$nbsp;

X

  • Giảm sóc trước Focus 14 BV6118K001EBD BV6118K001FBD BV6Z18124T BV6Z18124AA2
  • Giảm sóc trước Focus 14 BV6118K001EBD BV6118K001FBD BV6Z18124T BV6Z18124AA3
  • Giảm sóc trước Focus 14 BV6118K001EBD BV6118K001FBD BV6Z18124T BV6Z18124AA2
  • Giảm sóc trước Focus 14 BV6118K001EBD BV6118K001FBD BV6Z18124T BV6Z18124AA3

Giảm sóc trước Focus 14 BV6118K001EBD BV6118K001FBD BV6Z18124T BV6Z18124AA

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Giảm sóc trước Focus 14 BV6118K001EBD BV6118K001FBD BV6Z18124T BV6Z18124AA :

* Hàng chính hãng Ford cấp

* Mã BV6118K001EBD BV6118K001FBD BV6Z18124T BV6Z18124AA BV61-18K001-EBD BV61-18K001-FBD BV6Z-18124-T BV6Z-18124-AA

🎯 Sử dụng cho các dòng xe:

 Ford Focus 2013 - 2015 , động cơ 1.6 & 2.0

 Ford Focus 2015 - 2018 , động cơ 1.5 Ecoboost

* Một số mã phụ tùng liên quan:

3K036 3M51 3K036 AC BOOT 2 04/06/2012 165.000 ₫ 3K099 3M51 3K099 AD BEARING 2 04/06/2012 805.000 ₫ 3K100 AV61 3K100 AD BUMPER (WITH HANDLING SUSPENSION) 2 04/06/2012 137.000 ₫ 3K100 BV61 3K100 DA BUMPER (WITH STANDARD SUSPENSION) 2 04/06/2012 478.000 ₫ 3K155 CV61 3K155 B1A MOUNTING ASSY 2 16/09/2012 29/10/2012 0 ₫ 3K155 CV61 3K155 B2A MOUNTING ASSY 2 29/10/2012 417.000 ₫ 3K155 CV61 3K155 BA MOUNTING ASSY 2 04/06/2012 16/09/2012 3C156 CV61 3C156 EA DAMPER ASSY, LH 1 03/12/2012 716.000 ₫ 3C156 CV61 3C156 FA DAMPER ASSY, RH 1 03/12/2012 0 ₫ 3C156 8V61 3C156 EA DAMPER ASSY, LH 1 04/06/2012 03/12/2012 3C156 8V61 3C156 FA DAMPER ASSY, RH 1 04/06/2012 03/12/2012 5310 BV61 5310 HFC SPRING - FRONT (SERIES 40, 2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS) OR SERIES 15) 2 04/06/2012 04/09/2012 5310 BV61 5310 HFD SPRING - FRONT (SERIES 40, 2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS) OR SERIES 15) 2 04/09/2012 14/09/2012 5310 BV61 5310 HFE SPRING - FRONT (SERIES 40, 2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS) OR SERIES 15) 2 14/09/2012 23/03/2015 5310 BV61 5310 HFF SPRING - FRONT (SERIES 40, 2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS) OR SERIES 15) 2 23/03/2015 0 ₫ 5310 BV61 5310 HHC SPRING - FRONT (SERIES 40, 2.0L DURATORQ DOHC(150/163PS)-DW10C, 6 SPEED POWERSHIFT 6DCT450 - MPS6 OR SERIES 15) 2 04/06/2012 04/09/2012 5310 BV61 5310 HHD SPRING - FRONT (SERIES 40, 2.0L DURATORQ DOHC(150/163PS)-DW10C, 6 SPEED POWERSHIFT 6DCT450 - MPS6 OR SERIES 15) 2 04/09/2012 14/09/2012 5310 BV61 5310 HHE SPRING - FRONT (SERIES 40, 2.0L DURATORQ DOHC(150/163PS)-DW10C, 6 SPEED POWERSHIFT 6DCT450 - MPS6 OR SERIES 15) 2 14/09/2012 23/03/2015 5310 BV61 5310 HHF SPRING - FRONT (SERIES 40, 2.0L DURATORQ DOHC(150/163PS)-DW10C, 6 SPEED POWERSHIFT 6DCT450 - MPS6 OR SERIES 15) 2 23/03/2015 5310 BV61 5310 JFC SPRING - FRONT (1.6L DURATEC TI-VCT (123PS) - SIGMA, 5 SPEED MANUAL TRANS GETRAG - B5A) 2 04/06/2012 04/09/2012 0 ₫ 5310 BV61 5310 JFD SPRING - FRONT (1.6L DURATEC TI-VCT (123PS) - SIGMA, 5 SPEED MANUAL TRANS GETRAG - B5A) 2 04/09/2012 14/09/2012 597.000 ₫ 5310 BV61 5310 JFE SPRING - FRONT (1.6L DURATEC TI-VCT (123PS) - SIGMA, 5 SPEED MANUAL TRANS GETRAG - B5A) 2 14/09/2012 23/03/2015 5310 BV61 5310 JFF SPRING - FRONT (1.6L DURATEC TI-VCT (123PS) - SIGMA, 5 SPEED MANUAL TRANS GETRAG - B5A) 2 23/03/2015 557.000 ₫ 5310 BV61 5310 JGC SPRING - FRONT (SERIES 32, 2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS), 6 SPEED AUTO TRANSMISSION DPS6 OR SERIES 35) 2 04/06/2012 04/09/2012 5310 BV61 5310 JGD SPRING - FRONT (SERIES 32, 2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS), 6 SPEED AUTO TRANSMISSION DPS6 OR SERIES 35) 2 04/09/2012 14/09/2012 5310 BV61 5310 JGE SPRING - FRONT (SERIES 32, 2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS), 6 SPEED AUTO TRANSMISSION DPS6 OR SERIES 35) 2 14/09/2012 23/03/2015 5310 BV61 5310 JGF SPRING - FRONT (SERIES 32, 2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS), 6 SPEED AUTO TRANSMISSION DPS6 OR SERIES 35) 2 23/03/2015 0 ₫ 5310 BV61 5310 JJC SPRING - FRONT (SERIES 32, 2.0L DURATORQ DOHC(150/163PS)-DW10C) 2 04/06/2012 04/09/2012 5310 BV61 5310 JJD SPRING - FRONT (SERIES 32, 2.0L DURATORQ DOHC(150/163PS)-DW10C) 2 04/09/2012 14/09/2012 5310 BV61 5310 JJE SPRING - FRONT (SERIES 32, 2.0L DURATORQ DOHC(150/163PS)-DW10C) 2 14/09/2012 23/03/2015 5310 BV61 5310 JJF SPRING - FRONT (SERIES 32, 2.0L DURATORQ DOHC(150/163PS)-DW10C) 2 23/03/2015 5310 BV61 5310 JKB SPRING - FRONT (1.6L DURATEC TI-VCT (123PS) - SIGMA, 6 SPEED AUTO TRANSMISSION DPS6 OR SERIES 32, 2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS), 5-SPEED MANUAL TRANS - MTX75) 2 04/06/2012 04/09/2012 5310 BV61 5310 JKC SPRING - FRONT (1.6L DURATEC TI-VCT (123PS) - SIGMA, 6 SPEED AUTO TRANSMISSION DPS6 OR SERIES 32, 2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS), 5-SPEED MANUAL TRANS - MTX75) 2 04/09/2012 14/09/2012 5310 BV61 5310 JKD SPRING - FRONT (1.6L DURATEC TI-VCT (123PS) - SIGMA, 6 SPEED AUTO TRANSMISSION DPS6 OR SERIES 32, 2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS), 5-SPEED MANUAL TRANS - MTX75) 2 14/09/2012 23/03/2015 5310 BV61 5310 JKE SPRING - FRONT (1.6L DURATEC TI-VCT (123PS) - SIGMA, 6 SPEED AUTO TRANSMISSION DPS6 OR SERIES 32, 2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS), 5-SPEED MANUAL TRANS - MTX75) 2 23/03/2015 0 ₫ 5349 AV61 5349 AB PAD - ANTI-SQUEAK 2 04/06/2012 144.000 ₫ 18045 BV61 18K001 EAC KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, LH (1.6L DURATEC TI-VCT (123PS) - SIGMA, 5 SPEED MANUAL TRANS GETRAG - B5A, WITH STANDARD SUSPENSION) 1 04/06/2012 01/02/2014 2.755.000 ₫ 18045 BV61 18K001 EAD KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, LH (1.6L DURATEC TI-VCT (123PS) - SIGMA, 5 SPEED MANUAL TRANS GETRAG - B5A, WITH STANDARD SUSPENSION) 1 01/02/2014 3.259.000 ₫ 18045 BV61 18K001 EBC KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, LH (2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS), WITH STANDARD SUSPENSION OR 1.6L DURATEC TI-VCT (123PS) - SIGMA, 6 SPEED AUTO TRANSMISSION DPS6) 1 04/06/2012 01/02/2014 2.755.000 ₫ 18045 BV61 18K001 EBD KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, LH (2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS), WITH STANDARD SUSPENSION OR 1.6L DURATEC TI-VCT (123PS) - SIGMA, 6 SPEED AUTO TRANSMISSION DPS6) 1 01/02/2014 3.259.000 ₫ 18045 BV61 18K001 ECC KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, LH (2.0L DURATORQ DOHC(150/163PS)-DW10C, WITH STANDARD SUSPENSION) 1 04/06/2012 01/02/2014 18045 BV61 18K001 ECD KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, LH (2.0L DURATORQ DOHC(150/163PS)-DW10C, WITH STANDARD SUSPENSION) 1 01/02/2014 18045 BV61 18K001 FBC KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, LH (2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS), WITH HANDLING SUSPENSION) 1 04/06/2012 01/02/2014 18045 BV61 18K001 FBD KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, LH (2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS), WITH HANDLING SUSPENSION) 1 01/02/2014 3.249.000 ₫ © 2004 - 2022 Infomedia Ltd and its licensors. Page 2 of 3 Catalogue: FOCUS D3 2012-2015 Section: B02.010 FRONT SUSPENSION STRUTS AND SPRINGS Print Date: 08/01/2023 VIN: Build Date: Callout Local P/N Description Qty From To Price 18045 BV61 18K001 FCC KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, LH (2.0L DURATORQ DOHC(150/163PS)-DW10C, WITH HANDLING SUSPENSION) 1 04/06/2012 01/02/2014 18045 BV61 18K001 FCD KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, LH (2.0L DURATORQ DOHC(150/163PS)-DW10C, WITH HANDLING SUSPENSION) 1 01/02/2014 18045 BV61 18045 EAC KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, RH (1.6L DURATEC TI-VCT (123PS) - SIGMA, 5 SPEED MANUAL TRANS GETRAG - B5A, WITH STANDARD SUSPENSION) 1 04/06/2012 17/06/2014 3.249.000 ₫ 18045 BV61 18045 EAD KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, RH (1.6L DURATEC TI-VCT (123PS) - SIGMA, 5 SPEED MANUAL TRANS GETRAG - B5A, WITH STANDARD SUSPENSION) 1 17/06/2014 3.259.000 ₫ 18045 BV61 18045 EBC KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, RH (1.6L DURATEC TI-VCT (123PS) - SIGMA, 6 SPEED AUTO TRANSMISSION DPS6, WITH STANDARD SUSPENSION OR 2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS)) 1 04/06/2012 11/06/2014 1.755.000 ₫ 18045 BV61 18045 EBD KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, RH (1.6L DURATEC TI-VCT (123PS) - SIGMA, 6 SPEED AUTO TRANSMISSION DPS6, WITH STANDARD SUSPENSION OR 2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS)) 1 11/06/2014 3.259.000 ₫ 18045 BV61 18045 ECC KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, RH (2.0L DURATORQ DOHC(150/163PS)-DW10C, WITH STANDARD SUSPENSION) 1 04/06/2012 04/09/2014 18045 BV61 18045 ECD KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, RH (2.0L DURATORQ DOHC(150/163PS)-DW10C, WITH STANDARD SUSPENSION) 1 04/09/2014 18045 BV61 18045 FBC KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, RH (2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS), WITH HANDLING SUSPENSION) 1 04/06/2012 18/06/2014 0 ₫ 18045 BV61 18045 FBD KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, RH (2.0L DURATEC DI TI-VCT (160PS), WITH HANDLING SUSPENSION) 1 18/06/2014 3.259.000 ₫ 18045 BV61 18045 FCC KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, RH (2.0L DURATORQ DOHC(150/163PS)-DW10C, WITH HANDLING SUSPENSION) 1 04/06/2012 19/08/2014 18045 BV61 18045 FCD KIT - FRONT SUSPENSION STRUT, RH (2.0L DURATORQ DOHC(150/163PS)-DW10C, WITH HANDLING SUSPENSION) 1 19/08/2014

Theo tiêu chuẩn hãng Ford

Liên hệ đặt mua sản phẩm Giảm sóc trước Focus 14 BV6118K001EBD BV6118K001FBD BV6Z18124T BV6Z18124AA
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar