$nbsp;

X

  • Gioăng đệm kim phun Focus , Fiesta , EcoSport DS7G9U509AA 8A6G9F593AA D5BZ9F596B D5BZ9F596A2
  • Gioăng đệm kim phun Focus , Fiesta , EcoSport DS7G9U509AA 8A6G9F593AA D5BZ9F596B D5BZ9F596A3
  • Gioăng đệm kim phun Focus , Fiesta , EcoSport DS7G9U509AA 8A6G9F593AA D5BZ9F596B D5BZ9F596A2
  • Gioăng đệm kim phun Focus , Fiesta , EcoSport DS7G9U509AA 8A6G9F593AA D5BZ9F596B D5BZ9F596A3

Gioăng đệm kim phun Focus , Fiesta , EcoSport DS7G9U509AA 8A6G9F593AA D5BZ9F596B D5BZ9F596A

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Gioăng đệm kim phun Focus , Fiesta , EcoSport DS7G9U509AA 8A6G9F593AA D5BZ9F596B D5BZ9F596A :

* Hàng chính hãng Ford cấp

* Mã DS7G9U509AA 8A6G9F593AA D5BZ9F596B D5BZ9F596A

CM5G 9F596 BA / D5BG 9F596 BA D5BZ 9F596 B 73kO RING, BLUE

AM4N2G 9186 CA / D5BG 9F596 AA / D5BZ 9F596 A 119kO RING, GREEN

* Dùng cho Ford Focus , Ford Fiesta , Ford EcoSport ...

* Tên gọi: Gioăng đệm kim phun , Gioăng chỉ kim phun , Vòng đệm kim phun , Gioăng chữ o kim phun , gioăng chân kim phun ...

#DS7G9U509AA #8A6G9F593AA #D5BZ9F596B #D5BZ9F596A #gioangdemkimphun #ford #focus #gioangchankimphun #ford #fiesta #gioangkimphun #ford #ecosport

Gioăng đệm kim phun Focus , Fiesta , EcoSport DS7G9U509AA 8A6G9F593AA D5BZ9F596B D5BZ9F596A :

* Hàng chính hãng Ford cấp

* Mã DS7G9U509AA 8A6G9F593AA D5BZ9F596B D5BZ9F596A

CM5G 9F596 BA / D5BG 9F596 BA D5BZ 9F596 B 73kO RING, BLUE

AM4N2G 9186 CA / D5BG 9F596 AA / D5BZ 9F596 A 119kO RING, GREEN

* Dùng cho Ford Focus , Ford Fiesta , Ford EcoSport ...

* Tên gọi: Gioăng đệm kim phun , Gioăng chỉ kim phun , Vòng đệm kim phun , Gioăng chữ o kim phun , gioăng chân kim phun ...

#DS7G9U509AA #8A6G9F593AA #D5BZ9F596B #D5BZ9F596A #gioangdemkimphun #ford #focus #gioangchankimphun #ford #fiesta #gioangkimphun #ford #ecosport

9D280 D5BG 9D280 AB MANIFOLD ASSY - FUEL SUPPLY 1 27/01/2014 01/04/2014 0 ₫ 9D280 D5BG 9D280 AC MANIFOLD ASSY - FUEL SUPPLY 1 01/04/2014 0 ₫ 9H487 AM5G 9H487 CB MANIFOLD ASSY (FFV-(ETHANOL) FUEL) 1 28/03/2016 9H487 D5BG 9H487 AB MANIFOLD ASSY 1 27/01/2014 01/04/2014 6.992.000 ₫ 9H487 D5BG 9H487 AC MANIFOLD ASSY 1 01/04/2014 7.241.000 ₫ 9U529 D5BG 9U529 AA RETAINER 1 27/01/2014 0 ₫ 9U529 98BF 9U529 BA RETAINER (FFV-(ETHANOL) FUEL) 1 28/03/2016 0 ₫ 9F593 AM5G 9F593 BA INJECTOR ASSY (FFV-(ETHANOL) FUEL) 4 28/03/2016 9F593 D5BG 9F593 AA INJECTOR ASSY 4 27/01/2014 1.882.000 ₫ 9F596A AM4N2G 9186 CA O RING (FFV-(ETHANOL) FUEL) 4 28/03/2016 70.000 ₫ 9F596A D5BG 9F596 AA O RING, GREEN 4 27/01/2014 124.000 ₫ 9F596B CM5G 9F596 BA O RING (FFV-(ETHANOL) FUEL) 4 28/03/2016 0 ₫ 9F596B D5BG 9F596 BA O RING, BLUE 4 27/01/2014 0 ₫ 9F775 D5BG 9F775 AA FUEL DAMPER ASSY 1 27/01/2014 1.287.000 ₫ 9F775 1X4E 9F775 AA FUEL DAMPER ASSY (FFV-(ETHANOL) FUEL) 1 28/03/2016 0 ₫ 9C995 5S6G 9C995 AB RETAINER - INJECTION VALVE 4 27/01/2014 37.000 ₫ 9C995 5S6G 9C995 BA RETAINER - INJECTION VALVE (FFV-(ETHANOL) FUEL) 4 28/03/2016 0 ₫ 9186 AM4N2G 9186 CA RING - SEALING 1 29/05/2012 70.000 ₫ 9U529 98BF 9U529 AA RETAINER 1 09/01/2013 77.000 ₫ 9U529 98BF 9U529 BA RETAINER 1 10/01/2013 0 ₫ 9F593 8A6G 9F593 AA INJECTOR ASSY 1 1.406.000 ₫ 9F596 CM5G 9F596 BA SEAL 1 29/05/2012 0 ₫ 9F792 8A6G 9H487 AB MANIFOLD ASSY - FUEL SUPPLY 1 14/10/2012 3.688.000 ₫ 9F792 8A6G 9H487 AC MANIFOLD ASSY - FUEL SUPPLY 1 15/10/2012 09/01/2013 4.653.000 ₫ 9F792 8A6G 9H487 CB MANIFOLD ASSY - FUEL SUPPLY 1 10/01/2013 5.438.000 ₫ 9C968 3L2E 9F775 AA REGULATOR - FUEL PRESSURE 1 2.530.000 ₫ 9C995 5S6G 9C995 AB RETAINER - INJECTION VALVE 1 37.000 ₫ 9D280 DS7G 9D280 DB MANIFOLD,FUEL SUPPLY 1 13/07/2015 08/01/2016 4.554.000 ₫ 9D280 DS7G 9D280 DC MANIFOLD,FUEL SUPPLY 1 08/01/2016 4.000.000 ₫ 9D354 DS7G 9D354 EA TUBE ASSY 1 13/07/2015 467.000 ₫ 9H487 DS7G 9H487 DD MANIFOLD ASSY - FUEL SUPPLY 1 13/07/2015 08/01/2016 0 ₫ 9H487 DS7G 9H487 EA MANIFOLD ASSY - FUEL SUPPLY 1 08/01/2016 20/04/2017 9.314.000 ₫ 9H487 DS7G 9H487 EB MANIFOLD ASSY - FUEL SUPPLY 1 20/04/2017 9U509A DS7G 9U509 AA KIT - "O" RING, CONTAINS O-RINGS FOR 4 INJECTORS AND INSTRUCTION SHEET 1 13/07/2015 434.000 ₫ 9U509B DS7G 9U509 BA KIT - "O" RING 4 13/07/2015 143.000 ₫ 9F593 DS7G 9F593 DB INJECTOR ASSY 4 13/07/2015 08/01/2016 1.758.000 ₫ 9F593 DS7G 9F593 EA INJECTOR ASSY 4 08/01/2016 2.081.000 ₫ 9F972 DS7G 9F972 DB SENSOR - FUEL INJECTOR PRESSURE 1 13/07/2015 01/06/2016 1.016.000 ₫ 9F972 DS7G 9F972 EA SENSOR - FUEL INJECTOR PRESSURE 1 01/01/2016 27/03/2019 1.117.000 ₫ 9F972 DS7G 9F972 EB SENSOR - FUEL INJECTOR PRESSURE 1 27/03/2019 0 ₫

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Gioăng đệm kim phun Focus , Fiesta , EcoSport DS7G9U509AA 8A6G9F593AA D5BZ9F596B D5BZ9F596A
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar