$nbsp;

X

  • Nhông xích cam Ford Ranger , BT50, xích trục cam Transit BK3Q6268AA U202122012
  • Nhông xích cam Ford Ranger , BT50, xích trục cam Transit BK3Q6268AA U202122013
  • Nhông xích cam Ford Ranger , BT50, xích trục cam Transit BK3Q6268AA U202122014
  • Nhông xích cam Ford Ranger , BT50, xích trục cam Transit BK3Q6268AA U202122015
  • Nhông xích cam Ford Ranger , BT50, xích trục cam Transit BK3Q6268AA U202122012
  • Nhông xích cam Ford Ranger , BT50, xích trục cam Transit BK3Q6268AA U202122013
  • Nhông xích cam Ford Ranger , BT50, xích trục cam Transit BK3Q6268AA U202122014
  • Nhông xích cam Ford Ranger , BT50, xích trục cam Transit BK3Q6268AA U202122015

Nhông xích cam Ford Ranger , BT50, xích trục cam Transit BK3Q6268AA U20212201

Giá bán: 1.100.000 vnđ
Còn hàng

* Hàng chính hãng nhà máy Ford cấp (có đủ tem mã trên sản phẩm và trên bao bì) nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng

* Dùng cho Ford :

✔️ Ranger 2016- 2021 Ranger 3.2 Ranger 2.2 … đời 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

✔️ Everest 2015 - 2021 Everest 3.2 Everest 2.2 …đời 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

✔️ Mazda BT50 đời 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BT 3.2 Mazda BT 2.2

✔️ Transit V348 đời 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ...

*** Hãy mua hàng chất lượng, đừng mua hàng kém chất lượng để rồi mình bỏ tiền của mình ra mua cái cục tức vào thân ***

Nhông xích cam Ford Ranger , BT50, xích trục cam Transit BK3Q6268AA U20212201

Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: S02.150 GEAR CHANGE-AUTOMATIC TRANSMISSION (6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80)) In ngày tháng: 09/05/2023 VIN: Ngày sản xuất: Bản quyền © 2004 - 2022 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 1 / 5 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: S02.150 GEAR CHANGE-AUTOMATIC TRANSMISSION (6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80)) In ngày tháng: 09/05/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 1 AB39 7K004 AG GEAR SHIFT ASSY (XLS SERIES, LHD RWD - HIGH RIDE, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB) 1 01/06/2015 18/06/2018 31.260.000 ₫ 1 AB39 7K004 BG GEAR SHIFT ASSY (XL, RHD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB, 160 HP) 1 01/08/2016 18/06/2018 1 AB39 7K004 BG GEAR SHIFT ASSY (XL, RHD 4WD (PTD), WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB, 160 HP) 1 01/06/2015 01/08/2016 1 EB3G 7K004 AD GEAR SHIFT ASSY (LHD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB, ENGINE PERFORMANCE LEVEL-HIGH) 1 03/06/2015 18/06/2018 0 ₫ 1 EB3G 7K004 BD GEAR SHIFT ASSY (XLS SERIES, RHD 4WD (PTD), WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB) 1 01/06/2015 18/11/2015 1 EB3G 7K004 BD GEAR SHIFT ASSY (XLS SERIES, RHD 4WD (PTD), WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB, ENGINE PERFORMANCE LEVEL-HIGH HOẶC XL, RHD RWD - HIGH RIDE) 1 18/11/2015 18/06/2018 1 EB3G 7K004 BD GEAR SHIFT ASSY (XL, RHD 4WD (PTD), WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB, ENGINE PERFORMANCE LEVEL-HIGH HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 01/06/2015 18/06/2018 1 EB3G 7K004 BD GEAR SHIFT ASSY (XLS SERIES, RHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB, ENGINE PERFORMANCE LEVEL-HIGH HOẶC XL, RHD RWD - HIGH RIDE) 1 18/11/2015 16/07/2018 1 EB3G 7K004 BD GEAR SHIFT ASSY (XL, RHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB, ENGINE PERFORMANCE LEVEL-HIGH HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 01/06/2015 16/07/2018 1 EB3G 7K004 CD GEAR SHIFT ASSY (XLT SERIES, LHD RWD - HIGH RIDE, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB, ENGINE PERFORMANCE LEVEL-HIGH HOẶC LHD 4WD (PTD) HOẶC LHD RWD) 1 28/10/2015 18/06/2018 0 ₫ 1 EB3G 7K004 CD GEAR SHIFT ASSY (XLT SERIES, LHD RWD - HIGH RIDE, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB, ENGINE PERFORMANCE LEVEL-HIGH) 1 01/06/2015 28/10/2015 0 ₫ 1 EB3G 7K004 DD GEAR SHIFT ASSY (XLT SERIES, RHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB, ENGINE PERFORMANCE LEVEL-HIGH HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 01/06/2015 16/07/2018 1 EB3G 7K004 DD GEAR SHIFT ASSY (XLT SERIES, RHD 4WD (PTD), WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB, ENGINE PERFORMANCE LEVEL-HIGH HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 01/06/2015 18/06/2018 1 EB3G 7K004 ED GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK SERIES, LHD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 01/06/2015 18/06/2018 35.948.000 ₫ 1 EB3G 7K004 FD GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK SERIES, RHD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 03/06/2015 18/06/2018 1 EB3G 7K004 FD GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK SERIES, RHD, FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 03/06/2015 16/07/2018 1 JB3G 7K004 JA GEAR SHIFT ASSY (LHD RWD - HIGH RIDE, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB) 1 18/06/2018 06/04/2021 0 ₫ 1 JB3G 7K004 KA GEAR SHIFT ASSY (3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, RHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB HOẶC DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), RHD RWD - HIGH RIDE) 1 16/07/2018 28/01/2021 1 JB3G 7K004 KA GEAR SHIFT ASSY (3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, RHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB HOẶC DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), RHD RWD - HIGH RIDE) 1 18/06/2018 06/04/2021 1 JB3G 7K004 LA GEAR SHIFT ASSY (DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), LHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, LHD 4WD (PTD)) 1 18/06/2018 30/10/2019 0 ₫ 1 JB3G 7K004 LA GEAR SHIFT ASSY (DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), LHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, LHD 4WD (PTD)) 1 30/10/2019 13/01/2021 0 ₫ 1 JB3G 7K004 LA GEAR SHIFT ASSY (XLT #3 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, LHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 30/10/2019 27/01/2020 0 ₫ 1 JB3G 7K004 LA GEAR SHIFT ASSY (DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), LHD, FMC THAILAND LTD, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 31/10/2019 27/01/2020 0 ₫ 1 JB3G 7K004 MA GEAR SHIFT ASSY (XLT #1 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, RHD, FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES, RHD 4WD (PTD)) 1 16/07/2018 31/10/2019 1 JB3G 7K004 MA GEAR SHIFT ASSY (DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), RHD, FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 16/07/2019 31/10/2019 1 JB3G 7K004 MA GEAR SHIFT ASSY (XLT #1 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, RHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES, RHD 4WD (PTD) HOẶC DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS)) 1 18/06/2018 30/10/2019 1 JB3G 7K004 MA GEAR SHIFT ASSY (DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), RHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #1 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA HOẶC XLT #3 SERIES, RHD 4WD (PTD)) 1 30/10/2019 04/11/2019 1 JB3G 7K004 MA GEAR SHIFT ASSY (DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), RHD, FMC THAILAND LTD, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #1 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA HOẶC XLT #3 SERIES, RHD 4WD (PTD)) 1 31/10/2019 14/07/2020 1 JB3G 7K004 NA GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK #3 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, LHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 18/06/2018 22/02/2021 1 JB3G 7K004 NA GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK #2 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, LHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 30/11/2018 22/02/2021 1 JB3G 7K004 PA GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK #1 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, RHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 16/07/2018 16/06/2020 1 JB3G 7K004 PA GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK #3 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, RHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 18/06/2018 15/06/2020 1 JB3J 7K004 LA GEAR SHIFT ASSY (XLT #2 SERIES, DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), LHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES, LHD 4WD (PTD)) 1 30/10/2019 02/02/2021 0 ₫ Bản quyền © 2004 - 2022 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 2 / 5 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: S02.150 GEAR CHANGE-AUTOMATIC TRANSMISSION (6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80)) In ngày tháng: 09/05/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 1 JB3J 7K004 LA GEAR SHIFT ASSY (XLT #3 SERIES, LHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #2 SERIES, DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), LHD) 1 31/10/2019 27/01/2020 0 ₫ 1 JB3J 7K004 MA GEAR SHIFT ASSY (XLT #2 SERIES, DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), RHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #1 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, RHD 4WD (PTD) HOẶC XLT #3 SERIES) 1 30/10/2019 1 JB3J 7K004 MA GEAR SHIFT ASSY (XLT #2 SERIES, DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), RHD, FMC THAILAND LTD, BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #1 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, RHD 4WD (PTD) HOẶC XLT #3 SERIES) 1 31/10/2019 18/05/2020 1 JB3P 7K004 PAZHTE GEAR SHIFT ASSY (XLS #2 SERIES, LHD, FMC THAILAND LTD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB HOẶC T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD) 1 05/04/2021 0 ₫ 1 JB3P 7K004 PAZHTE GEAR SHIFT ASSY (XLS #2 SERIES, LHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB) 1 06/04/2021 0 ₫ 1 JB3P 7K004 RAZHTE GEAR SHIFT ASSY (XL #1 SERIES, RHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB HOẶC XL #2 SERIES HOẶC XL #3 SERIES HOẶC XLS #1 SERIES HOẶC XLS #2 SERIES) 1 06/04/2021 1 JB3P 7K004 RAZHTE GEAR SHIFT ASSY (XL #1 SERIES, RHD, FMC THAILAND LTD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB HOẶC XL #2 SERIES HOẶC XL #3 SERIES HOẶC XLS #1 SERIES HOẶC XLS #2 SERIES) 1 27/11/2020 28/11/2020 1 JB3P 7K004 RAZHTE GEAR SHIFT ASSY (XL #1 SERIES, RHD, FMC THAILAND LTD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB HOẶC XL #2 SERIES HOẶC XL #3 SERIES HOẶC XLS #1 SERIES HOẶC XLS #2 SERIES) 1 28/01/2021 1 JB3P 7K004 SA3BRQ GEAR SHIFT ASSY (XLT #2 SERIES, LHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES) 1 02/02/2021 0 ₫ 1 JB3P 7K004 SA3BRQ GEAR SHIFT ASSY (XLT #2 SERIES, LHD, FMC THAILAND LTD, BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES) 1 27/01/2020 0 ₫ 1 JB3P 7K004 SA3JE5 GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK #3 SERIES, LHD, FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 18/02/2020 1 JB3P 7K004 SA3JE5 GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK #3 SERIES, LHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 22/02/2021 1 JB3P 7K004 SAZHTE GEAR SHIFT ASSY (XLT #2 SERIES, LHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES) 1 13/01/2020 0 ₫ 1 JB3P 7K004 SAZHTE GEAR SHIFT ASSY (XLT #2 SERIES, LHD, FMC THAILAND LTD, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES) 1 27/01/2020 0 ₫ 1 JB3P 7K004 TA3BRQ GEAR SHIFT ASSY (XLT #2 SERIES, RHD, FMC THAILAND LTD, BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES HOẶC XLT #1 SERIES) 1 18/05/2020 1 JB3P 7K004 TA3JE5 GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK #2 SERIES, RHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC WILDTRAK #3 SERIES) 1 15/06/2020 1 JB3P 7K004 TA3JE5 GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK #1 SERIES, RHD, FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC WILDTRAK #3 SERIES) 1 16/06/2020 1 JB3P 7K004 TA3JE5 GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK #2 SERIES, RHD, FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 28/10/2020 1 JB3P 7K004 TAZHTE GEAR SHIFT ASSY (XLT #1 SERIES, RHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #2 SERIES HOẶC XLT #3 SERIES) 1 04/11/2019 1 JB3P 7K004 TAZHTE GEAR SHIFT ASSY (XLT #1 SERIES, RHD, FMC THAILAND LTD, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #2 SERIES HOẶC XLT #3 SERIES) 1 14/07/2020 1 UC2G 4610X A GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK SERIES, LHD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 14/10/2013 15.533.000 ₫ 1 UC2G 4610X B GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK SERIES, LHD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 14/10/2013 07/01/2015 22.174.000 ₫ 1 UC2G 4610X C GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK SERIES, LHD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 07/01/2015 01/06/2015 1 UC2K 4610X A GEAR SHIFT ASSY (LHD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB) 1 14/10/2013 25.509.000 ₫ 1 UC2K 4610X B GEAR SHIFT ASSY (LHD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB) 1 14/10/2013 15/01/2015 0 ₫ 1 UC2K 4610X C GEAR SHIFT ASSY (LHD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB) 1 15/01/2015 01/06/2015 1 UC9N 4610X B GEAR SHIFT ASSY (RHD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB) 1 14/10/2013 1 UC9N 4610X C GEAR SHIFT ASSY (RHD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB) 1 14/10/2013 22/01/2015 1 UC9N 4610X D GEAR SHIFT ASSY (RHD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB) 1 22/01/2015 01/06/2015 1 UC9S 4610X B GEAR SHIFT ASSY (XLT SERIES, RHD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 14/10/2013 1 UC9S 4610X C GEAR SHIFT ASSY (XLT SERIES, RHD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 14/10/2013 23/01/2015 1 UC9S 4610X D GEAR SHIFT ASSY (XLT SERIES, RHD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 23/01/2015 01/06/2015 1 UF9P 4610X B GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK SERIES, RHD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 14/10/2013 1 UF9P 4610X C GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK SERIES, RHD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 14/10/2013 23/01/2015 1 UF9P 4610X D GEAR SHIFT ASSY (WILDTRAK SERIES, RHD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 23/01/2015 03/06/2015 1 UG1K 4610X A GEAR SHIFT ASSY (XLT SERIES, LHD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 14/10/2013 0 ₫ 1 UG1K 4610X B GEAR SHIFT ASSY (XLT SERIES, LHD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 14/10/2013 21/01/2015 0 ₫ 1 UG1K 4610X C GEAR SHIFT ASSY (XLT SERIES, LHD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 21/01/2015 28/05/2015 1 UG1K 4610X D GEAR SHIFT ASSY (XLT SERIES, LHD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 28/05/2015 28/10/2015 2 EB3G 7A256 AA LEVER - TRANSMISSION GEAR SHIFT 1 01/10/2014 328.000 ₫ 2 UK11 46310 LEVER - TRANSMISSION GEAR SHIFT 1 01/10/2014 0 ₫ 3 EB3G 7989 AA BRACKET 1 01/10/2014 223.000 ₫ 3 UC9N 46086 BRACKET 1 01/10/2014 0 ₫ 4 AB39 7E395 AE CABLE ASSY 1 18/05/2015 05/08/2015 1.617.000 ₫ Bản quyền © 2004 - 2022 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 3 / 5 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: S02.150 GEAR CHANGE-AUTOMATIC TRANSMISSION (6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80)) In ngày tháng: 09/05/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 4 AB39 7E395 AF CABLE ASSY 1 05/08/2015 2.334.000 ₫ 4 UC2K 46500 A CABLE ASSY 1 01/12/2014 1.500.000 ₫ 4 UC2K 46500 B CABLE ASSY 1 01/12/2014 18/05/2015 5 9XF00 2239 L BOLT, M8X20 4 6 9XG01 4730 M NUT, M8 X 1.0MM 1 53.000 ₫ 7 9XF00 3017 L BOLT, M6 X 35MM 4 66.000 ₫ 8 EB3G 7213 AA KNOB - GEAR CHANGE LEVER (WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB) 1 03/06/2015 18/06/2018 3.260.000 ₫ 8 EB3G 7213 AA KNOB - GEAR CHANGE LEVER (FMC THAILAND LTD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB) 1 03/06/2015 16/07/2018 3.260.000 ₫ 8 EB3G 7213 BB KNOB - GEAR CHANGE LEVER (XLT SERIES, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 03/06/2015 18/06/2018 0 ₫ 8 EB3G 7213 BB KNOB - GEAR CHANGE LEVER (XLT SERIES, FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 03/06/2015 16/07/2018 0 ₫ 8 EB3G 7213 CB KNOB - GEAR CHANGE LEVER (WILDTRAK SERIES, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 03/06/2015 18/06/2018 7.179.000 ₫ 8 EB3G 7213 CB KNOB - GEAR CHANGE LEVER (WILDTRAK SERIES, FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 03/06/2015 16/07/2018 7.179.000 ₫ 8 JB3G 7213 JA KNOB - GEAR CHANGE LEVER (RHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB HOẶC DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), RHD RWD - HIGH RIDE) 1 16/07/2018 0 ₫ 8 JB3G 7213 JA KNOB - GEAR CHANGE LEVER (LHD RWD - HIGH RIDE, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB HOẶC RHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), RHD RWD - HIGH RIDE) 1 18/06/2018 0 ₫ 8 JB3G 7213 LA KNOB - GEAR CHANGE LEVER (WILDTRAK #1 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, RHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 16/07/2018 16/06/2020 0 ₫ 8 JB3G 7213 LA KNOB - GEAR CHANGE LEVER (DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), RHD RWD - HIGH RIDE, FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA HOẶC RHD 4WD (PTD) HOẶC XLT #1 SERIES) 1 16/07/2018 0 ₫ 8 JB3G 7213 LA KNOB - GEAR CHANGE LEVER (WILDTRAK #3 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, RHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 18/06/2018 15/06/2020 0 ₫ 8 JB3G 7213 LA KNOB - GEAR CHANGE LEVER (DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), LHD RWD - HIGH RIDE, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC LHD 4WD (PTD) HOẶC 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA) 1 18/06/2018 30/10/2019 0 ₫ 8 JB3G 7213 LA KNOB - GEAR CHANGE LEVER (DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), RHD RWD - HIGH RIDE, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA HOẶC RHD 4WD (PTD) HOẶC XLT #1 SERIES HOẶC XLT #3 SERIES HOẶC WILDTRAK #3 SERIES, LHD 4WD (PTD)) 1 18/06/2018 0 ₫ 8 JB3P 7L010 RA3JA6 KNOB - GEAR CHANGE LEVER (XLT #2 SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES HOẶC XLT #1 SERIES, RHD) 1 13/01/2021 0 ₫ 8 JB3P 7L010 RA3JA6 KNOB - GEAR CHANGE LEVER (WILDTRAK #3 SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC WILDTRAK #2 SERIES) 1 15/06/2020 0 ₫ 8 JB3P 7L010 RA3JA6 KNOB - GEAR CHANGE LEVER (WILDTRAK #1 SERIES, FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC WILDTRAK #3 SERIES) 1 16/06/2020 0 ₫ 8 JB3P 7L010 RA3JA6 KNOB - GEAR CHANGE LEVER (XLT #2 SERIES, FMC THAILAND LTD, BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES HOẶC XLT #1 SERIES, RHD) 1 27/01/2020 0 ₫ 8 JB3P 7L010 RA3JA6 KNOB - GEAR CHANGE LEVER (WILDTRAK #2 SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 29/10/2020 0 ₫ 8 JB3P 7L010 RAZHTE KNOB - GEAR CHANGE LEVER (XLT #2 SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES HOẶC XLT #1 SERIES, RHD) 1 14/12/2020 0 ₫ 8 JB3P 7L010 RAZHTE KNOB - GEAR CHANGE LEVER (XLT #2 SERIES, FMC THAILAND LTD, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES HOẶC XLT #1 SERIES, RHD) 1 27/01/2020 0 ₫ 8 UDY0 46030 A KNOB - GEAR CHANGE LEVER (XLT SERIES, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC WILDTRAK SERIES) 1 21/02/2014 03/06/2015 8 UDY0 46030 KNOB - GEAR CHANGE LEVER (XLT SERIES, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 21/02/2014 0 ₫ 8 UFY0 46030 A KNOB - GEAR CHANGE LEVER (WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB) 1 21/02/2014 03/06/2015 0 ₫ 8 UFY0 46030 KNOB - GEAR CHANGE LEVER (WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB) 1 21/02/2014 3.314.000 ₫ 8 UGY0 46030 KNOB - GEAR CHANGE LEVER (WILDTRAK SERIES, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 21/02/2014 1.780.000 ₫ 9 EB3G 7277 AB BOOT - GEAR CHANGE LEVER (XL, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB HOẶC XLS SERIES) 1 03/06/2015 18/06/2018 0 ₫ 9 EB3G 7277 AB BOOT - GEAR CHANGE LEVER (XLS SERIES, FMC THAILAND LTD, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB HOẶC XL) 1 03/06/2015 16/07/2018 0 ₫ 9 EB3G 7277 BB BOOT - GEAR CHANGE LEVER (XLT SERIES, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 03/06/2015 18/06/2018 0 ₫ 9 EB3G 7277 BB BOOT - GEAR CHANGE LEVER (XLT SERIES, FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 03/06/2015 16/07/2018 0 ₫ 9 EB3G 7277 CB BOOT - GEAR CHANGE LEVER (WILDTRAK SERIES, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 03/06/2015 18/06/2018 1.355.000 ₫ 9 EB3G 7277 CB BOOT - GEAR CHANGE LEVER (WILDTRAK SERIES, FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 03/06/2015 16/07/2018 1.355.000 ₫ 9 JB3G 7277 JA BOOT - GEAR CHANGE LEVER (DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), RHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #1 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA HOẶC WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 16/07/2018 01/11/2019 0 ₫ 9 JB3G 7277 JA BOOT - GEAR CHANGE LEVER (LHD RWD - HIGH RIDE, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB HOẶC DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), RHD 4WD (PTD), WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #1 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA HOẶC XLT #3 SERIES HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE) 1 18/06/2018 01/11/2019 0 ₫ Bản quyền © 2004 - 2022 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 4 / 5 Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: S02.150 GEAR CHANGE-AUTOMATIC TRANSMISSION (6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80)) In ngày tháng: 09/05/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 9 JB3G 7277 NA BOOT - GEAR CHANGE LEVER (WILDTRAK #1 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, RHD 4WD (PTD), FMC THAILAND LTD, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 16/07/2018 9 JB3G 7277 NA BOOT - GEAR CHANGE LEVER (WILDTRAK #3 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, LHD 4WD (PTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC RHD 4WD (PTD)) 1 18/06/2018 9 JB3J 7277 JA BOOT - GEAR CHANGE LEVER (LHD RWD - HIGH RIDE, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB HOẶC DURATORQ DI 2.2 (150PS/160PS), RHD 4WD (PTD), WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #1 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA HOẶC XLT #3 SERIES HOẶC RHD RWD - HIGH RIDE HOẶC FMC THAILAND LTD) 1 01/11/2019 0 ₫ 9 JB3P 7B118 PA3BRQ BOOT - GEAR CHANGE LEVER (XLT #2 SERIES, LHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES, RHD) 1 03/12/2020 0 ₫ 9 JB3P 7B118 PA3BRQ BOOT - GEAR CHANGE LEVER (XLT #2 SERIES, RHD, FMC THAILAND LTD, BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES HOẶC XLT #1 SERIES) 1 18/05/2020 0 ₫ 9 JB3P 7B118 PA3BRQ BOOT - GEAR CHANGE LEVER (XLT #2 SERIES, LHD, FMC THAILAND LTD, BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES) 1 27/01/2020 0 ₫ 9 JB3P 7B118 PA3JE5 BOOT - GEAR CHANGE LEVER (XLT #1 SERIES, RHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #2 SERIES HOẶC XLT #3 SERIES) 1 04/11/2019 9 JB3P 7B118 PA3JE5 BOOT - GEAR CHANGE LEVER (XLT #1 SERIES, RHD, FMC THAILAND LTD, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #2 SERIES HOẶC XLT #3 SERIES) 1 19/05/2020 9 JB3P 7B118 PA3JE5 BOOT - GEAR CHANGE LEVER (XLT #2 SERIES, LHD, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES) 1 27/01/2020 9 JB3P 7B118 PAZHTE BOOT - GEAR CHANGE LEVER (XLT #1 SERIES, RHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #2 SERIES HOẶC XLT #3 SERIES) 1 04/11/2019 0 ₫ 9 JB3P 7B118 PAZHTE BOOT - GEAR CHANGE LEVER (XLT #1 SERIES, RHD, FMC THAILAND LTD, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #2 SERIES HOẶC XLT #3 SERIES) 1 14/07/2020 0 ₫ 9 JB3P 7B118 PAZHTE BOOT - GEAR CHANGE LEVER (XLT #2 SERIES, LHD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES) 1 14/12/2020 0 ₫ 9 JB3P 7B118 PAZHTE BOOT - GEAR CHANGE LEVER (XLT #2 SERIES, LHD, FMC THAILAND LTD, LESS BODY STYLING KIT, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB HOẶC XLT #3 SERIES) 1 27/01/2020 0 ₫ 9 UFY0 46330 BOOT - GEAR CHANGE LEVER (WITH MOULDED GEARSHIFT KNOB HOẶC XLT SERIES, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 03/06/2015 2.606.000 ₫ 9 UGY0 46330 BOOT - GEAR CHANGE LEVER (WILDTRAK SERIES, WITH LEATHER GEAR SHIFT KNOB) 1 03/06/2015 0 ₫ Bản quyền © 2004 - 2022 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 5 / 5

theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Nhông xích cam Ford Ranger , BT50, xích trục cam Transit BK3Q6268AA U20212201
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar