$nbsp;

X

 • Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC2
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC3
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC4
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC5
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC6
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC7
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC8
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC2
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC3
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC4
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC5
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC6
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC7
 • Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC8

Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC 4 chân

Khóa cửa sau bên lái Focus ; khóa cửa sau bên tài Focus ; ngàm khóa cửa sau Ford Focus ; khóa ngậm cửa sau Focus bên lái; khóa ngậm cửa sau bên tài ; Khóa cửa sau bên phụ Focus ; khóa cửa sau bên lơ Focus ; khóa ngậm cửa sau Focus bên phụ ; khóa ngậm cửa sau bên phải ...  CM5AA26412AB AM5AR26412AC CM5A-A26412-AB AM5A-R26412-AC

* Hàng chính hãng nhà máy Ford cấp (có đủ tem mã trên sản phẩm và trên bao bì) nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng

* Dùng cho Ford :

✔️ Focus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

✔️ Everest 2018 2019 2020 2021 2022 ...

✔️ Ranger 2018 2019 2020 2021 2022 ...

*** Hãy mua hàng chất lượng, đừng mua hàng kém chất lượng để rồi mình bỏ tiền của mình ra mua cái cục tức vào thân ***

Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC 4 chân

Khóa cửa sau bên lái Focus ; khóa cửa sau bên tài Focus ; ngàm khóa cửa sau Ford Focus ; khóa ngậm cửa sau Focus bên lái; khóa ngậm cửa sau bên tài ; Khóa cửa sau bên phụ Focus ; khóa cửa sau bên lơ Focus ; khóa ngậm cửa sau Focus bên phụ ; khóa ngậm cửa sau bên phải ...  CM5AA26412AB AM5AR26412AC CM5A-A26412-AB AM5A-R26412-AC

* Hàng chính hãng nhà máy Ford cấp (có đủ tem mã trên sản phẩm và trên bao bì) nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng

* Dùng cho Ford :

✔️ Focus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

✔️ Everest 2018 2019 2020 2021 2022 ...

✔️ Ranger 2018 2019 2020 2021 2022 ...

*** Hãy mua hàng chất lượng, đừng mua hàng kém chất lượng để rồi mình bỏ tiền của mình ra mua cái cục tức vào thân ***
khóa ngậm cửa focus 2016
CM5Z5821813H 5.
CM5AA21812BB 4.
CM5Z5826412E 4.
CM5AA26413AB 4.

Danh Mục: FOCUS D3 2012-2015 Phần: A07.050 REAR DOOR LOCK CONTROLS In ngày tháng: 28/05/2024 VIN: Ngày sản xuất: Callout P/N địa phương Mô tả Slượng Từ Tới Giá HB1 W713733 S900 BOLT, M6 X 12MM X 04/06/2012 60.000 ₫ HN1 W713145 S300 NUT, 5 X 7.5 X 11.5 X 0.7-1.2 X 04/06/2012 21.000 ₫ HS1 W703168 S424 SCREW, M5 X 12MM X 04/06/2012 0 ₫ HS1 W703168 S900 SCREW, ALTERNATE PART, M5 X 12MM X 04/06/2012 0 ₫ HS2 W506968 S303 SCREW, 5 X 35MM X 04/06/2012 121.000 ₫ HS3 W703283 S309M SCREW, ALTERNATE PART, M8 X 22MM X 04/06/2012 20.000 ₫ HS3 W703283 S437M SCREW, M8 X 22MM X 04/06/2012 67.000 ₫ HS4 W502662 S303 SCREW, 4.2 X 19MM X 04/06/2012 46.000 ₫ A218K02 BM51 A218K02 AA PAD - DOOR STOP 2 14/09/2012 0 ₫ A218K02 8A61 A218K02 AA PAD - DOOR STOP 2 04/06/2012 14/09/2012 84.000 ₫ U218B08 AM51 U218B08 AAXWAA BEZEL, PRIMED 2 04/06/2012 451.000 ₫ A21982 AM5A A21982 AA STRIKER 2 04/06/2012 0 ₫ R22042A 3M51 R22042 BC PAD 2 04/06/2012 184.000 ₫ R22042B 3M51 R22042 AD PAD 2 04/06/2012 105.000 ₫ A22404 BM51 A22404 CAXXAC HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PRIMED (LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 2 04/06/2012 382.000 ₫ A224A36 BM51 A224A36 CG REINFORCEMENT - HOUSING, RH (LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 04/06/2012 14/04/2014 0 ₫ A224A36 BM51 A224A36 CH REINFORCEMENT - HOUSING, RH (LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 14/04/2014 15/04/2015 282.000 ₫ A224A36 BM51 A224A36 CJ REINFORCEMENT - HOUSING, RH (LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 15/04/2015 829.000 ₫ A224A36 BM51 A224A37 CG REINFORCEMENT - HOUSING, LH (LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 04/06/2012 03/11/2014 A224A36 BM51 A224A37 CH REINFORCEMENT - HOUSING, LH (LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 03/11/2014 15/04/2015 A224A36 BM51 A224A37 CJ REINFORCEMENT - HOUSING, LH (LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 15/04/2015 713.000 ₫ A224A36 BM51 A266B22 AG REINFORCEMENT - HOUSING, RH (KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 04/06/2012 14/04/2014 A224A36 BM51 A266B22 AH REINFORCEMENT - HOUSING, RH (KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 14/04/2014 15/04/2015 A224A36 BM51 A266B22 AJ REINFORCEMENT - HOUSING, RH (KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 15/04/2015 1.089.000 ₫ A224A36 BM51 A266B23 AG REINFORCEMENT - HOUSING, LH (KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 04/06/2012 14/04/2014 0 ₫ A224A36 BM51 A266B23 AH REINFORCEMENT - HOUSING, LH (KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 14/04/2014 15/04/2015 1.638.000 ₫ A224A36 BM51 A266B23 AJ REINFORCEMENT - HOUSING, LH (KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 15/04/2015 1.757.000 ₫ U22600 AM51 U22600 BE3JA6 HANDLE - DOOR INSIDE, RH, BLACK (WITH ALUMINUM INTERIOR DOOR HANDLES, LESS INTERIOR LIGHT GROUP) 2 04/06/2012 297.000 ₫ U22600 AM51 U22600 CE3JA6 HANDLE - DOOR INSIDE, RH, BLACK (WITH ALUMINUM INTERIOR DOOR HANDLES, INTERIOR LIGHTING-AMBIENT LED) 2 04/06/2012 506.000 ₫ U22600 AM51 U22601 BE3JA6 HANDLE - DOOR INSIDE, LH, BLACK (WITH ALUMINUM INTERIOR DOOR HANDLES, LESS INTERIOR LIGHT GROUP) 2 04/06/2012 313.000 ₫ U22600 AM51 U22601 CE3JA6 HANDLE - DOOR INSIDE, LH, BLACK (WITH ALUMINUM INTERIOR DOOR HANDLES, INTERIOR LIGHTING-AMBIENT LED) 2 04/06/2012 481.000 ₫ U22600 BM51 A22600 AG HANDLE - DOOR INSIDE, RH (WITH MIC INTERIOR DOOR HANDLES) 2 04/06/2012 0 ₫ U22600 BM51 A22601 AG HANDLE - DOOR INSIDE, LH (WITH MIC INTERIOR DOOR HANDLES) 2 04/06/2012 0 ₫ 226A40 AM51 226A40 BAXWAA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PRIMED (KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 2 04/06/2012 08/08/2012 226A40 AM51 226A40 BBXWAA HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PRIMED (KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 2 08/08/2012 830.000 ₫ A226A58 BM51 A226A58 AA3JA6 COVER, RH, BLACK (WITH ALUMINUM INTERIOR DOOR HANDLES) 1 26/09/2012 239.000 ₫ A226A58 BM51 A226A59 AA3JA6 COVER, LH, BLACK (WITH ALUMINUM INTERIOR DOOR HANDLES) 1 26/09/2012 242.000 ₫ R237W10 AM51 R237W10 AB3JA6 COVER, RH/LH, BLACK 2 04/06/2012 26/09/2012 19.000 ₫ R237W10 AM51 R237W10 AB3JA6 COVER, RH/LH, BLACK (WITH MIC INTERIOR DOOR HANDLES) 2 26/09/2012 19.000 ₫ R26412 AM5A R26412 AC LOCK ASSY, RH (WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 04/06/2012 24/03/2015 2.640.000 ₫ R26412 AM5A R26412 BC LOCK ASSY, RH (WITH DOOR DEAD LOCKS) 1 04/06/2012 13/09/2012 R26412 AM5A R26413 AC LOCK ASSY, LH (WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 04/06/2012 24/03/2015 0 ₫ R26412 AM5A R26413 BC LOCK ASSY, LH (WITH DOOR DEAD LOCKS) 1 04/06/2012 13/09/2012 R26412 CM5A A26412 AA LOCK ASSY, RH (WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 24/03/2015 3.117.000 ₫ R26412 CM5A A26412 BA LOCK ASSY, RH (WITH DOOR DEAD LOCKS) 1 13/09/2012 0 ₫ R26412 CM5A A26413 AA LOCK ASSY, LH (WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 24/03/2015 3.398.000 ₫ R26412 CM5A A26413 BA LOCK ASSY, LH (WITH DOOR DEAD LOCKS) 1 13/09/2012 0 ₫ A264B22 BM51 A264B22 AA SHIELD, RH 1 04/06/2012 404.000 ₫ Bản quyền © 2004 - 2023 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 2 / 3 Danh Mục: FOCUS D3 2012-2015 Phần: A07.050 REAR DOOR LOCK CONTROLS In ngày tháng: 28/05/2024 VIN: Ngày sản xuất: Callout P/N địa phương Mô tả Slượng Từ Tới Giá A264B22 BM51 A264B23 AA SHIELD, LH 1 04/06/2012 546.000 ₫ A264B58 BM51 A264B58 AB CABLE 2 04/06/2012 13/09/2012 0 ₫ A264B58 CM51 A264B58 AA CABLE 2 13/09/2012 600.000 ₫ A264A80 BM51 A264A80 AA CABLE 2 04/06/2012 13/09/2012 0 ₫ A264A80 CM51 A264A80 AA CABLE 2 13/09/2012 0 ₫ A266A94 BM51 A266A94 BA LEVER, RH 1 04/06/2012 13/09/2012 0 ₫ A266A94 BM51 A266A95 BA LEVER, LH 1 04/06/2012 13/09/2012 0 ₫ A266A94 CM51 A266A94 BA LEVER, RH 1 13/09/2012 0 ₫ A266A94 CM51 A266A95 BA LEVER, LH 1 13/09/2012 0 ₫ 72605 3M51 72605 BA EXTENSION ASSY - DOOR GLASS RUN 2 04/06/2012 252.000 ₫

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Khóa ngậm cửa Ford Focus, Ranger, Everest 2016 sau phụ CM5AA26412AB AM5AR26412AC
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar