$nbsp;

X

 • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước bên phụ CM5AA21812BB CM5AA21812BA AM5AU21812BB 4 chân2
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước bên phụ CM5AA21812BB CM5AA21812BA AM5AU21812BB 4 chân3
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước bên phụ CM5AA21812BB CM5AA21812BA AM5AU21812BB 4 chân4
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước bên phụ CM5AA21812BB CM5AA21812BA AM5AU21812BB 4 chân5
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước bên phụ CM5AA21812BB CM5AA21812BA AM5AU21812BB 4 chân6
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước bên phụ CM5AA21812BB CM5AA21812BA AM5AU21812BB 4 chân7
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước bên phụ CM5AA21812BB CM5AA21812BA AM5AU21812BB 4 chân2
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước bên phụ CM5AA21812BB CM5AA21812BA AM5AU21812BB 4 chân3
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước bên phụ CM5AA21812BB CM5AA21812BA AM5AU21812BB 4 chân4
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước bên phụ CM5AA21812BB CM5AA21812BA AM5AU21812BB 4 chân5
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước bên phụ CM5AA21812BB CM5AA21812BA AM5AU21812BB 4 chân6
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước bên phụ CM5AA21812BB CM5AA21812BA AM5AU21812BB 4 chân7

Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước bên phụ CM5AA21812BB CM5AA21812BA AM5AU21812BB 4 chân

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước bên phụ CM5AA21812BB CM5AA21812BA AM5AU21812BB 4 chân

Khóa cửa trước bên phụ Focus ; khóa cửa trước bên phải Focus ; ngàm khóa cửa trước Ford Focus ; khóa ngậm cửa trước Focus bên phụ ; khóa ngậm cửa trước bên phải ; Khóa cửa trước bên phụ Focus ; khóa cửa trước bên lơ Focus ; khóa ngậm cửa trước Focus bên phụ ; khóa ngậm cửa trước bên phải ...

* Hàng chính hãng nhà máy Ford cấp (có đủ tem mã trên sản phẩm và trên bao bì) nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng

* Dùng cho Ford :

✔️ Focus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

✔️ Everest 2018 2019 2020 2021 2022 ...

✔️ Ranger 2018 2019 2020 2021 2022 ...

*** Hãy mua hàng chất lượng, đừng mua hàng kém chất lượng để rồi mình bỏ tiền của mình ra mua cái cục tức vào thân ***

Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước bên phụ CM5AA21812BB CM5AA21812BA AM5AU21812BB 4 chân

Khóa cửa trước bên phụ Focus ; khóa cửa trước bên phải Focus ; ngàm khóa cửa trước Ford Focus ; khóa ngậm cửa trước Focus bên phụ ; khóa ngậm cửa trước bên phải ; Khóa cửa trước bên phụ Focus ; khóa cửa trước bên lơ Focus ; khóa ngậm cửa trước Focus bên phụ ; khóa ngậm cửa trước bên phải ...

* Hàng chính hãng nhà máy Ford cấp (có đủ tem mã trên sản phẩm và trên bao bì) nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng

* Dùng cho Ford :

✔️ Focus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

✔️ Everest 2018 2019 2020 2021 2022 ...

✔️ Ranger 2018 2019 2020 2021 2022 ...

*** Hãy mua hàng chất lượng, đừng mua hàng kém chất lượng để rồi mình bỏ tiền của mình ra mua cái cục tức vào thân ***
khóa ngậm cửa focus 2016
CM5Z5821813H 5.
CM5AA21812BB 4.
CM5Z5826412E 4.
CM5AA26413AB 4.

Khóa cửa trước bên lái Focus ; khóa cửa trước bên tài Focus ; ngàm khóa cửa trước Ford Focus ; khóa ngậm cửa trước Focus bên lái; khóa ngậm cửa trước bên tài ; Khóa cửa trước bên phụ Focus ; khóa cửa trước bên lơ Focus ; khóa ngậm cửa trước Focus bên phụ ; khóa ngậm cửa trước bên phải ...

* Hàng chính hãng nhà máy Ford cấp (có đủ tem mã trên sản phẩm và trên bao bì) nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng

* Dùng cho Ford :

✔️ Focus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

✔️ Everest 2018 2019 2020 2021 2022 ...

✔️ Ranger 2018 2019 2020 2021 2022 ...

*** Hãy mua hàng chất lượng, đừng mua hàng kém chất lượng để rồi mình bỏ tiền của mình ra mua cái cục tức vào thân ***
khóa ngậm cửa focus 2016
CM5Z5821813H 5.
CM5AA21812BB 4.
CM5Z5826412E 4.
CM5AA26413AB 4.

Danh Mục: FOCUS MCA F3 2015- Phần: A06.040 FRONT DOOR LOCK CONTROLS In ngày tháng: 28/05/2024 VIN: Ngày sản xuất: Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 1 / 3 Danh Mục: FOCUS MCA F3 2015- Phần: A06.040 FRONT DOOR LOCK CONTROLS In ngày tháng: 28/05/2024 VIN: Ngày sản xuất: Callout P/N địa phương Mô tả Slượng Từ Tới Giá HB1 W713733 S450B BOLT, M6 X 12MM X 13/07/2015 0 ₫ HN1 W713145 S300 NUT - EXPANSION, 5 X 7.5 X 11.5 X 0.7-1.2 X 13/07/2015 21.000 ₫ HS1 W703168 S450B SCREW, M5 X 12MM X 13/07/2015 0 ₫ HS2 W506968 S303 SCREW, 5 X 35MM X 13/07/2015 121.000 ₫ HS3 W703283 S437M SCREW, M8 X 22MM X 13/07/2015 67.000 ₫ HS4 W709816 S442 SCREW, M5 X 16MM X 13/07/2015 22.000 ₫ 14017 F1ET 14017 AB SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL (LHD FWD) 1 13/07/2015 444.000 ₫ 14017 F1ET 14017 BB SWITCH ASSY - FRONT DOOR - CENTRAL (RHD FWD) 1 13/07/2015 0 ₫ <218K02 BM51 A218K02 AA PAD - DOOR STOP 2 13/07/2015 0 ₫ <218B08 AM51 U218B08 AAXWAA BEZEL, PRIMED, FOR PASSENGERS SIDE 1 13/07/2015 451.000 ₫ <218B08 3M51 R218A14 ACXWAA BEZEL, PRIMED, FOR DRIVERS SIDE 1 13/07/2015 386.000 ₫ <21812 CM5A A21812 AA LATCH ASSY DOOR, RH (RHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, LESS ANTI-THEFT ALARM) 1 13/07/2015 0 ₫ <21812 CM5A A21812 BA LATCH ASSY DOOR, RH (LHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 13/07/2015 3.500.000 ₫ <21812 CM5A A21812 EA LATCH ASSY DOOR, RH (RHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH PERIMETER ANTI-THEFT) 1 13/07/2015 <21812 CM5A A21813 AA LATCH ASSY DOOR, LH (LHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, LESS ANTI-THEFT ALARM) 1 13/07/2015 2.083.000 ₫ <21812 CM5A A21813 BA LATCH ASSY DOOR, LH (RHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 13/07/2015 0 ₫ <21812 CM5A A21813 EA LATCH ASSY DOOR, LH (LHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH PERIMETER ANTI-THEFT) 1 13/07/2015 0 ₫ <21978 F1EB A21978 AA SHIELD, RH 1 13/07/2015 15/08/2016 0 ₫ <21978 F1EB A21978 CA SHIELD, RH 1 15/08/2016 407.000 ₫ <21978 F1EB A21979 AA SHIELD, LH 1 13/07/2015 15/08/2016 328.000 ₫ <21978 F1EB A21979 CA SHIELD, LH 1 15/08/2016 338.000 ₫ <21982 AM5A A21982 AA STRIKER 2 13/07/2015 0 ₫ <220B00 CM51 A220B00 AA CABLE 1 13/07/2015 11/10/2015 0 ₫ <220B00 CM51 A220B00 AB CABLE 1 11/10/2015 423.000 ₫ <22042A 3M51 R22042 AD PAD 2 13/07/2015 105.000 ₫ <22042B 3M51 R22042 BC PAD 2 13/07/2015 184.000 ₫ <221A00 CM51 A221A00 AA CABLE 1 13/07/2015 0 ₫ <22134 CM51 A22134 AA ROD, RH 1 13/07/2015 0 ₫ <22134 CM51 A22135 AA ROD, LH 1 13/07/2015 0 ₫ <22404 BM51 A22404 CAXXAC HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, UNPRIMED (LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 2 13/07/2015 382.000 ₫ <224A36 BM51 A224A36 DJ REINFORCEMENT - HOUSING, RH (RHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, LESS ANTI-THEFT ALARM) 1 13/07/2015 <224A36 BM51 A224A36 EC REINFORCEMENT - HOUSING, RH (LHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 13/07/2015 2.148.000 ₫ <224A36 BM51 A224A36 FC REINFORCEMENT - HOUSING, RH (RHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH PERIMETER ANTI-THEFT) 1 13/07/2015 800.000 ₫ <224A36 BM51 A224A37 DJ REINFORCEMENT - HOUSING, LH (RHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, LESS ANTI-THEFT ALARM) 1 13/07/2015 654.000 ₫ <224A36 BM51 A224A37 EC REINFORCEMENT - HOUSING, LH (RHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 13/07/2015 <224A36 BM51 A224A37 FC REINFORCEMENT - HOUSING, LH (LHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH PERIMETER ANTI-THEFT) 1 13/07/2015 2.372.000 ₫ <22600 AM51 U22600 BE3JA6 HANDLE - DOOR INSIDE, RH, BLACK (LHD FWD, LESS INTERIOR LIGHT GROUP) 1 13/07/2015 297.000 ₫ <22600 AM51 U22600 CE3JA6 HANDLE - DOOR INSIDE, RH, BLACK (LHD FWD, INTERIOR LIGHTING-AMBIENT LED) 1 13/07/2015 506.000 ₫ <22600 AM51 U22601 BE3JA6 HANDLE - DOOR INSIDE, LH, BLACK (RHD FWD, LESS INTERIOR LIGHT GROUP) 1 13/07/2015 313.000 ₫ <22600 AM51 U22601 CE3JA6 HANDLE - DOOR INSIDE, LH, BLACK (RHD FWD, INTERIOR LIGHTING-AMBIENT LED) 1 13/07/2015 481.000 ₫ <22600 F1EB A22600 AA HANDLE - DOOR INSIDE (WITH MIC INTERIOR DOOR HANDLES, LESS INTERIOR LIGHT GROUP) 1 13/07/2015 <22600 F1EB A22600 BA3JA6 HANDLE - DOOR INSIDE, RH (RHD FWD, WITH ALUMINUM INTERIOR DOOR HANDLES, LESS INTERIOR LIGHT GROUP) 1 13/07/2015 <22600 F1EB A22600 CA3JA6 HANDLE - DOOR INSIDE, RH (RHD FWD, WITH ALUMINUM INTERIOR DOOR HANDLES, INTERIOR LIGHTING-AMBIENT LED) 1 13/07/2015 <22600 F1EB A22601 AA HANDLE - DOOR INSIDE (LHD FWD, WITH MIC INTERIOR DOOR HANDLES, LESS INTERIOR LIGHT GROUP) 1 13/07/2015 255.000 ₫ <22600 F1EB A22601 BA3JA6 HANDLE - DOOR INSIDE, LH (LHD FWD, WITH ALUMINUM INTERIOR DOOR HANDLES, LESS INTERIOR LIGHT GROUP) 1 13/07/2015 0 ₫ <22600 F1EB A22601 CA3JA6 HANDLE - DOOR INSIDE, LH (LHD FWD, WITH ALUMINUM INTERIOR DOOR HANDLES, INTERIOR LIGHTING-AMBIENT LED) 1 13/07/2015 444.000 ₫ 226A40 BM51 226A40 ABXXAC HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, UNPRIMED (KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 2 13/07/2015 30/08/2017 1.483.000 ₫ 226A40 BM51 226A40 ACXXAC HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, UNPRIMED (KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 2 30/08/2017 1.685.000 ₫ Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 2 / 3 Danh Mục: FOCUS MCA F3 2015- Phần: A06.040 FRONT DOOR LOCK CONTROLS In ngày tháng: 28/05/2024 VIN: Ngày sản xuất: Callout P/N địa phương Mô tả Slượng Từ Tới Giá <226A58 BM51 A226A58 AA3JA6 COVER, RH, BLACK 1 13/07/2015 239.000 ₫ <226A58 BM51 A226A59 AA3JA6 COVER, LH, BLACK 1 13/07/2015 242.000 ₫ <266A95 CM51 A266A94 AA LEVER, RH 1 13/07/2015 306.000 ₫ <266A95 CM51 A266A95 AA LEVER, LH 1 13/07/2015 289.000

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước bên phụ CM5AA21812BB CM5AA21812BA AM5AU21812BB 4 chân
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar