$nbsp;

X

  • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước lái CM5Z5821813H CM5AA21813AB CM5AA21813AA 5 chân2
  • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước lái CM5Z5821813H CM5AA21813AB CM5AA21813AA 5 chân3
  • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước lái CM5Z5821813H CM5AA21813AB CM5AA21813AA 5 chân4
  • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước lái CM5Z5821813H CM5AA21813AB CM5AA21813AA 5 chân5
  • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước lái CM5Z5821813H CM5AA21813AB CM5AA21813AA 5 chân2
  • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước lái CM5Z5821813H CM5AA21813AB CM5AA21813AA 5 chân3
  • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước lái CM5Z5821813H CM5AA21813AB CM5AA21813AA 5 chân4
  • Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước lái CM5Z5821813H CM5AA21813AB CM5AA21813AA 5 chân5

Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước lái CM5Z5821813H CM5AA21813AB CM5AA21813AA 5 chân

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước lái CM5Z5821813H CM5AA21813AB CM5AA21813AA 5 chân

Khóa cửa trước bên lái Focus ; khóa cửa trước bên tài Focus ; ngàm khóa cửa trước Ford Focus ; khóa ngậm cửa trước Focus bên lái; khóa ngậm cửa trước bên tài ; Khóa cửa trước bên phụ Focus ; khóa cửa trước bên lơ Focus ; khóa ngậm cửa trước Focus bên phụ ; khóa ngậm cửa trước bên phải ...

* Hàng chính hãng nhà máy Ford cấp (có đủ tem mã trên sản phẩm và trên bao bì) nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng

* Dùng cho Ford :

✔️ Focus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

✔️ Everest 2018 2019 2020 2021 2022 ...

✔️ Ranger 2018 2019 2020 2021 2022 ...

*** Hãy mua hàng chất lượng, đừng mua hàng kém chất lượng để rồi mình bỏ tiền của mình ra mua cái cục tức vào thân ***

Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước lái CM5Z5821813H CM5AA21813AB CM5AA21813AA 5 chân

Khóa cửa trước bên lái Focus ; khóa cửa trước bên tài Focus ; ngàm khóa cửa trước Ford Focus ; khóa ngậm cửa trước Focus bên lái; khóa ngậm cửa trước bên tài ; Khóa cửa trước bên phụ Focus ; khóa cửa trước bên lơ Focus ; khóa ngậm cửa trước Focus bên phụ ; khóa ngậm cửa trước bên phải ...

* Hàng chính hãng nhà máy Ford cấp (có đủ tem mã trên sản phẩm và trên bao bì) nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng

* Dùng cho Ford :

✔️ Focus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

✔️ Everest 2018 2019 2020 2021 2022 ...

✔️ Ranger 2018 2019 2020 2021 2022 ...

*** Hãy mua hàng chất lượng, đừng mua hàng kém chất lượng để rồi mình bỏ tiền của mình ra mua cái cục tức vào thân ***
khóa ngậm cửa focus 2016
CM5Z5821813H 5.
CM5AA21812BB 4.
CM5Z5826412E 4.
CM5AA26413AB 4.

Danh Mục: FOCUS D3 2012-2015 Phần: A06.070 FRONT DOOR LOCK CONTROLS In ngày tháng: 28/05/2024 VIN: Ngày sản xuất: Callout P/N địa phương Mô tả Slượng Từ Tới Giá HB1 W713733 S900 BOLT, M6 X 12MM X 04/06/2012 60.000 ₫ HN1 W713145 S300 NUT - EXPANSION, 5 X 7.5 X 11.5 X 0.7-1.2 X 04/06/2012 21.000 ₫ HS1 W703168 S303 SCREW, M5 X 12MM X 04/06/2012 53.000 ₫ HS1 W703168 S900 SCREW, ALTERNATE PART, M5 X 12MM X 04/06/2012 0 ₫ HS2 W506968 S303 SCREW, 5 X 35MM X 04/06/2012 121.000 ₫ HS3 W703283 S309M SCREW, ALTERNATE PART, M8 X 22MM X 04/06/2012 20.000 ₫ HS3 W703283 S437M SCREW, M8 X 22MM X 04/06/2012 67.000 ₫ HS4 W502662 S303 SCREW, 4.2 X 19MM X 04/06/2012 46.000 ₫ A218K02 BM51 A218K02 AA PAD - DOOR STOP 2 14/09/2012 0 ₫ A218K02 8A61 A218K02 AA PAD - DOOR STOP 2 04/06/2012 14/09/2012 84.000 ₫ U218B08 AM51 U218B08 AAXWAA BEZEL, FOR PASSENGERS SIDE, PRIMED 1 04/06/2012 451.000 ₫ U218B08 3M51 R218A14 ACXWAA BEZEL, FOR DRIVERS SIDE, PRIMED 1 04/06/2012 386.000 ₫ U21812 AM5A U21812 AC LATCH ASSY DOOR, RH (RHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, LESS ANTI-THEFT ALARM) 1 04/06/2012 04/09/2012 U21812 AM5A U21812 BC LATCH ASSY DOOR, RH (LHD FWD) 1 04/06/2012 13/09/2012 0 ₫ U21812 AM5A U21812 CC LATCH ASSY DOOR, RH (RHD FWD, WITH DOOR DEAD LOCKS) 1 04/06/2012 13/09/2012 U21812 AM5A U21812 EA LATCH ASSY DOOR, RH (RHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH PERIMETER ANTI-THEFT) 1 04/06/2012 13/09/2012 U21812 AM5A U21813 AC LATCH ASSY DOOR, LH (LHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, LESS ANTI-THEFT ALARM) 1 04/06/2012 13/09/2012 0 ₫ U21812 AM5A U21813 BC LATCH ASSY DOOR, LH (RHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 04/06/2012 13/09/2012 U21812 AM5A U21813 DC LATCH ASSY DOOR, LH (RHD FWD, WITH DOOR DEAD LOCKS) 1 04/06/2012 13/09/2012 U21812 AM5A U21813 EA LATCH ASSY DOOR, LH (LHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH PERIMETER ANTI-THEFT) 1 04/06/2012 13/09/2012 1.017.000 ₫ U21812 CM5A A21812 AA LATCH ASSY DOOR, RH (RHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, LESS ANTI-THEFT ALARM) 1 04/09/2012 0 ₫ U21812 CM5A A21812 BA LATCH ASSY DOOR, RH (LHD FWD) 1 13/09/2012 3.500.000 ₫ U21812 CM5A A21812 CA LATCH ASSY DOOR, RH (RHD FWD, WITH DOOR DEAD LOCKS) 1 13/09/2012 U21812 CM5A A21812 EA LATCH ASSY DOOR, RH (RHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH PERIMETER ANTI-THEFT) 1 13/09/2012 U21812 CM5A A21813 AA LATCH ASSY DOOR, LH (LHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, LESS ANTI-THEFT ALARM) 1 13/09/2012 2.083.000 ₫ U21812 CM5A A21813 BA LATCH ASSY DOOR, LH (RHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 13/09/2012 0 ₫ U21812 CM5A A21813 DA LATCH ASSY DOOR, LH (RHD FWD, WITH DOOR DEAD LOCKS) 1 13/09/2012 U21812 CM5A A21813 EA LATCH ASSY DOOR, LH (LHD FWD, WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM, WITH PERIMETER ANTI-THEFT) 1 13/09/2012 0 ₫ A21978 BM51 A21978 AA SHIELD, RH 1 04/06/2012 08/12/2014 578.000 ₫ A21978 BM51 A21979 AA SHIELD, LH 1 04/06/2012 08/12/2014 617.000 ₫ A21978 F1EB A21978 AA SHIELD, RH 1 08/12/2014 0 ₫ A21978 F1EB A21979 AA SHIELD, LH 1 08/12/2014 328.000 ₫ A21982 AM5A A21982 AA STRIKER 2 04/06/2012 0 ₫ A220B00 BM51 A220B00 AB CABLE 1 04/06/2012 13/09/2012 0 ₫ A220B00 CM51 A220B00 AA CABLE 1 13/09/2012 14/04/2014 0 ₫ A220B00 CM51 A220B00 AB CABLE 1 14/04/2014 423.000 ₫ R22042A 3M51 R22042 BC PAD 2 04/06/2012 184.000 ₫ R22042B 3M51 R22042 AD PAD 2 04/06/2012 105.000 ₫ A221A00 BM51 A221A00 AB CABLE 1 04/06/2012 20/12/2013 400.000 ₫ A221A00 CM51 A221A00 AA CABLE 1 20/12/2013 0 ₫ A22134 BM51 A22134 AA ROD, RH (RHD FWD) 1 04/06/2012 13/09/2012 A22134 BM51 A22135 AA ROD, LH (LHD FWD) 1 04/06/2012 13/09/2012 0 ₫ A22134 CM51 A22134 AA ROD, RH (RHD FWD) 1 13/09/2012 0 ₫ A22134 CM51 A22135 AA ROD, LH (LHD FWD) 1 13/09/2012 0 ₫ A22404 BM51 A22404 CAXXAC HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PRIMED (LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 2 04/06/2012 382.000 ₫ A224A36 BM51 A224A36 AG REINFORCEMENT - HOUSING, RH (LHD FWD, KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 04/06/2012 24/08/2012 0 ₫ A224A36 BM51 A224A36 BG REINFORCEMENT - HOUSING, RH (RHD FWD, KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 04/06/2012 05/06/2015 A224A36 BM51 A224A36 CG REINFORCEMENT - HOUSING, RH (LHD FWD, LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 04/06/2012 14/04/2014 0 ₫ Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 2 / 3 Danh Mục: FOCUS D3 2012-2015 Phần: A06.070 FRONT DOOR LOCK CONTROLS In ngày tháng: 28/05/2024 VIN: Ngày sản xuất: Callout P/N địa phương Mô tả Slượng Từ Tới Giá A224A36 BM51 A224A36 CH REINFORCEMENT - HOUSING, RH (LHD FWD, LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 14/04/2014 15/04/2015 282.000 ₫ A224A36 BM51 A224A36 CJ REINFORCEMENT - HOUSING, RH (LHD FWD, LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 15/04/2015 829.000 ₫ A224A36 BM51 A224A36 DG REINFORCEMENT - HOUSING, RH (RHD FWD, LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 04/06/2012 14/04/2014 A224A36 BM51 A224A36 DH REINFORCEMENT - HOUSING, RH (RHD FWD, LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 14/04/2014 15/04/2015 A224A36 BM51 A224A36 DJ REINFORCEMENT - HOUSING, RH (RHD FWD, LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 15/04/2015 A224A36 BM51 A224A36 EA REINFORCEMENT - HOUSING, RH (LHD FWD, KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 24/08/2012 14/04/2014 A224A36 BM51 A224A36 EB REINFORCEMENT - HOUSING, RH (LHD FWD, KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 14/04/2014 1.566.000 ₫ A224A36 BM51 A224A36 FA REINFORCEMENT - HOUSING, RH (RHD FWD, KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 05/06/2015 A224A36 BM51 A224A36 FB REINFORCEMENT - HOUSING, RH (RHD FWD, KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 14/04/2014 0 ₫ A224A36 BM51 A224A37 AG REINFORCEMENT - HOUSING, LH (RHD FWD, KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 04/06/2012 13/09/2012 A224A36 BM51 A224A37 BG REINFORCEMENT - HOUSING, LH (LHD FWD, KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 04/06/2012 24/08/2012 0 ₫ A224A36 BM51 A224A37 CG REINFORCEMENT - HOUSING, LH (RHD FWD, LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 04/06/2012 03/11/2014 A224A36 BM51 A224A37 CH REINFORCEMENT - HOUSING, LH (RHD FWD, LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 03/11/2014 15/04/2015 A224A36 BM51 A224A37 CJ REINFORCEMENT - HOUSING, LH (RHD FWD, LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 15/04/2015 713.000 ₫ A224A36 BM51 A224A37 DG REINFORCEMENT - HOUSING, LH (LHD FWD, LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 04/06/2012 14/04/2014 A224A36 BM51 A224A37 DH REINFORCEMENT - HOUSING, LH (LHD FWD, LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 14/04/2014 0 ₫ A224A36 BM51 A224A37 EA REINFORCEMENT - HOUSING, LH (RHD FWD, KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 13/09/2012 14/04/2014 A224A36 BM51 A224A37 EB REINFORCEMENT - HOUSING, LH (RHD FWD, KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 14/04/2014 A224A36 BM51 A224A37 FA REINFORCEMENT - HOUSING, LH (LHD FWD, KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 24/08/2012 14/04/2014 A224A36 BM51 A224A37 FB REINFORCEMENT - HOUSING, LH (LHD FWD, KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 14/04/2014 15/04/2015 1.689.000 ₫ A224A36 BM51 A224A37 FC REINFORCEMENT - HOUSING, LH (LHD FWD, KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 15/04/2015 2.372.000 ₫ U22600 AM51 U22600 BE3JA6 HANDLE - DOOR INSIDE, RH, BLACK (LESS INTERIOR LIGHT GROUP) 1 04/06/2012 297.000 ₫ U22600 AM51 U22600 CE3JA6 HANDLE - DOOR INSIDE, RH, BLACK (INTERIOR LIGHTING-AMBIENT LED) 1 04/06/2012 506.000 ₫ U22600 AM51 U22601 BE3JA6 HANDLE - DOOR INSIDE, LH, BLACK (LESS INTERIOR LIGHT GROUP) 1 04/06/2012 313.000 ₫ U22600 AM51 U22601 CE3JA6 HANDLE - DOOR INSIDE, LH, BLACK (INTERIOR LIGHTING-AMBIENT LED) 1 04/06/2012 481.000 ₫ 226A40 AM51 226A40 AAXWAA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PRIMED ((-)"J", KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 2 04/06/2012 06/08/2012 0 ₫ 226A40 AM51 226A40 ABXWAA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PRIMED ((-)"J", KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 2 06/08/2012 3.957.000 ₫ A226A58 BM51 A226A58 AA3JA6 COVER, RH, BLACK (WITH ALUMINUM INTERIOR DOOR HANDLES) 1 26/09/2012 239.000 ₫ A226A58 BM51 A226A59 AA3JA6 COVER, LH, BLACK (WITH ALUMINUM INTERIOR DOOR HANDLES) 1 26/09/2012 242.000 ₫ R237W10 AM51 R237W10 AB3JA6 COVER, RH/LH, BLACK (WITH MIC INTERIOR DOOR HANDLES) 2 26/09/2012 19.000 ₫ R237W10 AM51 R237W10 AB3JA6 COVER, RH/LH, BLACK 2 04/06/2012 26/09/2012 19.000 ₫ A266A95 BM51 A266A94 AA LEVER, RH 1 04/06/2012 13/09/2012 0 ₫ A266A95 BM51 A266A95 AA LEVER, LH 1 04/06/2012 13/09/2012 0 ₫ A266A95 CM51 A266A94 AA LEVER, RH 1 13/09/2012 306.000 ₫ A266A95 CM51 A266A95 AA LEVER, LH 1 13/09/2012 289.000 ₫

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Khóa ngậm cửa Ford Focus 2016 trước lái CM5Z5821813H CM5AA21813AB CM5AA21813AA 5 chân
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar