$nbsp;

X

  • Khóa cửa sau phụ Ford Focus, Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA26412AB CM5A-A26412-AB2
  • Khóa cửa sau phụ Ford Focus, Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA26412AB CM5A-A26412-AB3
  • Khóa cửa sau phụ Ford Focus, Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA26412AB CM5A-A26412-AB4
  • Khóa cửa sau phụ Ford Focus, Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA26412AB CM5A-A26412-AB5
  • Khóa cửa sau phụ Ford Focus, Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA26412AB CM5A-A26412-AB6
  • Khóa cửa sau phụ Ford Focus, Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA26412AB CM5A-A26412-AB2
  • Khóa cửa sau phụ Ford Focus, Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA26412AB CM5A-A26412-AB3
  • Khóa cửa sau phụ Ford Focus, Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA26412AB CM5A-A26412-AB4
  • Khóa cửa sau phụ Ford Focus, Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA26412AB CM5A-A26412-AB5
  • Khóa cửa sau phụ Ford Focus, Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA26412AB CM5A-A26412-AB6

Khóa cửa sau phụ Ford Focus, Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA26412AB CM5A-A26412-AB

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Khóa cửa sau phụ Ford Focus, Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA26412AB CM5A-A26412-AB 4 chân / 4 pin

là cụm chi tiết được lắp trên cánh cửa sau bên phụ (hay còn gọi là bên phải, bên lơ ) cửa xe, làm nhiệm vụ đóng, mở khi cần thiết, mang lại an toàn trong quá trình vận hành cũng khi bảo quản đồ, hành lý trên xe ...

Khóa cửa sau phải Ford Everest ; Khóa cửa sau bên phụ Ford Everest ; Khóa cửa sau bên lơ Ford Everest ; khóa ngậm cửa sau bên phải Ford Everest ; khóa ngậm cửa sau bên phụ Everest ; ngàm khóa cửa sau Ford Everest ; ngàm khóa cửa sau Everest ... dùng cho Ford Everest đời 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ; Everest 3.2 ; Everest 2.2 ; Everest 2.0 Bi-turbo ...

* Hàng chính hãng nhà máy Ford cấp (có đủ tem mã trên sản phẩm và trên bao bì) nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng

** Mã sản phẩm: CM5AA26412AB CM5A-A26412-AB CM5Z5826412E CM5Z-5826412-E

*** Hãy mua hàng chất lượng, đừng mua hàng kém chất lượng để rồi mình bỏ tiền của mình ra mua cái cục tức vào thân ***

Khóa cửa sau phụ Ford Focus, Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA26412AB CM5A-A26412-AB 4 chân / 4 pin

là cụm chi tiết được lắp trên cánh cửa sau bên phụ (hay còn gọi là bên phải, bên lơ ) cửa xe, làm nhiệm vụ đóng, mở khi cần thiết, mang lại an toàn trong quá trình vận hành cũng khi bảo quản đồ, hành lý trên xe ...

Khóa cửa sau phải Ford Everest ; Khóa cửa sau bên phụ Ford Everest ; Khóa cửa sau bên lơ Ford Everest ; khóa ngậm cửa sau bên phải Ford Everest ; khóa ngậm cửa sau bên phụ Everest ; ngàm khóa cửa sau Ford Everest ; ngàm khóa cửa sau Everest ... dùng cho Ford Everest đời 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ; Everest 3.2 ; Everest 2.2 ; Everest 2.0 Bi-turbo ...

* Hàng chính hãng nhà máy Ford cấp (có đủ tem mã trên sản phẩm và trên bao bì) nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng

** Mã sản phẩm: CM5AA26412AB CM5A-A26412-AB CM5Z5826412E CM5Z-5826412-E

*** Hãy mua hàng chất lượng, đừng mua hàng kém chất lượng để rồi mình bỏ tiền của mình ra mua cái cục tức vào thân ***

Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: A07.021 REAR DOOR LOCK CONTROLS (DOUBLE CAB (3/4 DOOR) HOẶC CHASSIS CAB (CREW CAB)) In ngày tháng: 18/06/2024 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 1 AB39 A26412 CB LATCH ASSY DOOR, RH (WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 01/06/2015 723.000 ₫ 1 AB39 A26412 DB LATCH ASSY DOOR, RH (WITH DOOR DEAD LOCKS) 1 03/06/2015 0 ₫ 1 AB39 A26413 CB LATCH ASSY DOOR, LH (WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 01/06/2015 761.000 ₫ 1 AB39 A26413 DB LATCH ASSY DOOR, LH (WITH DOOR DEAD LOCKS) 1 03/06/2015 0 ₫ 1 CM5A A26412 AA LATCH ASSY DOOR, RH (WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 01/06/2015 22/11/2016 3.117.000 ₫ 1 CM5A A26412 AB LATCH ASSY DOOR, RH (WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 22/11/2016 4.362.000 ₫ 1 CM5A A26413 AA LATCH ASSY DOOR, LH (WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 01/06/2015 22/11/2016 3.398.000 ₫ 1 CM5A A26413 AB LATCH ASSY DOOR, LH (WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 22/11/2016 4.374.000 ₫ 2 AB39 26226A58 AA3A06 COVER - DOOR INSIDE HANDLE, RH, RIVER ROCK (INT FEATURE COLOUR - RIVER ROCK) 1 01/06/2014 0 ₫ 2 AB39 26226A58 AA3ZHE COVER - DOOR INSIDE HANDLE, RH, EBONY (INTERIOR FEATURE COLOUR - EBONY) 1 01/06/2014 2 AB39 26226A58 AB COVER - DOOR INSIDE HANDLE, RH 1 01/06/2014 114.000 ₫ 2 AB39 26226A59 AA3A06 COVER - DOOR INSIDE HANDLE, LH, RIVER ROCK (INT FEATURE COLOUR - RIVER ROCK) 1 01/06/2014 0 ₫ 2 AB39 26226A59 AA3ZHE COVER - DOOR INSIDE HANDLE, LH, EBONY (INTERIOR FEATURE COLOUR - EBONY) 1 01/06/2014 2 AB39 26226A59 AB COVER - DOOR INSIDE HANDLE, LH 1 01/06/2014 60.000 ₫ 3 AB39 2626680 AB3A06 HANDLE DOOR INSIDE, RH, RIVER ROCK (WITH BLACK INTERIOR DOOR HANDLES, WITH CLOTH DOOR TRIM PANEL INSERT) 1 01/10/2014 718.000 ₫ 3 AB39 2626680 AB3ZHE HANDLE DOOR INSIDE, RH, EBONY (WITH BLACK INTERIOR DOOR HANDLES, DOOR TRIM PANEL INSERT - PLASTIC) 1 01/10/2014 303.000 ₫ 3 AB39 2626680 AC HANDLE DOOR INSIDE, RH (WITH BLACK INTERIOR DOOR HANDLES) 1 01/10/2014 695.000 ₫ 3 AB39 2626680 BB3A06 HANDLE DOOR INSIDE, RH, RIVER ROCK (WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES) 1 03/06/2015 1.301.000 ₫ 3 AB39 2626680 BBSMKD HANDLE DOOR INSIDE, RH, SMOKE SATIN (REDBACK SERIES, FMC THAILAND LTD, WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES) 1 16/07/2018 0 ₫ 3 AB39 2626680 BBSMR3 HANDLE DOOR INSIDE, RH, SATIN CHROME (FMC THAILAND LTD, WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I) 1 21/10/2016 16/07/2018 1.332.000 ₫ 3 AB39 2626680 BBSMR3 HANDLE DOOR INSIDE, RH, SATIN CHROME (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I) 1 03/06/2015 18/06/2018 1.332.000 ₫ 3 AB39 2626680 BBSMSR HANDLE DOOR INSIDE, RH, SHADOW CHROME (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 03/06/2015 18/06/2018 2.084.000 ₫ 3 AB39 2626680 BBSMSR HANDLE DOOR INSIDE, RH, SHADOW CHROME (ALL XLT SERIES 1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES HOẶC ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5) 1 16/07/2018 2.084.000 ₫ 3 AB39 2626680 BBSMSR HANDLE DOOR INSIDE, RH, SHADOW CHROME (ALL XLT SERIES 1/2/3/4/5, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES HOẶC ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5) 1 18/06/2018 2.084.000 ₫ 3 AB39 2626680 BBSMSR HANDLE DOOR INSIDE, RH, SHADOW CHROME (FMC THAILAND LTD, WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 21/10/2016 16/07/2018 2.084.000 ₫ 3 AB39 2626681 AB3A06 HANDLE DOOR INSIDE, LH, RIVER ROCK (WITH BLACK INTERIOR DOOR HANDLES, WITH CLOTH DOOR TRIM PANEL INSERT) 1 01/10/2014 718.000 ₫ 3 AB39 2626681 AB3ZHE HANDLE DOOR INSIDE, LH, EBONY (WITH BLACK INTERIOR DOOR HANDLES, DOOR TRIM PANEL INSERT - PLASTIC) 1 01/10/2014 303.000 ₫ 3 AB39 2626681 AC HANDLE DOOR INSIDE, LH (WITH BLACK INTERIOR DOOR HANDLES) 1 01/10/2014 734.000 ₫ 3 AB39 2626681 BB3A06 HANDLE DOOR INSIDE, LH, RIVER ROCK (WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES) 1 03/06/2015 1.359.000 ₫ 3 AB39 2626681 BBSMKD HANDLE DOOR INSIDE, LH, SMOKE SATIN (REDBACK SERIES, FMC THAILAND LTD, WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES) 1 16/07/2018 0 ₫ 3 AB39 2626681 BBSMR3 HANDLE DOOR INSIDE, LH, SATIN CHROME (FMC THAILAND LTD, WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I) 1 21/10/2016 16/07/2018 1.253.000 ₫ 3 AB39 2626681 BBSMR3 HANDLE DOOR INSIDE, LH, SATIN CHROME (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I) 1 03/06/2015 18/06/2018 1.253.000 ₫ 3 AB39 2626681 BBSMSR HANDLE DOOR INSIDE, LH, SHADOW CHROME (ALL XLT SERIES 1/2/3/4/5, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES HOẶC ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5) 1 18/06/2018 1.840.000 ₫ 3 AB39 2626681 BBSMSR HANDLE DOOR INSIDE, LH, SHADOW CHROME (FMC THAILAND LTD, WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 21/10/2016 16/07/2018 1.840.000 ₫ 3 AB39 2626681 BBSMSR HANDLE DOOR INSIDE, LH, SHADOW CHROME (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 03/06/2015 18/06/2018 1.840.000 ₫ 3 AB39 2626681 BBSMSR HANDLE DOOR INSIDE, LH, SHADOW CHROME (ALL XLT SERIES 1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES HOẶC ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5) 1 16/07/2018 1.840.000 ₫ 4 AB39 2622486 AD REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH 1 01/06/2014 0 ₫ 4 AB39 2622486 AE REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH 1 01/06/2014 03/06/2015 380.000 ₫ 4 AB39 2622487 AD REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH 1 03/06/2015 500.000 ₫ Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 2 / 4 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: A07.021 REAR DOOR LOCK CONTROLS (DOUBLE CAB (3/4 DOOR) HOẶC CHASSIS CAB (CREW CAB)) In ngày tháng: 18/06/2024 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 4 EB3B 26684 AA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH 1 03/06/2015 06/01/2016 0 ₫ 4 EB3B 26684 AB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 06/01/2016 22/05/2018 1.208.000 ₫ 4 EB3B 26684 AB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (FMC THAILAND LTD) 1 21/10/2016 14/06/2018 1.208.000 ₫ 4 EB3B 26684 BA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (FMC THAILAND LTD) 1 14/06/2018 16/07/2018 0 ₫ 4 EB3B 26684 BA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3) 1 16/07/2018 07/11/2018 0 ₫ 4 EB3B 26684 BA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3) 1 18/06/2018 05/11/2018 0 ₫ 4 EB3B 26684 BA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 22/05/2018 18/06/2018 0 ₫ 4 EB3B 26684 BB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3) 1 05/11/2018 0 ₫ 4 EB3B 26684 BB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3) 1 07/11/2018 0 ₫ 4 EB3B 26685 AA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH 1 03/06/2015 06/01/2016 0 ₫ 4 EB3B 26685 AB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 06/01/2016 22/05/2018 1.208.000 ₫ 4 EB3B 26685 AB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (FMC THAILAND LTD) 1 21/10/2016 14/06/2018 1.208.000 ₫ 4 EB3B 26685 BA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (FMC THAILAND LTD) 1 14/06/2018 16/07/2018 0 ₫ 4 EB3B 26685 BA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3) 1 16/07/2018 07/11/2018 0 ₫ 4 EB3B 26685 BA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3) 1 18/06/2018 05/11/2018 0 ₫ 4 EB3B 26685 BA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 22/05/2018 18/06/2018 0 ₫ 4 EB3B 26685 BB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3) 1 05/11/2018 0 ₫ 4 EB3B 26685 BB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3) 1 07/11/2018 0 ₫ 4 JB3B 26684 AF REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5) 1 16/07/2018 30/10/2018 0 ₫ 4 JB3B 26684 AF REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5) 1 18/06/2018 05/11/2018 0 ₫ 4 JB3B 26684 AG REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5) 1 05/11/2018 16/05/2019 0 ₫ 4 JB3B 26684 AH REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5) 1 16/05/2019 0 ₫ 4 JB3B 26684 AH REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5) 1 23/05/2019 0 ₫ 4 JB3B 26685 AE REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5) 1 16/07/2018 25/10/2018 0 ₫ 4 JB3B 26685 AE REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5) 1 18/06/2018 05/11/2018 0 ₫ 4 JB3B 26685 AF REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5) 1 05/11/2018 0 ₫ 4 JB3B 26685 AF REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5) 1 25/10/2018 0 ₫ 5 AB39 26264B58 AB CABLE ASSY 2 73.000 ₫ 6 AB39 26221A08 AE CABLE DOOR CTRL 1 15/09/2021 208.000 ₫ 6 AB39 26221A08 AF CABLE DOOR CTRL 1 15/09/2021 0 ₫ 7 AB39 26224A46 AA BEZEL-DOOR HANDLE, OUTER (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 1 16/07/2018 19/09/2018 134.000 ₫ 7 AB39 26224A46 AA BEZEL-DOOR HANDLE, OUTER (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 1 18/06/2018 30/11/2018 134.000 ₫ 7 AB39 26224A46 AA BEZEL-DOOR HANDLE, OUTER (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE - BLACK, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 16/07/2018 134.000 ₫ 7 AB39 26224A46 AA BEZEL-DOOR HANDLE, OUTER (EXTERIOR DOOR HANDLE - BLACK, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 18/06/2018 134.000 ₫ 7 AB39 26224A46 AB5YZ9 BEZEL-DOOR HANDLE, OUTER, CARBON BLACK (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 1 19/09/2018 0 ₫ 7 AB39 26224A46 AB5YZ9 BEZEL-DOOR HANDLE, OUTER, CARBON BLACK (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 1 30/11/2018 0 ₫ 7 AB39 26224A46 AB5ZHE BEZEL-DOOR HANDLE, ALTERNATE PART, OUTER, EBONY (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 1 19/09/2018 0 ₫ 7 AB39 26224A46 AB5ZHE BEZEL-DOOR HANDLE, ALTERNATE PART, OUTER, EBONY (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 1 30/11/2018 0 ₫ 7 AB39 26224A46 CB BEZEL-DOOR HANDLE, OUTER (FMC THAILAND LTD, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 1 16/07/2018 372.000 ₫ 7 AB39 26224A46 CB BEZEL-DOOR HANDLE, OUTER (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 1 18/06/2018 372.000 ₫ 7 AB39 26224A46 CB BEZEL-DOOR HANDLE, OUTER (FMC THAILAND LTD, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 16/07/2018 372.000 ₫ 7 AB39 26224A46 CB BEZEL-DOOR HANDLE, OUTER (WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 18/06/2018 372.000 ₫ 7 EB3B 41224A46 AA5JNV BEZEL-DOOR HANDLE, ALTERNATE PART (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 18/06/2018 0 ₫ 7 EB3B 41224A46 AA5JNZ BEZEL-DOOR HANDLE, ALTERNATE PART (REDBACK SERIES, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 23/07/2018 0 ₫ 7 EB3B 41224A46 AAN0AA BEZEL-DOOR HANDLE, UNPRIMED (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 16/07/2018 0 ₫ 7 EB3B 41224A46 AAN0AA BEZEL-DOOR HANDLE, UNPRIMED (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 18/06/2018 0 ₫ Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 3 / 4 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: A07.021 REAR DOOR LOCK CONTROLS (DOUBLE CAB (3/4 DOOR) HOẶC CHASSIS CAB (CREW CAB)) In ngày tháng: 18/06/2024 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 7 EB3B 41224A46 AAN0AA BEZEL-DOOR HANDLE, UNPRIMED (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 21/10/2016 16/07/2018 0 ₫ 7 EB3B 41224A46 AAN0AA BEZEL-DOOR HANDLE, UNPRIMED (EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 31/08/2015 18/06/2018 0 ₫ 7 EB3B 41224A46 AAN0AA BEZEL-DOOR HANDLE, UNPRIMED (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 31/08/2015 16/07/2018 0 ₫ 7 EB3B 41224A46 AAXUAA BEZEL-DOOR HANDLE, PAINT TO MATCH (EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC BODY STYLING KIT, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 01/06/2015 31/08/2015 100.000 ₫ 8 AB39 2122400 AB HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 2 16/07/2018 19/09/2018 714.000 ₫ 8 AB39 2122400 AB HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 2 18/06/2018 30/11/2018 714.000 ₫ 8 AB39 2122400 AB HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE - BLACK) 2 16/07/2018 714.000 ₫ 8 AB39 2122400 AB HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (EXTERIOR DOOR HANDLE - BLACK) 2 18/06/2018 714.000 ₫ 8 AB39 2122400 AC5YZ9 HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, CARBON BLACK (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 2 19/09/2018 0 ₫ 8 AB39 2122400 AC5YZ9 HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, CARBON BLACK (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 2 30/11/2018 0 ₫ 8 AB39 2122400 CA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 2 26/07/2011 0 ₫ 8 AB39 2122400 CB HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 2 26/07/2011 18/06/2018 1.274.000 ₫ 8 AB39 2122400 CB HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (FMC THAILAND LTD, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 2 16/07/2018 1.274.000 ₫ 8 AB39 2122400 DA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (FMC THAILAND LTD, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 2 16/07/2018 548.000 ₫ 8 AB39 2122400 DA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 2 18/06/2018 548.000 ₫ 8 EB3B 4122400 AB5JNV HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, ALTERNATE PART (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, SECURITY LOCK GROUP #5, EXTERIOR DOOR HANDLEACCENT COLOUR) 2 18/06/2018 0 ₫ 8 EB3B 4122400 AB5JNZ HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, ALTERNATE PART (REDBACK SERIES, SECURITY LOCK GROUP #5, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 2 23/07/2018 8 EB3B 4122400 ABN0AA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PAINT TO MATCH (EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 2 31/08/2015 0 ₫ 8 EB3B 4122400 ABN0AA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PAINT TO MATCH (EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 2 31/08/2015 18/06/2018 0 ₫ 8 EB3B 4122400 ABXUAA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PAINT TO MATCH (EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED HOẶC EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 2 01/06/2015 31/08/2015 811.000 ₫ 9 AB39 2122444 AB GASKET DOOR HANDLES (FMC THAILAND LTD) 2 16/07/2018 29.000 ₫ 9 AB39 2122444 AB GASKET DOOR HANDLES 2 18/06/2018 29.000 ₫ 9 JB3B 2122444 AB GASKET DOOR HANDLES (FMC THAILAND LTD) 2 16/07/2018 58.000 ₫ 9 JB3B 2122444 AB GASKET DOOR HANDLES (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 2 18/06/2018 58.000 ₫ 10 DK49 58951 PAD DOOR HANDLE 2 0 ₫ 11 DK49 59YE7 STRIKER ASY DR LATCH 2 0 ₫ 12 W703283 S437M BOLT, M8 X 22 4 67.000 ₫ 13 DK49 59YA2 NUT 2 14 W703168 S303 SCREW, ALTERNATE PART, M5 X 12 X 53.000 ₫ 14 W703168 S424 SCREW, 5 X 12MM X 0 ₫ 15 W710048 S300 PLUG, 12 X 18 X 2MM 1 38.000 ₫ 16 W713733 S900 BOLT, M6X12 6 60.000 ₫ 17 8A61 46058 BA SCREW, M4 X 18MM 2 75.000 ₫ 18 AB39 21970 AA LEVER - LOCKING 1 03/06/2015 964.000 ₫ 18 AB39 21970 AB3ZHE LEVER - LOCKING, RH, EBONY (WITH BLACK INTERIOR DOOR HANDLES) 1 01/11/2019 0 ₫ 18 AB39 21970 ABSMKD LEVER - LOCKING, RH, SMOKE SATIN (REDBACK SERIES, WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES) 1 01/11/2019 0 ₫ 18 AB39 21970 ABSMR3 LEVER - LOCKING, RH, SATIN CHROME (ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I) 1 03/06/2015 01/11/2019 1.290.000 ₫ 18 AB39 21970 ABSMSR LEVER - LOCKING, RH, SHADOW CHROME (ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 03/06/2015 01/11/2019 1.178.000 ₫ 18 AB39 21971 AA LEVER - LOCKING 1 03/06/2015 964.000 ₫ 18 AB39 21971 AB3ZHE LEVER - LOCKING, LH, EBONY (WITH BLACK INTERIOR DOOR HANDLES) 1 01/11/2019 0 ₫ 18 AB39 21971 ABSMKD LEVER - LOCKING, LH, SMOKE SATIN (REDBACK SERIES, WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES) 1 01/11/2019 0 ₫ 18 AB39 21971 ABSMR3 LEVER - LOCKING, LH, SATIN CHROME (ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I) 1 03/06/2015 01/11/2019 1.217.000 ₫ 18 AB39 21971 ABSMSR LEVER - LOCKING, LH, SHADOW CHROME (ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 03/06/2015 01/11/2019 1.178.000 ₫

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Khóa cửa sau phụ Ford Focus, Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA26412AB CM5A-A26412-AB
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar