$nbsp;

X

  • Khóa cửa trước phải Ford Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA21812BB CM5A-A21812-BB2
  • Khóa cửa trước phải Ford Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA21812BB CM5A-A21812-BB3
  • Khóa cửa trước phải Ford Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA21812BB CM5A-A21812-BB4
  • Khóa cửa trước phải Ford Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA21812BB CM5A-A21812-BB5
  • Khóa cửa trước phải Ford Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA21812BB CM5A-A21812-BB6
  • Khóa cửa trước phải Ford Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA21812BB CM5A-A21812-BB2
  • Khóa cửa trước phải Ford Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA21812BB CM5A-A21812-BB3
  • Khóa cửa trước phải Ford Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA21812BB CM5A-A21812-BB4
  • Khóa cửa trước phải Ford Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA21812BB CM5A-A21812-BB5
  • Khóa cửa trước phải Ford Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA21812BB CM5A-A21812-BB6

Khóa cửa trước phải Ford Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA21812BB CM5A-A21812-BB

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Khóa cửa trước phải Ford Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA21812BB CM5A-A21812-BB 5 chân / 5 pin

là cụm chi tiết được lắp trên cánh cửa trước bên phụ (hay còn gọi là bên phải, bên lơ ) cửa xe, làm nhiệm vụ đóng, mở khi cần thiết, mang lại an toàn trong quá trình vận hành cũng khi bảo quản đồ, hành lý trên xe ...

Khóa cửa trước phải Ford Everest ; Khóa cửa trước bên phụ Ford Everest ; Khóa cửa trước bên lơ Ford Everest ; khóa ngậm cửa trước bên phải Ford Everest ; khóa ngậm cửa trước bên phụ Everest ; ngàm khóa cửa trước Ford Everest ; ngàm khóa cửa trước Everest ... dùng cho Ford Everest đời 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ; Everest 3.2 ; Everest 2.2 ; Everest 2.0 Bi-turbo ...

* Hàng chính hãng nhà máy Ford cấp (có đủ tem mã trên sản phẩm và trên bao bì) nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng

** Mã sản phẩm: CM5AA21812BB CM5A-A21812-BB CM5Z5821812G CM5Z5-821812-G

*** Hãy mua hàng chất lượng, đừng mua hàng kém chất lượng để rồi mình bỏ tiền của mình ra mua cái cục tức vào thân ***

Khóa cửa trước phải Ford Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA21812BB CM5A-A21812-BB 5 chân / 5 pin

là cụm chi tiết được lắp trên cánh cửa trước bên phụ (hay còn gọi là bên phải, bên lơ ) cửa xe, làm nhiệm vụ đóng, mở khi cần thiết, mang lại an toàn trong quá trình vận hành cũng khi bảo quản đồ, hành lý trên xe ...

Khóa cửa trước phải Ford Everest ; Khóa cửa trước bên phụ Ford Everest ; Khóa cửa trước bên lơ Ford Everest ; khóa ngậm cửa trước bên phải Ford Everest ; khóa ngậm cửa trước bên phụ Everest ; ngàm khóa cửa trước Ford Everest ; ngàm khóa cửa trước Everest ... dùng cho Ford Everest đời 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ; Everest 3.2 ; Everest 2.2 ; Everest 2.0 Bi-turbo ...

* Hàng chính hãng nhà máy Ford cấp (có đủ tem mã trên sản phẩm và trên bao bì) nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng

** Mã sản phẩm: CM5AA21812BB CM5A-A21812-BB CM5Z5821812G CM5Z5-821812-G

*** Hãy mua hàng chất lượng, đừng mua hàng kém chất lượng để rồi mình bỏ tiền của mình ra mua cái cục tức vào thân ***

Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: A06.020 FRONT DOOR LOCK CONTROLS In ngày tháng: 18/06/2024 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 1 AB39 2122400 AB HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 2 16/07/2018 19/09/2018 714.000 ₫ 1 AB39 2122400 AB HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 2 18/06/2018 30/11/2018 714.000 ₫ 1 AB39 2122400 AB HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE - BLACK) 2 16/07/2018 714.000 ₫ 1 AB39 2122400 AB HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (EXTERIOR DOOR HANDLE - BLACK) 2 18/06/2018 714.000 ₫ 1 AB39 2122400 AC5YZ9 HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, ALTERNATE PART, CARBON BLACK (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 2 19/09/2018 0 ₫ 1 AB39 2122400 AC5YZ9 HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, ALTERNATE PART, CARBON BLACK (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 2 30/11/2018 0 ₫ 1 AB39 2122400 CA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 2 26/07/2011 0 ₫ 1 AB39 2122400 CB HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (FMC THAILAND LTD, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 2 21/10/2016 16/07/2018 1.274.000 ₫ 1 AB39 2122400 CB HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 2 26/07/2011 18/06/2018 1.274.000 ₫ 1 AB39 2122400 DA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (SECURITY LOCK GROUP #3, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 2 16/07/2018 548.000 ₫ 1 EB3B 4122400 ABN0AA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PAINT TO MATCH (BODY STYLING KIT, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR HOẶC BODY STYLING KIT 2 HOẶC LESS BODY STYLING KIT HOẶC BODY STYLING KIT 8) 2 31/08/2015 0 ₫ 1 EB3B 4122400 ABXUAA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PAINT TO MATCH (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 2 01/06/2015 16/07/2018 811.000 ₫ 1 EB3B 4122400 ABXUAA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PAINT TO MATCH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 2 01/06/2015 18/06/2018 811.000 ₫ 1 EB3B 4122400 ABXUAA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PAINT TO MATCH (EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 2 01/06/2015 31/08/2015 811.000 ₫ 1 JB3B 2122400 AB5JNV HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, ALTERNATE PART, BOLDER GREY (WILDTRAK #1 SERIES, (-)"AUS", FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR HOẶC WILDTRAK #2 SERIES HOẶC WILDTRAK #3 SERIES) 2 16/07/2018 3.518.000 ₫ 1 JB3B 2122400 AB5JNV HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, ALTERNATE PART, BOLDER GREY (WILDTRAK #1 SERIES, (-)"AUS", AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR HOẶC WILDTRAK #2 SERIES HOẶC WILDTRAK #3 SERIES) 2 18/06/2018 3.518.000 ₫ 1 JB3B 2122400 AB5JNZ HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, ALTERNATE PART, DYNO GREY (REDBACK SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 2 18/06/2018 3.183.000 ₫ 1 JB3B 2122400 AB5JNZ HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, ALTERNATE PART, DYNO GREY (REDBACK SERIES, FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 2 16/07/2018 3.183.000 ₫ 1 JB3B 2122400 CB HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 2 16/07/2018 06/05/2021 0 ₫ 1 JB3B 2122400 CB HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 2 18/06/2018 04/05/2021 0 ₫ 1 JB3B 2122400 CC HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 2 04/05/2021 1 JB3B 2122400 CC HANDLE ASSY - DOOR - OUTER (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 2 06/05/2021 1 KTJB3B 2122400 ABXWAA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PRIMED (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 2 16/07/2018 06/05/2021 0 ₫ 1 KTJB3B 2122400 ABXWAA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PRIMED (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 2 18/06/2018 21/04/2021 0 ₫ 1 KTJB3B 2122400 ACXWAA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PRIMED (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 2 06/05/2021 1 KTJB3B 2122400 ACXWAA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PRIMED (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 2 21/04/2021 2 AB39 2122486 AD REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (RHD) 1 01/07/2014 0 ₫ 2 AB39 2122486 AE REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (RHD) 1 01/07/2014 01/06/2015 376.000 ₫ 2 AB39 2122487 AD REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (LHD) 1 01/06/2015 530.000 ₫ 2 AB39 2622486 AD REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (LHD) 1 01/07/2014 0 ₫ 2 AB39 2622486 AE REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (LHD) 1 01/07/2014 01/06/2015 380.000 ₫ 2 AB39 2622487 AD REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (RHD) 1 01/06/2015 500.000 ₫ 2 EB3B 22486 AA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (LHD, FMC THAILAND LTD, LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC RHD, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 01/06/2015 16/07/2018 444.000 ₫ 2 EB3B 22486 AA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (LHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC RHD, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 01/06/2015 18/06/2018 444.000 ₫ 2 EB3B 22486 BA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (RHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3 HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 16/07/2018 19/11/2018 0 ₫ 2 EB3B 22486 BA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (LHD RWD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC RHD RWD, SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC LHD 4WD (PTD) HOẶC RHD 4WD (PTD) HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3 HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 18/06/2018 02/12/2018 0 ₫ Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 2 / 8 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: A06.020 FRONT DOOR LOCK CONTROLS In ngày tháng: 18/06/2024 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 2 EB3B 22486 BB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (LHD RWD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC RHD RWD, SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC LHD 4WD (PTD) HOẶC RHD 4WD (PTD) HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3 HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 02/12/2018 0 ₫ 2 EB3B 22486 BB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (RHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3 HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 19/11/2018 0 ₫ 2 EB3B 22487 AA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (RHD, FMC THAILAND LTD, LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC LHD) 1 01/06/2015 16/07/2018 525.000 ₫ 2 EB3B 22487 AA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (RHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC LHD, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 01/06/2015 18/06/2018 525.000 ₫ 2 EB3B 22487 BA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (LHD RWD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC RHD RWD, SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC LHD 4WD (PTD) HOẶC SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3 HOẶC RHD 4WD (PTD) HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 18/06/2018 02/12/2018 0 ₫ 2 EB3B 22487 BB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (LHD RWD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC RHD RWD, SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC LHD 4WD (PTD) HOẶC SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3 HOẶC RHD 4WD (PTD) HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 02/12/2018 0 ₫ 2 EB3B 26684 AA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (LHD, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 01/06/2015 06/01/2016 0 ₫ 2 EB3B 26684 AB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (LHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC RHD HOẶC LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 06/01/2016 18/06/2018 1.208.000 ₫ 2 EB3B 26684 AB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (RHD, FMC THAILAND LTD, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 21/10/2016 16/07/2018 1.208.000 ₫ 2 EB3B 26684 BA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3) 1 16/07/2018 09/11/2018 0 ₫ 2 EB3B 26684 BA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3) 1 18/06/2018 02/12/2018 0 ₫ 2 EB3B 26684 BB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), LHD RWD - HIGH RIDE, FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #3) 1 01/11/2019 0 ₫ 2 EB3B 26684 BB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), RHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3 HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE HOẶC LHD RWD HOẶC LHD 4WD (PTD) HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE HOẶC RHD RWD, FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP NO.1) 1 05/11/2018 0 ₫ 2 EB3B 26684 BB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (CHASSIS CAB (CREW CAB), RHD RWD - HIGH RIDE, FMC THAILAND LTD HOẶC RHD 4WD (PTD) HOẶC DOUBLE CAB (3/4 DOOR), SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3) 1 07/11/2018 0 ₫ 2 EB3B 26685 AA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (RHD, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 01/06/2015 06/01/2016 0 ₫ 2 EB3B 26685 AB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (RHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC LHD HOẶC LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 06/01/2016 18/06/2018 1.208.000 ₫ 2 EB3B 26685 AB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (RHD, FMC THAILAND LTD, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 21/10/2016 16/07/2018 1.208.000 ₫ 2 EB3B 26685 BA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3) 1 16/07/2018 09/11/2018 0 ₫ 2 EB3B 26685 BA REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3) 1 18/06/2018 02/12/2018 0 ₫ 2 EB3B 26685 BB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), LHD RWD - HIGH RIDE, FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #3) 1 01/11/2019 0 ₫ 2 EB3B 26685 BB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), RHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3 HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE HOẶC LHD RWD HOẶC LHD 4WD (PTD) HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE HOẶC RHD RWD, FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC SINGLE CHASSIS CAB) 1 05/11/2018 0 ₫ 2 EB3B 26685 BB REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE (CHASSIS CAB (CREW CAB), RHD RWD - HIGH RIDE, FMC THAILAND LTD HOẶC RHD 4WD (PTD) HOẶC DOUBLE CAB (3/4 DOOR), SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3) 1 07/11/2018 0 ₫ 2 JB3B 22486 AF REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (RHD RWD - HIGH RIDE, FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC RHD 4WD (PTD)) 1 16/07/2018 26/10/2018 0 ₫ 2 JB3B 22486 AF REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (RHD RWD - HIGH RIDE, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC RHD 4WD (PTD)) 1 18/06/2018 05/11/2018 0 ₫ 2 JB3B 22486 AG REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (RHD 4WD (PTD), SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 26/10/2018 23/05/2019 2 JB3B 22486 AJ REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (RHD RWD - HIGH RIDE, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC RHD 4WD (PTD)) 1 16/05/2019 29/01/2020 2 JB3B 22486 AJ REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (RHD RWD - HIGH RIDE, FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC RHD 4WD (PTD)) 1 24/06/2019 02/03/2020 2 JB3B 22487 AE REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (LHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5) 1 16/07/2018 07/11/2018 0 ₫ 2 JB3B 22487 AE REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (LHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE) 1 18/06/2018 05/11/2018 0 ₫ Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 3 / 8 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: A06.020 FRONT DOOR LOCK CONTROLS In ngày tháng: 18/06/2024 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 2 JB3B 22487 AF REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (LHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE) 1 05/11/2018 29/01/2020 0 ₫ 2 JB3B 22487 AF REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (LHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5) 1 07/11/2018 02/03/2020 0 ₫ 2 JB3B 22487 AF REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (LHD RWD - HIGH RIDE, FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5) 1 01/05/2019 02/03/2020 0 ₫ 2 JB3B 22487 AG REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (LHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE) 1 29/01/2020 0 ₫ 2 JB3B 22487 AG REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (LHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE) 1 02/03/2020 0 ₫ 2 JB3B 26684 AF REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (LHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC DOUBLE CAB (3/4 DOOR), RHD 4WD (PTD) HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 16/07/2018 30/10/2018 0 ₫ 2 JB3B 26684 AF REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (LHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC DOUBLE CAB (3/4 DOOR), RHD 4WD (PTD) HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 18/06/2018 05/11/2018 0 ₫ 2 JB3B 26684 AG REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), LHD RWD - HIGH RIDE, FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5) 1 01/05/2019 24/06/2019 0 ₫ 2 JB3B 26684 AG REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (LHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC DOUBLE CAB (3/4 DOOR), RHD 4WD (PTD) HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 05/11/2018 16/05/2019 0 ₫ 2 JB3B 26684 AG REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (LHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC DOUBLE CAB (3/4 DOOR), RHD 4WD (PTD) HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 30/10/2018 24/06/2019 0 ₫ 2 JB3B 26684 AH REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (LHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC DOUBLE CAB (3/4 DOOR), RHD 4WD (PTD) HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 16/05/2019 29/01/2020 0 ₫ 2 JB3B 26684 AH REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (LHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC DOUBLE CAB (3/4 DOOR), RHD 4WD (PTD) HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE) 1 24/06/2019 02/03/2020 0 ₫ 2 JB3B 26684 AJ REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (LHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC DOUBLE CAB (3/4 DOOR), RHD 4WD (PTD) HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE) 1 02/03/2020 0 ₫ 2 JB3B 26684 AJ REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, RH (LHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC DOUBLE CAB (3/4 DOOR), RHD 4WD (PTD) HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 29/01/2020 0 ₫ 2 JB3B 26685 AE REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), RHD RWD - HIGH RIDE, FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC RHD 4WD (PTD) HOẶC LHD 4WD (PTD)) 1 16/07/2018 25/10/2018 0 ₫ 2 JB3B 26685 AE REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), RHD RWD - HIGH RIDE, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC RHD 4WD (PTD) HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE HOẶC LHD 4WD (PTD)) 1 18/06/2018 05/11/2018 0 ₫ 2 JB3B 26685 AF REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), RHD RWD - HIGH RIDE, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC RHD 4WD (PTD) HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE HOẶC LHD 4WD (PTD)) 1 05/11/2018 29/01/2020 0 ₫ 2 JB3B 26685 AF REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), RHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC LHD 4WD (PTD)) 1 25/10/2018 02/03/2020 0 ₫ 2 JB3B 26685 AG REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), RHD RWD - HIGH RIDE, FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC RHD 4WD (PTD) HOẶC LHD 4WD (PTD)) 1 02/03/2020 0 ₫ 2 JB3B 26685 AG REINFORCEMENT - ASSIST HANDLE, LH (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), RHD RWD - HIGH RIDE, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC RHD 4WD (PTD) HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE HOẶC LHD 4WD (PTD)) 1 29/01/2020 0 ₫ 3 AB39 21218A14 AC BEZEL DOOR LOCK, WITH CENTRE HOLE (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #2) 2 16/07/2018 19/09/2018 69.000 ₫ 3 AB39 21218A14 AC BEZEL DOOR LOCK, WITH CENTRE HOLE (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #2) 2 18/06/2018 30/11/2018 69.000 ₫ 3 AB39 21218A14 AC BEZEL DOOR LOCK, WITH CENTRE HOLE (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE - BLACK, LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 2 16/07/2018 69.000 ₫ 3 AB39 21218A14 AC BEZEL DOOR LOCK, WITH CENTRE HOLE (EXTERIOR DOOR HANDLE - BLACK, LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 2 18/06/2018 69.000 ₫ 3 AB39 21218A14 AD5YZ9 BEZEL DOOR LOCK, CARBON BLACK, WITH CENTRE HOLE (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #2) 2 19/09/2018 0 ₫ 3 AB39 21218A14 AD5YZ9 BEZEL DOOR LOCK, CARBON BLACK, WITH CENTRE HOLE (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #2) 2 30/11/2018 0 ₫ 3 AB39 21218A14 AD5ZHE BEZEL DOOR LOCK, EBONY, WITH CENTRE HOLE (SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #2) 2 01/12/2018 0 ₫ 3 AB39 21218A14 CC BEZEL DOOR LOCK, WITH CENTRE HOLE (FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3) 2 16/07/2018 252.000 ₫ 3 AB39 21218A14 CC BEZEL DOOR LOCK, WITH CENTRE HOLE (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE HOẶC CHASSIS CAB, SECURITY LOCK GROUP #3) 2 18/06/2018 252.000 ₫ Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 4 / 8 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: A06.020 FRONT DOOR LOCK CONTROLS In ngày tháng: 18/06/2024 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 3 AB39 21218A14 CC BEZEL DOOR LOCK, WITH CENTRE HOLE (FMC THAILAND LTD, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 2 16/07/2018 252.000 ₫ 3 AB39 21218A14 CC BEZEL DOOR LOCK, WITH CENTRE HOLE (WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE, LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 2 18/06/2018 252.000 ₫ 3 EB3B 41218A14 A1A5JNZ BEZEL DOOR LOCK, DYNO GREY (REDBACK SERIES, FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 16/07/2018 0 ₫ 3 EB3B 41218A14 A1A5JNZ BEZEL DOOR LOCK, DYNO GREY (REDBACK SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 18/06/2018 0 ₫ 3 EB3B 41218A14 AAN0AA BEZEL DOOR LOCK, PAINT TO MATCH (EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC BODY STYLING KIT, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 31/08/2015 18/06/2018 0 ₫ 3 EB3B 41218A14 AAN0AA BEZEL DOOR LOCK, PAINT TO MATCH (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 18/06/2018 0 ₫ 3 EB3B 41218A14 AAN0AA BEZEL DOOR LOCK, PAINT TO MATCH (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), XLS #1 SERIES, SECURITY LOCK GROUP #5, BODY STYLING KIT 2, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR HOẶC ALL XLT SERIES 1/2/3/4/5, BODY STYLING KIT) 1 30/10/2019 0 ₫ 3 EB3B 41218A14 AAN0AA BEZEL DOOR LOCK, PAINT TO MATCH (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC BODY STYLING KIT, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 16/07/2018 0 ₫ 3 EB3B 41218A14 AAN0AA BEZEL DOOR LOCK, PAINT TO MATCH (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), XLT #2 SERIES, SECURITY LOCK GROUP #3, LESS BODY STYLING KIT, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR HOẶC SUPER SINGLE CAB - RAP HOẶC SECURITY LOCK GROUP #5, BODY STYLING KIT 8 HOẶC BODY STYLING KIT 4) 1 26/10/2020 0 ₫ 3 EB3B 41218A14 AAN0AA BEZEL DOOR LOCK, PAINT TO MATCH (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR HOẶC XLT #1 SERIES) 1 16/07/2018 0 ₫ 3 EB3B 41218A14 AAXUAA BEZEL DOOR LOCK, PAINT TO MATCH (EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC BODY STYLING KIT, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 01/06/2015 31/08/2015 149.000 ₫ 4 JB3B 2121978 AD SHIELD - DOOR LOCK, RH (FMC THAILAND LTD) 1 16/07/2018 0 ₫ 4 JB3B 2121978 AD SHIELD - DOOR LOCK, RH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 18/06/2018 0 ₫ 4 JB3B 2121979 AD SHIELD - DOOR LOCK, LH (FMC THAILAND LTD) 1 16/07/2018 0 ₫ 4 JB3B 2121979 AD SHIELD - DOOR LOCK, LH (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 18/06/2018 0 ₫ 4 UC9M 58308 B SHIELD - DOOR LOCK, RH (FMC THAILAND LTD) 1 21/10/2016 16/07/2018 0 ₫ 4 UC9M 58308 B SHIELD - DOOR LOCK, RH 1 18/06/2018 0 ₫ 4 UC9M 59308 A SHIELD - DOOR LOCK, LH (FMC THAILAND LTD) 1 21/10/2016 16/07/2018 260.000 ₫ 4 UC9M 59308 A SHIELD - DOOR LOCK, LH 1 18/06/2018 260.000 ₫ 5 AB39 26224A46 AA BEZEL-DOOR HANDLE, LESS CENTRE HOLE (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 1 16/07/2018 19/09/2018 134.000 ₫ 5 AB39 26224A46 AA BEZEL-DOOR HANDLE, LESS CENTRE HOLE (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 1 18/06/2018 01/12/2018 134.000 ₫ 5 AB39 26224A46 AA BEZEL-DOOR HANDLE, LESS CENTRE HOLE (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE - BLACK, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 16/07/2018 134.000 ₫ 5 AB39 26224A46 AA BEZEL-DOOR HANDLE, LESS CENTRE HOLE (EXTERIOR DOOR HANDLE - BLACK, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 18/06/2018 134.000 ₫ 5 AB39 26224A46 AB5YZ9 BEZEL-DOOR HANDLE, CARBON BLACK, LESS CENTRE HOLE (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 1 01/12/2018 0 ₫ 5 AB39 26224A46 AB5YZ9 BEZEL-DOOR HANDLE, CARBON BLACK, LESS CENTRE HOLE (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 1 19/09/2018 0 ₫ 5 AB39 26224A46 AB5ZHE BEZEL-DOOR HANDLE, EBONY, LESS CENTRE HOLE (EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED) 1 01/12/2018 0 ₫ 5 AB39 26224A46 CB BEZEL-DOOR HANDLE, LESS CENTRE HOLE (FMC THAILAND LTD, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 1 16/07/2018 372.000 ₫ 5 AB39 26224A46 CB BEZEL-DOOR HANDLE, LESS CENTRE HOLE (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE) 1 18/06/2018 372.000 ₫ 5 AB39 26224A46 CB BEZEL-DOOR HANDLE, LESS CENTRE HOLE (FMC THAILAND LTD, WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 21/10/2016 16/07/2018 372.000 ₫ 5 AB39 26224A46 CB BEZEL-DOOR HANDLE, LESS CENTRE HOLE (WITH CHROME EXTERIOR DOOR HANDLE, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 18/06/2018 372.000 ₫ 5 EB3B 41224A46 AA5JNV BEZEL-DOOR HANDLE (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 16/07/2018 0 ₫ 5 EB3B 41224A46 AA5JNV BEZEL-DOOR HANDLE (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 18/06/2018 0 ₫ 5 EB3B 41224A46 AA5JNZ BEZEL-DOOR HANDLE (REDBACK SERIES, (-)"AUS", FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 16/07/2018 0 ₫ 5 EB3B 41224A46 AAN0AA BEZEL-DOOR HANDLE, PAINT TO MATCH (EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR HOẶC EXTERIOR DOOR HANDLE-SELF COLOURED, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 31/08/2015 18/06/2018 0 ₫ 5 EB3B 41224A46 AAN0AA BEZEL-DOOR HANDLE, PAINT TO MATCH (XLT #2 SERIES, SECURITY LOCK GROUP #3, LESS BODY STYLING KIT, EXTERIOR DOOR HANDLEACCENT COLOUR HOẶC SECURITY LOCK GROUP #5, BODY STYLING KIT 8) 1 26/10/2020 0 ₫ 5 EB3B 41224A46 AAN0AA BEZEL-DOOR HANDLE, PAINT TO MATCH (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR HOẶC REDBACK SERIES HOẶC XLT #1 SERIES) 1 16/07/2018 0 ₫ Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 5 / 8 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: A06.020 FRONT DOOR LOCK CONTROLS In ngày tháng: 18/06/2024 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 5 EB3B 41224A46 AAN0AA BEZEL-DOOR HANDLE, PAINT TO MATCH (FMC THAILAND LTD, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR HOẶC EXTERIOR DOOR HANDLESELF COLOURED, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 31/08/2015 16/07/2018 0 ₫ 5 EB3B 41224A46 AAN0AA BEZEL-DOOR HANDLE, PAINT TO MATCH (ALL WILDTRAK SERIES #1/2/3/4/5, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, EXTERIOR DOOR HANDLEACCENT COLOUR) 1 18/06/2018 0 ₫ 5 EB3B 41224A46 AAN0AA BEZEL-DOOR HANDLE, PAINT TO MATCH (XLS #1 SERIES, SECURITY LOCK GROUP #5, BODY STYLING KIT 2, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR) 1 30/10/2019 0 ₫ 5 EB3B 41224A46 AAXUAA BEZEL-DOOR HANDLE, PAINT TO MATCH (BODY STYLING KIT, EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR HOẶC EXTERIOR DOOR HANDLESELF COLOURED, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 01/06/2015 31/08/2015 100.000 ₫ 6 UC9M 58426 A CABLE & LATCH 2 0 ₫ 7 JB3B 2122444 AB GASKET DOOR HANDLES (FMC THAILAND LTD) 2 16/07/2018 58.000 ₫ 7 JB3B 2122444 AB GASKET DOOR HANDLES (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 2 18/06/2018 58.000 ₫ 7 UC9M 58414 A GASKET DOOR HANDLES (FMC THAILAND LTD) 2 21/10/2016 16/07/2018 17.000 ₫ 7 UC9M 58414 A GASKET DOOR HANDLES 2 18/06/2018 17.000 ₫ 8 GR2T 14017 AA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, RH (ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 01/06/2015 18/06/2018 1.137.000 ₫ 8 GR2T 14017 AA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, RH (FMC THAILAND LTD, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 16/07/2018 1.137.000 ₫ 8 GR2T 14017 BA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, LH (ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 01/06/2015 18/06/2018 1.137.000 ₫ 8 GR2T 14017 BA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, LH (FMC THAILAND LTD, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 16/07/2018 1.137.000 ₫ 8 JB3T 14017 AA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, RH (ALL BASE/XL/XLS/XLT/LTD/WT SERIES, FMC THAILAND LTD) 1 16/07/2018 0 ₫ 8 JB3T 14017 AA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, RH (ALL BASE/XL/XLS/XLT/LTD/WT SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 18/06/2018 0 ₫ 8 JB3T 14017 BA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, LH (ALL BASE/XL/XLS/XLT/LTD/WT SERIES, FMC THAILAND LTD) 1 16/07/2018 0 ₫ 8 JB3T 14017 BA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, LH (ALL BASE/XL/XLS/XLT/LTD/WT SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 18/06/2018 0 ₫ 8 JB3T 14017 CA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, RH (REDBACK SERIES) 1 16/07/2018 0 ₫ 8 JB3T 14017 DA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, LH (REDBACK SERIES) 1 16/07/2018 0 ₫ 8 JB3T 14017 JA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, LH (REDBACK SERIES, FMC THAILAND LTD) 1 09/12/2020 0 ₫ 8 JB3T 14017 JA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, LH (REDBACK SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 25/11/2020 0 ₫ 8 JB3T 14017 KA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, LH (REDBACK SERIES, FMC THAILAND LTD) 1 04/12/2020 0 ₫ 8 JB3T 14017 KA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, LH (REDBACK SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 25/11/2020 0 ₫ 8 JB3T 14017 LA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, LH (ALL BASE/XL/XLS/XLT/LTD/WT SERIES, FMC THAILAND LTD) 1 09/12/2020 0 ₫ 8 JB3T 14017 LA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, LH (ALL BASE/XL/XLS/XLT/LTD/WT SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 25/11/2020 0 ₫ 8 JB3T 14017 MA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, LH (ALL BASE/XL/XLS/XLT/LTD/WT SERIES, FMC THAILAND LTD) 1 18/11/2020 0 ₫ 8 JB3T 14017 MA3JA6 SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL, LH (ALL BASE/XL/XLS/XLT/LTD/WT SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 1 25/11/2020 0 ₫ 9 UC9P 58334 A COVER - DOOR INSIDE HANDLE, RH (ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I HOẶC ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 03/06/2015 0 ₫ 9 UC9P 58334 A COVER - DOOR INSIDE HANDLE, RH 1 24/09/2014 03/06/2015 0 ₫ 9 UC9P 59334 A COVER - DOOR INSIDE HANDLE, LH (ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I HOẶC ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 03/06/2015 0 ₫ 9 UC9P 59334 A COVER - DOOR INSIDE HANDLE, LH 1 15/09/2014 03/06/2015 0 ₫ 9 UC9P 58334 54 COVER - DOOR INSIDE HANDLE, RH (INT FEATURE COLOUR - RIVER ROCK) 1 24/09/2014 0 ₫ 9 UC9P 58334 97 COVER - DOOR INSIDE HANDLE, RH (INTERIOR FEATURE COLOUR - EBONY) 1 24/09/2014 0 ₫ 9 UC9P 59334 54 COVER - DOOR INSIDE HANDLE, LH (INT FEATURE COLOUR - RIVER ROCK) 1 15/09/2014 0 ₫ 9 UC9P 59334 97 COVER - DOOR INSIDE HANDLE, LH (INTERIOR FEATURE COLOUR - EBONY) 1 15/09/2014 0 ₫ 10 AB39 A21812 DA LATCH ASSY DOOR, RH (RHD, WITH DOOR DEAD LOCKS) 1 01/06/2014 10 AB39 A21812 DB LATCH ASSY DOOR, RH (RHD, WITH DOOR DEAD LOCKS) 1 01/06/2014 03/06/2015 10 AB39 A21813 DA LATCH ASSY DOOR, LH (RHD, WITH DOOR DEAD LOCKS) 1 01/06/2014 10 AB39 A21813 DB LATCH ASSY DOOR, LH (RHD, WITH DOOR DEAD LOCKS) 1 01/06/2014 03/06/2015 10 CM5A A21812 AA LATCH ASSY DOOR, RH (LHD, LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, LESS REMOTE ALARM SYSTEM, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I HOẶC RHD, WITH SECOND REMOTE IGN FLIP KEY, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 01/06/2015 23/11/2016 0 ₫ 10 CM5A A21812 AB LATCH ASSY DOOR, RH (RHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #3 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 18/06/2018 3.092.000 ₫ 10 CM5A A21812 AB LATCH ASSY DOOR, RH (LHD, LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, LESS REMOTE ALARM SYSTEM, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I HOẶC RHD, WITH SECOND REMOTE IGN FLIP KEY, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 23/11/2016 18/06/2018 3.092.000 ₫ 10 CM5A A21812 AB LATCH ASSY DOOR, RH (RHD, FMC THAILAND LTD, WITH SECOND REMOTE IGN FLIP KEY, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 21/10/2016 16/07/2018 3.092.000 ₫ Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 6 / 8 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: A06.020 FRONT DOOR LOCK CONTROLS In ngày tháng: 18/06/2024 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 10 CM5A A21812 AB LATCH ASSY DOOR, RH (RHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #3 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 16/07/2018 3.092.000 ₫ 10 CM5A A21812 BA LATCH ASSY DOOR, RH (LHD, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I HOẶC ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 01/06/2015 25/11/2016 3.500.000 ₫ 10 CM5A A21812 BB LATCH ASSY DOOR, RH (LHD, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I HOẶC ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 25/11/2016 18/06/2018 4.561.000 ₫ 10 CM5A A21812 BB LATCH ASSY DOOR, RH (LHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5) 1 16/07/2018 4.561.000 ₫ 10 CM5A A21812 BB LATCH ASSY DOOR, RH (LHD 4WD (PTD), SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3 HOẶC AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANTLS, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE) 1 18/06/2018 4.561.000 ₫ 10 CM5A A21812 EA LATCH ASSY DOOR, RH (RHD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, REMT ALARM SYS-VOLUME L/BCP SIREN, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I HOẶC REMOTE ALARM SYSTEM-VOLUMETRIC HOẶC LESS SECOND REMOTE IGNITION KEY, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 01/06/2015 01/12/2016 10 CM5A A21812 EB LATCH ASSY DOOR, RH (RHD, FMC THAILAND LTD, LESS SECOND REMOTE IGNITION KEY, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 21/10/2016 16/07/2018 2.100.000 ₫ 10 CM5A A21812 EB LATCH ASSY DOOR, RH (SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC RHD RWD, SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC RHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 18/06/2018 2.100.000 ₫ 10 CM5A A21812 EB LATCH ASSY DOOR, RH (RHD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, REMT ALARM SYS-VOLUME L/BCP SIREN, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I HOẶC REMOTE ALARM SYSTEM-VOLUMETRIC HOẶC LESS SECOND REMOTE IGNITION KEY, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 01/12/2016 18/06/2018 2.100.000 ₫ 10 CM5A A21812 EB LATCH ASSY DOOR, RH (RHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 16/07/2018 2.100.000 ₫ 10 CM5A A21813 AA LATCH ASSY DOOR, LH (LHD, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, LESS REMOTE ALARM SYSTEM, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I HOẶC WITH SECOND REMOTE IGN FLIP KEY, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II HOẶC LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC RHD) 1 01/06/2015 22/11/2016 2.083.000 ₫ 10 CM5A A21813 AB LATCH ASSY DOOR, LH (LHD, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, LESS REMOTE ALARM SYSTEM, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I HOẶC WITH SECOND REMOTE IGN FLIP KEY, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II HOẶC LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC RHD) 1 22/11/2016 18/06/2018 2.985.000 ₫ 10 CM5A A21813 AB LATCH ASSY DOOR, LH (LHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #5) 1 16/07/2018 2.985.000 ₫ 10 CM5A A21813 AB LATCH ASSY DOOR, LH (LHD 4WD (PTD), SECURITY LOCK GROUP #3 HOẶC AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC LHD RWD - HIGH RIDE) 1 18/06/2018 2.985.000 ₫ 10 CM5A A21813 BA LATCH ASSY DOOR, LH (RHD, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I HOẶC ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 01/06/2015 23/11/2016 0 ₫ 10 CM5A A21813 BB LATCH ASSY DOOR, LH (RHD, FMC THAILAND LTD, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 21/10/2016 16/07/2018 800.000 ₫ 10 CM5A A21813 BB LATCH ASSY DOOR, LH (RHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 16/07/2018 800.000 ₫ 10 CM5A A21813 BB LATCH ASSY DOOR, LH (RHD, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I HOẶC ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 23/11/2016 18/06/2018 800.000 ₫ 10 CM5A A21813 BB LATCH ASSY DOOR, LH (RHD RWD, SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC RHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC SECURITY LOCK GROUP #3 HOẶC SECURITY LOCK GROUP #5 HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 18/06/2018 800.000 ₫ 10 CM5A A21813 EA LATCH ASSY DOOR, LH (LHD, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, REMOTE ALARM SYSTEM-VOLUMETRIC, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I HOẶC LESS SECOND REMOTE IGNITION KEY, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II HOẶC REMT ALARM SYS-VOLUME L/BCP SIREN) 1 01/06/2015 16/12/2016 0 ₫ 10 CM5A A21813 EB LATCH ASSY DOOR, LH (RHD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, REMT ALARM SYS-VOLUME L/BCP SIREN, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I HOẶC REMOTE ALARM SYSTEM-VOLUMETRIC HOẶC LESS SECOND REMOTE IGNITION KEY, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 01/12/2016 18/06/2018 2.448.000 ₫ 10 CM5A A21813 EB LATCH ASSY DOOR, LH (RHD, FMC THAILAND LTD, LESS SECOND REMOTE IGNITION KEY, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 21/10/2016 16/07/2018 2.448.000 ₫ 10 CM5A A21813 EB LATCH ASSY DOOR, LH (RHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 16/07/2018 2.448.000 ₫ 10 CM5A A21813 EB LATCH ASSY DOOR, LH (SECURITY LOCK GROUP NO.1 HOẶC RHD RWD, SECURITY LOCK GROUP #2 HOẶC RHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 18/06/2018 2.448.000 ₫ 10 UF9P 59YE5 A LATCH ASSY DOOR, RH (LHD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC RHD, LESS REMOTE ALARM SYSTEM) 1 17/02/2014 01/06/2015 0 ₫ 10 UF9P 59YE5 LATCH ASSY DOOR, RH (LHD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC RHD, LESS REMOTE ALARM SYSTEM) 1 17/02/2014 0 ₫ Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 7 / 8 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: A06.020 FRONT DOOR LOCK CONTROLS In ngày tháng: 18/06/2024 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 10 UF9P 59YE6 A LATCH ASSY DOOR, LH (RHD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC LHD, LESS REMOTE ALARM SYSTEM) 1 17/02/2014 01/06/2015 0 ₫ 10 UF9P 59YE6 LATCH ASSY DOOR, LH (RHD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, LESS DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT HOẶC LHD, LESS REMOTE ALARM SYSTEM) 1 17/02/2014 0 ₫ 10 UF9R 59YE5 A LATCH ASSY DOOR, RH (RHD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, REMT ALARM SYS-VOLUME L/BCP SIREN HOẶC REMOTE ALARM SYSTEMVOLUMETRIC) 1 17/02/2014 01/06/2015 10 UF9R 59YE5 LATCH ASSY DOOR, RH (RHD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, REMOTE ALARM SYSTEM-VOLUMETRIC HOẶC REMT ALARM SYS-VOLUME L/BCP SIREN) 1 17/02/2014 10 UF9R 59YE6 A LATCH ASSY DOOR, LH (LHD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, REMOTE ALARM SYSTEM-VOLUMETRIC HOẶC REMT ALARM SYS-VOLUME L/BCP SIREN) 1 17/02/2014 01/06/2015 0 ₫ 10 UF9R 59YE6 LATCH ASSY DOOR, LH (LHD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, REMOTE ALARM SYSTEM-VOLUMETRIC HOẶC REMT ALARM SYS-VOLUME L/BCP SIREN) 1 17/02/2014 2.581.000 ₫ 10 UF9S 59YE5 LATCH ASSY DOOR, RH (LHD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 17/02/2014 3.075.000 ₫ 10 UF9S 59YE5 A LATCH ASSY DOOR, RH (LHD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 17/02/2014 01/06/2015 0 ₫ 10 UF9S 59YE6 A LATCH ASSY DOOR, LH (RHD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 17/02/2014 01/06/2015 10 UF9S 59YE6 LATCH ASSY DOOR, LH (RHD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH DOOR ENTRY REMOTE CONTROL UNIT) 1 17/02/2014 1.157.000 ₫ 11 AB39 21221A08 AF CABLE 1 15/09/2021 0 ₫ 11 UC9M 58322 C CABLE 1 15/11/2012 0 ₫ 11 UC9M 58322 D CABLE 1 15/11/2012 15/09/2021 0 ₫ 12 DK49 58951 PAD DOOR HANDLE 2 0 ₫ 13 DK49 59YE7 STRIKER ASY DR LATCH 2 0 ₫ 14 9XG03 283A F BOLT, 8 X 22MM X 15 9XF06 968X 3 SCREW, 5 X 35MM X 16 UC9M 58496 A CONTROL ROD, RH 1 0 ₫ 16 UC9M 59496 A CONTROL ROD, LH 1 105.000 ₫ 17 AB39 21970 AA LEVER, RH, SATIN CHROME 1 03/06/2015 964.000 ₫ 17 AB39 21970 AB3ZHE LEVER, RH, EBONY (WITH BLACK INTERIOR DOOR HANDLES) 1 01/11/2019 0 ₫ 17 AB39 21970 ABSMKD LEVER, RH, SMOKE SATIN (WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES) 1 01/11/2019 0 ₫ 17 AB39 21970 ABSMR3 LEVER, RH, SATIN CHROME (ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I) 1 03/06/2015 01/11/2019 1.290.000 ₫ 17 AB39 21970 ABSMSR LEVER, RH, SHADOW CHROME (ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 03/06/2015 01/11/2019 1.178.000 ₫ 17 AB39 21971 AA LEVER, LH, SATIN CHROME 1 03/06/2015 964.000 ₫ 17 AB39 21971 AB3ZHE LEVER, LH, EBONY (WITH BLACK INTERIOR DOOR HANDLES) 1 01/11/2019 0 ₫ 17 AB39 21971 ABSMKD LEVER, LH, SMOKE SATIN (WITH CHROME INTERIOR DOOR HANDLES) 1 01/11/2019 0 ₫ 17 AB39 21971 ABSMR3 LEVER, LH, SATIN CHROME (ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I) 1 03/06/2015 01/11/2019 1.217.000 ₫ 17 AB39 21971 ABSMSR LEVER, LH, SHADOW CHROME (ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 03/06/2015 01/11/2019 1.178.000 ₫ 18 W710048 S300 PLUG, 12 X 18 X 0.6 – 2.0 X 38.000 ₫ 19 8A61 226B50 AB NUT 2 0 ₫ 20 8A61 46058 BA SCREW, M4 X 16 2 75.000 ₫ 21 W713733 S900 BOLT, M6X12 3 60.000 ₫

 

 

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Khóa cửa trước phải Ford Everest 2015 16 17 18 19 2020 21 CM5AA21812BB CM5A-A21812-BB
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar