$nbsp;

X

  • Gương chiếu hậu Mondeo 2.5 / gương điện / PL2S7117682MA / PL2S7117683MA2
  • Gương chiếu hậu Mondeo 2.5 / gương điện / PL2S7117682MA / PL2S7117683MA3
  • Gương chiếu hậu Mondeo 2.5 / gương điện / PL2S7117682MA / PL2S7117683MA4
  • Gương chiếu hậu Mondeo 2.5 / gương điện / PL2S7117682MA / PL2S7117683MA5
  • Gương chiếu hậu Mondeo 2.5 / gương điện / PL2S7117682MA / PL2S7117683MA2
  • Gương chiếu hậu Mondeo 2.5 / gương điện / PL2S7117682MA / PL2S7117683MA3
  • Gương chiếu hậu Mondeo 2.5 / gương điện / PL2S7117682MA / PL2S7117683MA4
  • Gương chiếu hậu Mondeo 2.5 / gương điện / PL2S7117682MA / PL2S7117683MA5

Gương chiếu hậu Mondeo 2.5 / gương điện / PL2S7117682MA / PL2S7117683MA

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Gương chiếu hậu Mondeo 2.5 / gương điện / PL2S7117682MA / PL2S7117683MA :

+ Gương chiếu hậu Mondeo / Kính chiếu hậu Ford mondeo (bên lái, bên tài, bên phụ, bên phải)

+ Mã: PL2S7117682MA / PL2S71-17682-MA / PL2S7117683MA 5581/ PL2S71-17683-MA (gương gập điện, tích hợp đèn xi nhan)

          PL1S71 17683 MA / PL1S7117683MA (gương gập tay, ko có đèn xin nhan)

+ Xuất sứ: Hàng chính hãng.

+ Gương chiếu hậu Mondeo / Kính chiếu hậu Ford mondeo (bên lái, bên tài, bên phụ, bên phải): Hàng chính hãng, dùng cho Ford Modneo 2.0, Ford Mondeo V6, Mondeo 2.5 đời 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007.

Một số mã phụ tùng liên quan: PL1S7117682HA PL1S7117682MA PL1S7117683HA PL1S7117683MA PL2S7117682MA  PL2S7117683MA PL4S7117682HA PL4S7117682LHA PL4S7117682MA PL4S7117683HA PL4S7117683LHA  1S7117K747SA 1S7T17B676AA 93BG17B676BA 93BG17B676BB PL1S7117K740AA PL1S7117K741AA 1S71F23408DH 1S71F23408DJ 1S71F23408DM 1S71F23408DN 1S71F23409DH 1S71F23409DJ 1S71F23409DM  1S71F23409DN 1S71F23409DP

Gương chiếu hậu Mondeo 2.5 / gương điện / PL2S7117682MA / PL2S7117683MA :

+ Gương chiếu hậu Mondeo / Kính chiếu hậu Ford mondeo (bên lái, bên tài, bên phụ, bên phải)

+ Mã: PL2S7117682MA / PL2S71-17682-MA / PL2S7117683MA 5581/ PL2S71-17683-MA (gương gập điện, tích hợp đèn xi nhan)

          PL1S71 17683 MA / PL1S7117683MA (gương gập tay, ko có đèn xin nhan)

+ Xuất sứ: Hàng chính hãng.

+ Gương chiếu hậu Mondeo / Kính chiếu hậu Ford mondeo (bên lái, bên tài, bên phụ, bên phải): Hàng chính hãng, dùng cho Ford Modneo 2.0, Ford Mondeo V6, Mondeo 2.5 đời 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007.

1 PL1S71 17682 HA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, RH (SERIES 50, (-)"CHN" OR SERIES 60 OR POLICE CAR OR TAXI OR FLEET CAR OR 2.5 V6 RS) 1 01/10/2003 31/08/2007 1 PL1S71 17682 HA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, RH (PASS POWER FOLD/POWER ADJUST MIRROR) 1 01/06/2001 31/10/2003 1 PL1S71 17682 MA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, RH, 2004 REALIGNMENT (SERIES 40, (-)"CHN") 1 01/09/2004 30/11/2004 926.000 ₫ 1 PL1S71 17682 MA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, RH (PASS MANUAL FOLD/PWR ADJUST MIRROR) 1 01/06/2001 31/10/2003 926.000 ₫ 1 PL1S71 17683 HA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, LH (SERIES 50, (-)"CHN" OR SERIES 60 OR POLICE CAR OR TAXI OR FLEET CAR OR 2.5 V6 RS) 1 01/10/2003 31/08/2007 1 PL1S71 17683 HA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, LH (DRIVER PWR FOLD/PWR ADJUST MIRROR) 1 01/06/2001 31/10/2003 1 PL1S71 17683 MA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, LH, 2004 REALIGNMENT (SERIES 40, (-)"CHN") 1 01/09/2004 31/08/2007 1.436.000 ₫ 1 PL1S71 17683 MA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, LH (DRIVER MAN FOLD/POWER ADJUST MIRROR) 1 01/06/2001 31/10/2003 1.436.000 ₫ 1 PL2S71 17682 MA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, RH ((-)"CHN", 2.5 V6 LUXURY) 1 01/10/2002 31/08/2007 5.581.000 ₫ 1 PL2S71 17682 MA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, RH (SERIES 40, (-)"CHN" OR SERIES 70) 1 01/10/2003 31/08/2007 5.581.000 ₫ 1 PL2S71 17683 MA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, LH (SERIES 40, (-)"CHN" OR SERIES 70) 1 01/10/2003 31/08/2007 5.581.000 ₫ 1 PL2S71 17683 MA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, LH ((-)"CHN", 2.5 V6 LUXURY) 1 01/10/2002 31/08/2007 5.581.000 ₫ 1 PL4S71 17682 HA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, RH, 2004 REALIGNMENT (SERIES 50, (-)"CHN" OR 2.5 V6 RS OR POLICE CAR OR TAXI OR FLEET CAR) 1 01/09/2004 31/08/2007 1 PL4S71 17682 LHA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, RH, 2004 REALIGNMENT (SERIES 60, (-)"CHN" OR SERIES 70 OR 2.5 V6 LUXURY OR 2.5 ENTRY SVP) 1 01/09/2004 31/08/2007 1 PL4S71 17682 MA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, RH, 2004 REALIGNMENT (SERIES 40, (-)"CHN") 1 01/11/2004 31/08/2007 1 PL4S71 17683 HA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, LH, 2004 REALIGNMENT (SERIES 50, (-)"CHN" OR 2.5 V6 RS OR POLICE CAR OR TAXI OR FLEET CAR) 1 01/09/2004 31/08/2007 1 PL4S71 17683 LHA MIRROR ASSY - REAR VIEW OUTER, LH, 2004 REALIGNMENT (SERIES 60, (-)"CHN" OR SERIES 70 OR 2.5 V6 LUXURY OR 2.5 ENTRY SVP) 1 01/09/2004 31/08/2007 2 1S71 17K746 SA COVER - MIRROR HOUSING, RH 1 01/06/2001 31/08/2007 152.000 ₫ 2 1S71 17K747 SA COVER - MIRROR HOUSING, LH 1 01/06/2001 31/08/2007 173.000 ₫ 3 1S7T 17B676 AA SWITCH - ELECTRICALLY OPER. MIRROR ((-)"CHN", DRIVER PWR FOLD/PWR ADJUST MIRROR OR PASS POWER FOLD/POWER ADJUST MIRROR) 1 01/06/2001 31/08/2007 911.000 ₫ 3 93BG 17B676 BA SWITCH - ELECTRICALLY OPER. MIRROR (DRIVER MAN FOLD/POWER ADJUST MIRROR OR PASS MANUAL FOLD/PWR ADJUST MIRROR) 1 01/06/2001 31/10/2003 397.815 ₫ 3 93BG 17B676 BB SWITCH - ELECTRICALLY OPER. MIRROR ((-)"CHN", DRIVER MAN FOLD/POWER ADJUST MIRROR OR PASS MANUAL FOLD/PWR ADJUST MIRROR) 1 01/10/2003 31/08/2007 786.000 ₫ 4 PL1S71 17K740 AA GLASS AND PLATE ASSY, RH ((-)"CHN") 1 01/06/2001 31/08/2007 246.604 ₫ 4 PL1S71 17K741 AA GLASS AND PLATE ASSY, LH ((-)"CHN") 1 01/06/2001 31/08/2007 212.654 ₫ 5 1S71 F23408 DH COVER, RH 1 01/06/2001 30/09/2001 5 1S71 F23408 DJ COVER, RH 1 01/09/2001 30/06/2002 5 1S71 F23408 DM COVER, RH 1 01/06/2002 31/10/2003 180.162 ₫ 5 1S71 F23408 DN COVER, RH 1 01/10/2003 31/08/2007 887.000 ₫ 5 1S71 F23409 DH COVER, LH 1 01/06/2001 30/09/2001 5 1S71 F23409 DJ COVER, LH 1 01/09/2001 30/06/2002 5 1S71 F23409 DM COVER, LH 1 01/06/2002 31/10/2003 0 ₫ 5 1S71 F23409 DN COVER, LH 1 01/10/2003 30/11/2003 208.280 ₫ 5 1S71 F23409 DP COVER, LH 1 01/11/2003 31/08/2007 342.000 ₫

Theo tiêu chuẩn hãng Ford.

Liên hệ đặt mua sản phẩm Gương chiếu hậu Mondeo 2.5 / gương điện / PL2S7117682MA / PL2S7117683MA
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar