0090 WEIGHT - BALANCE, 90 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0095 WEIGHT - BALANCE, 95 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0100 WEIGHT - BALANCE, 100 G 1 31/08/2021 12 6R33 1040 AB0105 WEIGHT - BALANCE, 105 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0110 WEIGHT - BALANCE, 110 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0115 WEIGHT - BALANCE, 115 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0120 WEIGHT - BALANCE, 120 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0125 WEIGHT - BALANCE, 125 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0130 WEIGHT - BALANCE, 130 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0135 WEIGHT - BALANCE, 135 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0140 WEIGHT - BALANCE, 140 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0145 WEIGHT - BALANCE, 145 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0150 WEIGHT - BALANCE, 150 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0155 WEIGHT - BALANCE, 155 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 6R33 1040 AB0160 WEIGHT - BALANCE, 160 G 1 31/08/2021 0 ₫ 12 9965 A1000 5 WEIGHT - BALANCE, 5 G X 01/06/2015 12 9965 A1001 0 WEIGHT - BALANCE, 10 G X 01/06/2015 12 9965 A1001 5 WEIGHT - BALANCE, 15 G X 01/06/2015 12 9965 A1002 0 WEIGHT - BALANCE, 20 G X 01/06/2015 12 9965 A1002 5 WEIGHT - BALANCE, 25 G X 01/06/2015 12 9965 A1003 0 WEIGHT - BALANCE, 30 G X 01/06/2015 12 9965 A1003 5 WEIGHT - BALANCE, 35 G X 01/06/2015 12 9965 A1004 0 WEIGHT - BALANCE, 40 G X 01/06/2015 12 9965 A1004 5 WEIGHT - BALANCE, 45 G X 01/06/2015 12 9965 A1005 0 WEIGHT - BALANCE, 50 G X 01/06/2015 12 9965 A1005 5 WEIGHT - BALANCE, 55 G X 01/06/2015 12 9965 A1006 0 WEIGHT - BALANCE, 60 G X 01/06/2015 12 9965 A1006 5 WEIGHT - BALANCE, 65 G X 01/06/2015 Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 5 / 7 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: E04.010 WHEELS AND SPARE WHEEL CARRIER In ngày tháng: 21/11/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 12 9965 A1007 0 WEIGHT - BALANCE, 70 G X 01/06/2015 12 9965 A1007 5 WEIGHT - BALANCE, 75 G X 01/06/2015 12 9965 A1008 0 WEIGHT - BALANCE, 80 G X 01/06/2015 12 9965 A1008 5 WEIGHT - BALANCE, 85 G X 01/06/2015 12 9965 A1009 0 WEIGHT - BALANCE, 90 G X 01/06/2015 12 9965 A1009 5 WEIGHT - BALANCE, 95 G X 01/06/2015 12 9965 A1010 0 WEIGHT - BALANCE, 100 G X 01/06/2015 12 9965 A1010 5 WEIGHT - BALANCE, 105 G X 01/06/2015 12 9965 A1011 0 WEIGHT - BALANCE, 110 G X 01/06/2015 12 9965 A1011 5 WEIGHT - BALANCE, 115 G X 01/06/2015 12 9965 A1012 0 WEIGHT - BALANCE, 120 G X 01/06/2015 12 9965 A1012 5 WEIGHT - BALANCE, 125 G X 01/06/2015 12 9965 A1013 0 WEIGHT - BALANCE, 130 G X 01/06/2015 12 9965 A1013 5 WEIGHT - BALANCE, 135 G X 01/06/2015 12 9965 A1014 0 WEIGHT - BALANCE, 140 G X 01/06/2015 12 9965 A1014 5 WEIGHT - BALANCE, 145 G X 01/06/2015 12 9965 A1015 0 WEIGHT - BALANCE, 150 G X 01/06/2015 12 9965 A1015 5 WEIGHT - BALANCE, 155 G X 01/06/2015 12 9965 A1016 0 WEIGHT - BALANCE, 160 G X 01/06/2015 13 AB31 5F058 AA RUBBER (FMC THAILAND LTD, 18" WHEEL - STYLE 2, 7.0 X 16" ALLOY WHEEL, 8.0 X 17" ALLOY WHEEL HOẶC STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL HOẶC 18" ALLOY WHEEL STYLE 3) 2 16/07/2018 220.000 ₫ 13 AB31 5F058 AA RUBBER (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 18" WHEEL - STYLE 2, 7.0 X 16" ALLOY WHEEL, 8.0 X 17" ALLOY WHEEL HOẶC STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL HOẶC 18" ALLOY WHEEL STYLE 3) 2 18/06/2018 220.000 ₫ 13 AB31 5F058 AA RUBBER (8 X 17" ALLOY WHEEL #2) 2 01/05/2019 220.000 ₫ 13 AB31 5F058 AA RUBBER (7.0 X 16" ALLOY STYLE E) 2 01/05/2020 220.000 ₫ 13 AB31 5F058 AA RUBBER 2 18/06/2018 220.000 ₫ 13 AB31 5F058 AA RUBBER (FMC THAILAND LTD) 2 16/07/2018 220.000 ₫ 13 JB3C 5F058 AA RUBBER (17" ALLOY WHEEL STYLE 2) 2 16/07/2018 450.000 ₫ 13 JB3C 5F058 BA RUBBER (8.0 X 17" STYLED ALUMINIUM WHEELS HOẶC 18" WHEEL - STYLE 2 HOẶC 18" ALLOY WHEEL STYLE 3) 2 28/09/2021 0 ₫ 14 AB31 1A131 AB SPARE WHEEL MOUNTING (LHD RWD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC RHD RWD) 1 18/06/2018 1.187.000 ₫ 14 AB31 1A131 AB SPARE WHEEL MOUNTING (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, LESS ATTITUDE/RIDE HEIGHT PACK) 1 18/06/2018 1.187.000 ₫ 14 AB31 1A131 BB SPARE WHEEL MOUNTING (4WD, FMC THAILAND LTD HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 16/07/2018 1.890.000 ₫ 14 AB31 1A131 BB SPARE WHEEL MOUNTING (LESS REAR TOWING HOOKS) 1 18/06/2018 15/08/2022 1.890.000 ₫ 14 AB31 1A131 BB SPARE WHEEL MOUNTING (4WD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 18/06/2018 1.890.000 ₫ 14 AB31 1A131 BB SPARE WHEEL MOUNTING (FMC THAILAND LTD, WITH IMPROVED ATTITUDE/RIDE HEIGHT) 1 16/07/2018 1.890.000 ₫ 14 AB31 1A131 BB SPARE WHEEL MOUNTING (WITH IMPROVED ATTITUDE/RIDE HEIGHT) 1 18/06/2018 1.890.000 ₫ 14 JB3C 1A131 CA SPARE WHEEL MOUNTING (REDBACK SERIES, WITH REAR TOWING HOOKS) 1 16/07/2018 0 ₫ 15 W500232 S439 SCREW, M10 X 20 2 02/05/2011 56.000 ₫ 16 9L34 1040 AA0005 WEIGHT - BALANCE, 10 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0010 WEIGHT - BALANCE, 10 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0015 WEIGHT - BALANCE, 15 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0020 WEIGHT - BALANCE, 20 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0025 WEIGHT - BALANCE, 25 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0030 WEIGHT - BALANCE, 30 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0035 WEIGHT - BALANCE, 35 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0040 WEIGHT - BALANCE, 40 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0045 WEIGHT - BALANCE, 45 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0050 WEIGHT - BALANCE, 50 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0055 WEIGHT - BALANCE, 55 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0060 WEIGHT - BALANCE, 60 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0065 WEIGHT - BALANCE, 65 G X 01/06/2015 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0070 WEIGHT - BALANCE, 70 G X 01/06/2015 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0075 WEIGHT - BALANCE, 75 G X 01/06/2015 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0080 WEIGHT - BALANCE, 80 G X 01/06/2015 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0085 WEIGHT - BALANCE, 85 G X 01/06/2015 0 ₫ 16 9L34 1040 AA0090 WEIGHT - BALANCE, 90 G X 01/06/2015 0 ₫ Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 6 / 7 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: E04.010 WHEELS AND SPARE WHEEL CARRIER In ngày tháng: 21/11/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 16 9L34 1040 AA0095 WEIGHT - BALANCE, 95 G X 03/06/2015 50.000 ₫ 16 9L34 1040 AA0100 WEIGHT - BALANCE, 100 G X 03/06/2015 50.000 ₫ 16 9L34 1040 AA0105 WEIGHT - BALANCE, 105 G X 03/06/2015 50.000 ₫ 16 9L34 1040 AA0110 WEIGHT - BALANCE, 110 G X 03/06/2015 50.000 ₫ 16 9L34 1040 AA0115 WEIGHT - BALANCE, 115 G X 03/06/2015 150.000 ₫ 16 9L34 1040 AA0120 WEIGHT - BALANCE, 120 G X 03/06/2015 150.000 ₫ 16 9L34 1040 AA0125 WEIGHT - BALANCE, 125 G X 03/06/2015 150.000 ₫ 16 9L34 1040 AA0130 WEIGHT - BALANCE, 130 G X 03/06/2015 150.000 ₫ 16 9L34 1040 AA0135 WEIGHT - BALANCE, 135 G X 03/06/2015 150.000 ₫ 16 9L34 1040 AA0140 WEIGHT - BALANCE, 140 G X 03/06/2015 150.000 ₫ 16 9965 A6000 5 WEIGHT - BALANCE, 5 G 1 08/07/2014 16 9965 92000 5 WEIGHT - BALANCE, 5 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9965 92001 0 WEIGHT - BALANCE, 10 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9965 92001 5 WEIGHT - BALANCE, 15 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9965 92002 0 WEIGHT - BALANCE, 20 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9965 92002 5 WEIGHT - BALANCE, 25 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9965 92003 0 WEIGHT - BALANCE, 30 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9965 92003 5 WEIGHT - BALANCE, 35 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9965 92004 0 WEIGHT - BALANCE, 40 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9965 92004 5 WEIGHT - BALANCE, 45 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9965 92005 0 WEIGHT - BALANCE, 50 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9965 92005 5 WEIGHT - BALANCE, 55 G 1 08/07/2014 0 ₫ 16 9965 92006 0 WEIGHT - BALANCE, 60 G 1 08/07/2014 0 ₫ 17 EB3T 1A180 BB KIT - TPMS SENSOR (315 HIGH MHZ DOOR LOCK FREQUENCY, WITH TYRE PRESSURE SENSORS) 1 03/06/2015 03/09/2015 17 EB3T 1A180 BC KIT - TPMS SENSOR (315 HIGH MHZ DOOR LOCK FREQUENCY, WITH TYRE PRESSURE SENSORS) 1 03/09/2015 18/06/2018 17 EV6T 1A180 DC KIT - TPMS SENSOR (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 433 MHZ HIGH POWER, WITH TYRE PRESSURE SENSORS) 1 03/06/2015 03/09/2015 1.279.000 ₫ 17 EV6T 1A180 DC KIT - TPMS SENSOR (FMC THAILAND LTD, 433 MHZ HIGH POWER, WITH TYRE PRESSURE SENSORS) 1 03/06/2015 16/07/2018 1.279.000 ₫ 17 EV6T 1A180 DD KIT - TPMS SENSOR (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 433 MHZ HIGH POWER, WITH TYRE PRESSURE SENSORS) 1 03/09/2015 18/06/2018 0 ₫ 17 EV6T 1A180 DD KIT - TPMS SENSOR (FMC THAILAND LTD, 433 MHZ HIGH POWER, WITH TYRE PRESSURE SENSORS) 1 16/07/2018 23/07/2018 0 ₫ 17 F2GT 1A180 DC KIT - TPMS SENSOR (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 433 MHZ HIGH POWER, WITH TYRE PRESSURE SENSORS) 1 18/06/2018 16/09/2018 0 ₫ 17 F2GT 1A180 DD KIT - TPMS SENSOR (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 433 MHZ HIGH POWER, WITH TYRE PRESSURE SENSORS) 1 16/09/2018 25/01/2021 0 ₫ 17 F2GT 1A180 DD KIT - TPMS SENSOR (FMC THAILAND LTD, 433 MHZ HIGH POWER, WITH TYRE PRESSURE SENSORS) 1 23/07/2018 25/01/2021 0 ₫ 17 F2GT 1A180 DE KIT - TPMS SENSOR (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 433 MHZ HIGH POWER, WITH TYRE PRESSURE SENSORS HOẶC FMC THAILAND LTD) 1 25/01/2021 0 ₫ 17 HC3T 1A180 BB KIT - TPMS SENSOR (315 HIGH MHZ DOOR LOCK FREQUENCY, WITH ALUMINIUM SPARE WHEEL, WITH TYRE PRESSURE SENSORS) 1 18/06/2018 16/09/2018 17 HC3T 1A180 BC KIT - TPMS SENSOR (315 HIGH MHZ DOOR LOCK FREQUENCY, WITH ALUMINIUM SPARE WHEEL, WITH TYRE PRESSURE SENSORS) 1 16/09/2018 18 JB3C 1A433 AA GUIDE (REDBACK SERIES) 1 16/07/2018 0 ₫ 19 F2GT 1A163 AA CAP - VALVE (WITH TYRE PRESSURE SENSORS) 1 01/06/2015 80.000 ₫

 

 

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Giá treo lốp dự phòng Ford Ranger , mazda bt50 AB3Z1A131B AB311A131BB
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar