$nbsp;

X

 • Mô tơ bơm nước rửa kính Focus / 1S7117K624FE / 1S7117K624DD2
 • Mô tơ bơm nước rửa kính Focus / 1S7117K624FE / 1S7117K624DD3
 • Mô tơ bơm nước rửa kính Focus / 1S7117K624FE / 1S7117K624DD4
 • Mô tơ bơm nước rửa kính Focus / 1S7117K624FE / 1S7117K624DD2
 • Mô tơ bơm nước rửa kính Focus / 1S7117K624FE / 1S7117K624DD3
 • Mô tơ bơm nước rửa kính Focus / 1S7117K624FE / 1S7117K624DD4

Mô tơ bơm nước rửa kính Focus / 1S7117K624FE / 1S7117K624DD

Giá bán: 500.000 vnđ
Còn hàng

Mô tơ bơm nước rửa kính Focus / 1S7117K624FE / 1S7117K624DD :

+ Mô tơ phun nước rửa kính Ford Focus (2005-2012) / Bơm nước rửa kính Focus (2006-2011)

+ Mã: 1S71-17K624-FE / 1S7117K624FE 5D484/ 1S71 17K624 DD / 1S7117K624DD 4D327

+ Xuất sứ: Hàng chính hãng Ford cấp (có đầy đủ mã trên sản phẩm).

+ Sản phẩm dùng cho xe Ford Focus 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 xe hatback 5 cửa & sedan 4 cửa.

 • Phụ tùng Xe Việt >>> Chuyên cung cấp phụ tùng Ford & Mazda chính hãng.
 • Liên  hệ: Điện thoại / Zalo: 0368691111 & 0934657111
 • Ship toàn Quốc.

Trân trọng phục vụ Quý Khách hàng.

Một số mã phụ tùng liên quan: 3M5110K888AA 3M5116K624AA 3M5117A601AA 4M5117666AC  4M5117666AD 4M5117K605AJ 4M5117B648AA 91AG17A612BA 4M5117C615AG 4M5113K163AG 3M5117632AB 1S7117K624DD 1S7117K624FE 1S7117673AA 4M5117508AA 4M5117508AB 4M5117508BA 4M5117508BB 4M5117526AD 4M5117526AE 4M5117526DD 4M5117526DE 4M5117526BD 4M5117526BE 4M5117526CD 4M5117526CE MEEU2J17528KA 4M5117B437AD 4M5117B437AE 4M5117B437BD 4M5117B437BE GU2Z17V528A 4M5J17528AA 4M5117528AD 4M5117528BD 3S7T17D547AB 4M5117K484AC 4M5117K484AD 4M5117K484BC 4M5117K484BD 4M5117A423AJ 4M5117A423AK 4M5117408AC 4M5117D410AF 4M5117D410BF 4M5117D410DA  96FG17C432HA 3M51R17K441AE 3M51R17K441AF 3M51R17K441AG 4M51A17406AA 4N51T04178AC 4M51A17402CB 3M51A17K475AA 4M5117B650AE 4M5117409AB 4M5117A612AA  93BG17615AA

Mô tơ bơm nước rửa kính Focus / 1S7117K624FE / 1S7117K624DD :

+ Mô tơ phun nước rửa kính Ford Focus (2005-2012) / Bơm nước rửa kính Focus (2006-2011)

+ Mã: 1S71-17K624-FE / 1S7117K624FE 5D484/ 1S71 17K624 DD / 1S7117K624DD 4D327

+ Xuất sứ: Hàng chính hãng Ford cấp (có đầy đủ mã trên sản phẩm).

+ Sản phẩm dùng cho xe Ford Focus 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 xe hatback 5 cửa & sedan 4 cửa.

 • Phụ tùng Xe Việt >>> Chuyên cung cấp phụ tùng Ford & Mazda chính hãng.
 • Liên  hệ: Điện thoại / Zalo: 0368691111 & 0934657111
 • Ship toàn Quốc.

Trân trọng phục vụ Quý Khách hàng.

10D968 3M51 10K888 AA SWITCH - LIQUID LOW LEVEL WARNING (5 DOOR SALOON) 1 15/09/2008 380.000 ₫ 17C432 3M51 16K624 AA GROMMET 1 15/09/2008 76.000 ₫ 17A601 3M51 17A601 AA CONNECTOR 1 15/09/2008 224.000 ₫ 17603 4M51 17666 AC KIT - JET 2 15/09/2008 05/05/2010 105.000 ₫ 17603 4M51 17666 AD KIT - JET 2 05/05/2010 171.000 ₫ 17A605 4M51 17K605 AJ TUBE ASSY 1 15/09/2008 140.000 ₫ 17B610A 4M51 17B648 AA SEAL 1 15/09/2008 0 ₫ 17A612 91AG 17A612 BA CONNECTOR 1 15/09/2008 30.000 ₫ 17C615 4M51 17C615 AG FILLER ASSY - WATER RESERVOIR 1 15/09/2008 300.000 ₫ 17618 4M51 13K163 AG RESERVOIR ASSY 1 15/09/2008 1.268.000 ₫ 17632 3M51 17632 AB COVER 1 15/09/2008 17664 1S71 17K624 DD MOTOR AND PUMP ASSY (4 DOOR SALOON) 1 15/09/2008 327.000 ₫ 17664 1S71 17K624 FE MOTOR AND PUMP ASSY (5 DOOR SALOON) 1 15/09/2008 484.000 ₫ 17673 1S71 17673 AA GROMMET 1 15/09/2008 202.000 ₫ 17508 4M51 17508 AA MOTOR AND BRACKET ASSY - WIPER (LHD FWD) 1 15/09/2008 19/01/2010 5.253.000 ₫ 17508 4M51 17508 AB MOTOR AND BRACKET ASSY - WIPER (LHD FWD) 1 19/01/2010 2.408.000 ₫ 17508 4M51 17508 BA MOTOR AND BRACKET ASSY - WIPER (RHD FWD) 1 15/09/2008 19/01/2010 17508 4M51 17508 BB MOTOR AND BRACKET ASSY - WIPER (RHD FWD) 1 19/01/2010 17526A 4M51 17526 AD ARM ASSY - WIPER, LH (LHD FWD) 1 15/09/2008 17/05/2010 17526A 4M51 17526 AE ARM ASSY - WIPER, LH (LHD FWD) 1 17/05/2010 739.000 ₫ 17526A 4M51 17526 DD ARM ASSY - WIPER, LH (RHD FWD) 1 15/09/2008 17/05/2010 17526A 4M51 17526 DE ARM ASSY - WIPER, LH (RHD FWD) 1 17/05/2010 17526B 4M51 17526 BD ARM ASSY - WIPER, RH (RHD FWD) 1 15/09/2008 17/05/2010 17526B 4M51 17526 BE ARM ASSY - WIPER, RH (RHD FWD) 1 17/05/2010 17526B 4M51 17526 CD ARM ASSY - WIPER, RH (LHD FWD) 1 15/09/2008 17/05/2010 17526B 4M51 17526 CE ARM ASSY - WIPER, RH (LHD FWD) 1 17/05/2010 644.000 ₫ 17528A MEEU2J 17528 KA BLADE ASSY - WIPER, LH, HIGH LEVEL AFTERMARKET SPEC, NON WARRANTY REPAIR (RHD FWD, (+)"TH" OR (+)"VN" OR (+)"PH") 1 05/07/2010 300.000 ₫ 17528A 4M51 17B437 AD BLADE ASSY - WIPER, LH (LHD FWD) 1 15/09/2008 17/05/2010 17528A 4M51 17B437 AE BLADE ASSY - WIPER, LH (LHD FWD) 1 17/05/2010 17528A 4M51 17B437 BD BLADE ASSY - WIPER, LH (RHD FWD) 1 15/09/2008 17/05/2010 17528A 4M51 17B437 BE BLADE ASSY - WIPER, LH (RHD FWD) 1 17/05/2010 17528B GU2Z 17V528 A BLADE ASSY - WIPER, RH, HIGH LEVEL AFTERMARKET SPEC, NON WARRANTY REPAIR, 430MM (RHD FWD, (+)"TH" OR (+)"VN" OR (+)"PH") 1 05/07/2010 246.000 ₫ 17528B 4M5J 17528 AA BLADE ASSY - WIPER, RH (LHD FWD) 1 17/05/2010 439.000 ₫ 17528B 4M51 17528 AD BLADE ASSY - WIPER, RH (LHD FWD) 1 15/09/2008 17/05/2010 17528B 4M51 17528 BD BLADE ASSY - WIPER, RH (RHD FWD) 1 15/09/2008 17D547 3S7T 17D547 AB MODULE - WINDSHIELD RAIN SENSOR (SERIES 15, WITH AUTOMATIC WINDSCREEN WIPER) 1 05/07/2010 1.870.354 ₫ 17566 4M51 17K484 AC LINKAGE ASSY - WIPER (LHD FWD) 1 15/09/2008 19/01/2010 7.055.000 ₫ 17566 4M51 17K484 AD LINKAGE ASSY - WIPER (LHD FWD) 1 19/01/2010 6.894.000 ₫ 17566 4M51 17K484 BC LINKAGE ASSY - WIPER (RHD FWD) 1 15/09/2008 19/01/2010 17566 4M51 17K484 BD LINKAGE ASSY - WIPER (RHD FWD) 1 19/01/2010 17408A 4M51 17A423 AJ HOSE - WINDSHIELD WASHER 1 15/09/2008 10/02/2009 17408A 4M51 17A423 AK HOSE - WINDSHIELD WASHER 1 10/02/2009 113.000 ₫ 17408B 4M51 17408 AC HOSE - WINDSHIELD WASHER 1 15/09/2008 148.000 ₫ 17408C 4M51 17D410 AF HOSE - WINDSHIELD WASHER 1 15/09/2008 17408D 4M51 17D410 BF HOSE - WINDSHIELD WASHER 1 15/09/2008 17408E 4M51 17D410 DA HOSE - WINDSHIELD WASHER 1 03/10/2008 17C432 96FG 17C432 HA GROMMET 3 15/09/2008 36.000 ₫ 17508 3M51 R17K441 AE MOTOR AND BRACKET ASSY - WIPER 1 15/09/2008 03/01/2009 17508 3M51 R17K441 AF MOTOR AND BRACKET ASSY - WIPER 1 03/01/2009 19/04/2010 17508 3M51 R17K441 AG MOTOR AND BRACKET ASSY - WIPER 1 19/04/2010 1.040.000 ₫ 17526 4M51 A17406 AA ARM ASSY - WIPER, LONG 1 15/09/2008 1.242.000 ₫ 17C526 4N51 T04178 AC COVER 1 15/09/2008 577.000 ₫ 17528 4M51 A17402 CB BLADE ASSY - WIPER, LONG 1 15/09/2008 358.000 ₫ 17A543 3M51 A17K475 AA SLEEVE 1 15/09/2008 17603 4M51 17B650 AE KIT - JET 1 15/09/2008 17A605 4M51 17409 AB TUBE ASSY 1 15/09/2008 94.000 ₫ 17A612 4M51 17A612 AA CONNECTOR 1 03/10/2008 68.000 ₫ 17A614 93BG 17615 AA VALVE ASSY 1 15/09/2008 0 ₫

Theo tiêu chuẩn hãng Ford.

Liên hệ đặt mua sản phẩm Mô tơ bơm nước rửa kính Focus / 1S7117K624FE / 1S7117K624DD
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar