$nbsp;

X

  • Hạn chế cửa trước Ford Ranger , Mazda BT50 UC9M58270E AB392123552AF2
  • Hạn chế cửa trước Ford Ranger , Mazda BT50 UC9M58270E AB392123552AF3
  • Hạn chế cửa trước Ford Ranger , Mazda BT50 UC9M58270E AB392123552AF4
  • Hạn chế cửa trước Ford Ranger , Mazda BT50 UC9M58270E AB392123552AF5
  • Hạn chế cửa trước Ford Ranger , Mazda BT50 UC9M58270E AB392123552AF6
  • Hạn chế cửa trước Ford Ranger , Mazda BT50 UC9M58270E AB392123552AF2
  • Hạn chế cửa trước Ford Ranger , Mazda BT50 UC9M58270E AB392123552AF3
  • Hạn chế cửa trước Ford Ranger , Mazda BT50 UC9M58270E AB392123552AF4
  • Hạn chế cửa trước Ford Ranger , Mazda BT50 UC9M58270E AB392123552AF5
  • Hạn chế cửa trước Ford Ranger , Mazda BT50 UC9M58270E AB392123552AF6

Hạn chế cửa trước Ford Ranger , Mazda BT50 UC9M58270E AB392123552AF

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Hạn chế cửa trước Ford Ranger , Mazda BT50 UC9M58270E AB392123552AF

* Dùng cho Ford :

✔️ Ranger đời 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

✔️ Ford Everest 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

✔️ Mazda BT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

*** Hãy mua hàng chất lượng, đừng mua hàng kém chất lượng để rồi mình bỏ tiền của mình ra mua cái cục tức vào thân ***

Hạn chế cửa trước Ford Ranger , Mazda BT50 UC9M58270E AB392123552AF

Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: A06.011 FRONT DOORS, HINGES & WEATHERSTRIPS (CHASSIS CAB (CREW CAB) HOẶC DOUBLE CAB (3/4 DOOR)) In ngày tháng: 23/11/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 1 DB39 2620124 AB DOOR ASSY - FRONT, RH 1 02/01/2014 27/06/2018 11.642.000 ₫ 1 DB39 2620124 CA DOOR ASSY - FRONT, RH 1 27/06/2018 01/04/2021 0 ₫ 1 DB39 2620124 CB DOOR ASSY - FRONT, RH 1 01/04/2021 12.758.000 ₫ 1 DB39 2620125 AB DOOR ASSY - FRONT, LH 1 02/01/2014 27/06/2018 7.950.000 ₫ 1 DB39 2620125 CA DOOR ASSY - FRONT, LH 1 27/06/2018 01/04/2021 0 ₫ 1 DB39 2620125 CB DOOR ASSY - FRONT, LH 1 01/04/2021 11.495.000 ₫ 1 UC9M 58020 DOOR ASSY - FRONT, RH 1 08/04/2013 12.796.723 ₫ 1 UC9M 59020 DOOR ASSY - FRONT, LH 1 08/04/2013 12.797.000 ₫ 1 UL0P 58020 DOOR ASSY - FRONT, RH 1 08/04/2013 02/01/2014 9.845.000 ₫ 1 UL0P 59020 DOOR ASSY - FRONT, LH 1 08/04/2013 02/01/2014 9.621.000 ₫ 2 AB39 2620204 AC PANEL ASSY - DOOR - OUTER, RH 1 19/04/2021 0 ₫ 2 AB39 2620205 AC PANEL ASSY - DOOR - OUTER, LH 1 19/04/2021 0 ₫ 2 UC9M 58031 A PANEL ASSY - DOOR - OUTER, RH 1 03/06/2015 19/04/2021 0 ₫ 2 UC9M 58031 PANEL ASSY - DOOR - OUTER, RH 1 03/06/2015 0 ₫ 2 UC9M 59031 A PANEL ASSY - DOOR - OUTER, LH 1 03/06/2015 19/04/2021 0 ₫ 2 UC9M 59031 PANEL ASSY - DOOR - OUTER, LH 1 03/06/2015 0 ₫ 3 AB39 2122800 AE HINGE ASSY DOOR, RH, UPPER 1 01/12/2018 0 ₫ 3 AB39 2122801 AE HINGE ASSY DOOR, LH, UPPER 1 01/12/2018 0 ₫ 3 UC9P 58210 B HINGE ASSY DOOR, RH, UPPER 1 01/08/2013 826.000 ₫ 3 UC9P 58210 C HINGE ASSY DOOR, RH, UPPER 1 01/08/2013 01/12/2018 0 ₫ 3 UC9P 59210 B HINGE ASSY DOOR, LH, UPPER 1 01/08/2013 0 ₫ 3 UC9P 59210 C HINGE ASSY DOOR, LH, UPPER 1 01/08/2013 01/12/2018 477.000 ₫ 4 AB39 2122810 AE HINGE ASSY DOOR, RH, LOWER 1 01/12/2018 0 ₫ 4 AB39 2122811 AE HINGE ASSY DOOR, LH, LOWER 1 01/12/2018 0 ₫ 4 UC9P 58240 A HINGE ASSY DOOR, RH, LOWER 1 01/08/2013 561.000 ₫ 4 UC9P 58240 B HINGE ASSY DOOR, RH, LOWER 1 01/08/2013 01/12/2018 0 ₫ 4 UC9P 59240 A HINGE ASSY DOOR, LH, LOWER 1 01/08/2013 384.000 ₫ 4 UC9P 59240 B HINGE ASSY DOOR, LH, LOWER 1 01/08/2013 01/12/2018 384.000 ₫ 5 UC2D 586AY B GUIDE - DOOR GLASS, RH 1 0 ₫ 5 UC2D 596AY B GUIDE - DOOR GLASS, LH 1 0 ₫ 6 KB3B 2123552 AA CHECK ASSY DOOR, LH & RH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 2 03/11/2020 05/01/2022 0 ₫ 6 KB3B 2123552 AA CHECK ASSY DOOR, LH & RH (FMC THAILAND LTD) 2 07/07/2020 0 ₫ 6 KB3B 2123552 AB CHECK ASSY DOOR, LH & RH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 2 05/01/2022 0 ₫ 6 UC9M 58270 D CHECK ASSY DOOR, RH/LH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 2 01/06/2014 272.745 ₫ 6 UC9M 58270 D CHECK ASSY DOOR, RH/LH (RAYONG ASSEMBLY PLANT - THAILAND) 2 01/07/2013 272.745 ₫ 6 UC9M 58270 E CHECK ASSY DOOR, RH/LH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 2 01/06/2014 461.000 ₫ 6 UC9M 58270 E CHECK ASSY DOOR, RH/LH (RAYONG ASSEMBLY PLANT - THAILAND) 2 01/07/2013 05/01/2015 461.000 ₫ 6 UC9M 58270 E CHECK ASSY DOOR, RH/LH (FMC THAILAND LTD) 2 21/10/2016 07/07/2020 461.000 ₫ 7 9XG11 8062 M BOLT, M8X25 X 0 ₫ 8 W713332 S300 BOLT, M8 X 17MM X 23/11/2016 0 ₫ 8 9XG13 3327 L BOLT, M8 X 17MM X 23/11/2016 0 ₫ 9 9XF20 101X 7 NUT, M6 X 12/11/2011 0 ₫ 9 9XF20 1017 L NUT, M6 X 12/11/2011 12.000 ₫ 10 W718125 S450B BOLT, M8 X 19 X 03/06/2015 60.000 ₫ 10 9XG15 222X 7 BOLT, M8 X 25 X 08/09/2011 03/06/2015 10 9XG14 2737 L BOLT, M8 X 33MM X 08/09/2011 11 9XG11 921X 7 BOLT, M6 X 13MM X 01/06/2014 11 9XG16 745A J BOLT, M6 X 13MM X 01/06/2014 12 UC9M 58873 A BUMPER 2 03/06/2015 46.000 ₫ 13 EB3B 4120530 AC WEATHERSTRIP FRONT, RH 1 03/06/2015 23/09/2020 2.056.000 ₫ 13 EB3B 4120530 BA WEATHERSTRIP FRONT, RH 1 23/09/2020 0 ₫ 13 EB3B 4120531 AC WEATHERSTRIP FRONT, LH 1 03/06/2015 23/09/2020 2.091.000 ₫ 13 EB3B 4120531 BA WEATHERSTRIP FRONT, LH 1 23/09/2020 0 ₫ 13 UC9M 68911 E WEATHERSTRIP FRONT, RH 1 03/06/2015 0 ₫ Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 2 / 3 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: A06.011 FRONT DOORS, HINGES & WEATHERSTRIPS (CHASSIS CAB (CREW CAB) HOẶC DOUBLE CAB (3/4 DOOR)) In ngày tháng: 23/11/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 13 UC9M 68912 E WEATHERSTRIP FRONT, LH 1 03/06/2015 0 ₫ 14 AB39 2620708 AJ WEATHERSTRIP ASSY - DOOR OPENING, RH 1 10/10/2017 1.455.000 ₫ 14 AB39 2620709 AJ WEATHERSTRIP ASSY - DOOR OPENING, LH 1 10/10/2017 1.455.000 ₫ 14 EB3B 2620708 AA WEATHERSTRIP ASSY - DOOR OPENING, RH 1 10/10/2017 1.636.000 ₫ 14 EB3B 2620709 AA WEATHERSTRIP ASSY - DOOR OPENING, LH 1 10/10/2017 1.630.000 ₫ 15 W715701 S300 PLUG, RH/LH, 18 X 0.6 - 1.8 2 17.000 ₫ 16 3M51 R016C62 AA TAPE - ADHESIVE - DOOR FOIL, RH/LH 2 01/06/2015 50.000

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Hạn chế cửa trước Ford Ranger , Mazda BT50 UC9M58270E AB392123552AF
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar