$nbsp;

X

  • Ốp la zăng / chụp lazang Ford Ranger, Everest 2018 (màu đen) JB3J1000AA2
  • Ốp la zăng / chụp lazang Ford Ranger, Everest 2018 (màu đen) JB3J1000AA3
  • Ốp la zăng / chụp lazang Ford Ranger, Everest 2018 (màu đen) JB3J1000AA4
  • Ốp la zăng / chụp lazang Ford Ranger, Everest 2018 (màu đen) JB3J1000AA5
  • Ốp la zăng / chụp lazang Ford Ranger, Everest 2018 (màu đen) JB3J1000AA2
  • Ốp la zăng / chụp lazang Ford Ranger, Everest 2018 (màu đen) JB3J1000AA3
  • Ốp la zăng / chụp lazang Ford Ranger, Everest 2018 (màu đen) JB3J1000AA4
  • Ốp la zăng / chụp lazang Ford Ranger, Everest 2018 (màu đen) JB3J1000AA5

Ốp la zăng / chụp lazang Ford Ranger, Everest 2018 (màu đen) JB3J1000AA

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Ốp la zăng / chụp lazang Ford Ranger, Everest 2018 (màu đen) JB3J1000AA

Ốp la zăng Ford Ranger ; Ốp la zăng Ranger ; Ốp la zăng Ford Everest ; Ốp la zăng Everest

Ốp lazang Ford Ranger ; Ốp lazang Ranger ; Ốp lazang Ford Everest ; Ốp lazang Everest

Chụp la zăng Ford Ranger ; Chụp la zăng Ranger ; Chụp la zăng Ford Everest ; Chụp la zăng Everest

Chụp lazang Ford Ranger ; Chụp lazang Ranger ; Chụp lazang Ford Everest ; Chụp lazang Everest

Mã phụ tùng : JB3J1000AA JB3J-1000-AA

Ốp la zăng / chụp lazang Ford Ranger, Everest 2018 (màu đen) JB3J1000AA

Ốp la zăng Ford Ranger ; Ốp la zăng Ranger ; Ốp la zăng Ford Everest ; Ốp la zăng Everest

Ốp lazang Ford Ranger ; Ốp lazang Ranger ; Ốp lazang Ford Everest ; Ốp lazang Everest

Chụp la zăng Ford Ranger ; Chụp la zăng Ranger ; Chụp la zăng Ford Everest ; Chụp la zăng Everest

Chụp lazang Ford Ranger ; Chụp lazang Ranger ; Chụp lazang Ford Everest ; Chụp lazang Everest

Danh Mục: EVEREST TEC 2015- Phần: E04.020 WHEELS AND WHEEL COVERS In ngày tháng: 05/12/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout P/N địa phương Mô tả Slượng Từ Tới Giá 1000A AB31 1000 AC COVER - WHEEL (7.5 X 17" STEEL WHEEL) 1 18/06/2018 01/06/2021 0 ₫ 1000A AB31 1000 AC COVER - WHEEL (7.5 X 17 STEEL WHEEL HOẶC 7.5 X 17" STEEL WHEEL) 1 29/06/2015 18/06/2018 0 ₫ 1000A AB31 1000 CB COVER - WHEEL, ALTERNATE PART (CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), 7.5 X 17 STEEL WHEEL) 1 16/11/2015 17/12/2018 1.421.000 ₫ 1000A AB31 1000 CB COVER - WHEEL, ALTERNATE PART (7.5 X 17 STEEL WHEEL) 1 29/06/2015 18/06/2018 1.421.000 ₫ 1000A AB31 1000 CB COVER - WHEEL, ALTERNATE PART (17 X 7.5 5 SPOKE PAINTED SURF ALUM) 1 01/06/2021 1.421.000 ₫ 1000B AB31 1000 BB COVER - WHEEL (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, STYLE 2 ALLOY 18" WHEEL) 4 29/06/2015 926.000 ₫ 1000B AB31 1000 BB COVER - WHEEL (CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), WITH 20" X 8.5 ALUMINIUM WHEEL, 8 X 18" SPORTS ALLOY WHEEL, 8.0 X 17" ALLOY WHEEL) 4 16/11/2015 17/12/2018 926.000 ₫ 1000B AB31 1000 BB COVER - WHEEL (WITH 20" X 8.5 ALUMINIUM WHEEL, 8 X 18" SPORTS ALLOY WHEEL, 8.0 X 17" ALLOY WHEEL) 4 29/06/2015 18/06/2018 926.000 ₫ 1000B AB31 1000 BB COVER - WHEEL (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 8 X 18" SPORTS ALLOY WHEEL HOẶC 8.0 X 17" ALLOY WHEEL) 4 18/06/2018 926.000 ₫ 1000B AB31 1000 BB COVER - WHEEL (CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), STYLE 2 ALLOY 18" WHEEL HOẶC 8 X 18" SPORTS ALLOY WHEEL HOẶC 8.0 X 17" ALLOY WHEEL) 4 17/12/2018 926.000 ₫ 1000B FL34 1A096 HB COVER - WHEEL (CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), STYLE 5 ALLOY 18" WHEEL) 4 07/09/2020 1000B JB3C 1000 DA COVER - WHEEL (CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), WITH 20" X 8.5 ALUMINIUM WHEEL HOẶC STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL) 4 17/12/2018 147.000 ₫ 1000B JB3C 1000 DA COVER - WHEEL (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH 20" X 8.5 ALUMINIUM WHEEL HOẶC STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL) 4 18/06/2018 147.000 ₫ 1000B JB3J 1000 AA COVER - WHEEL (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 8.5 X 20" ALLOY WHEEL STYLE 1) 4 01/11/2019 277.000 ₫ HB1 W500232 S439 BOLT, M10 X 20MM (CHASSIS CAB) 2 29/06/2015 56.000 ₫ HM1 W705589 S300 PIN - SPECIAL, 6.4 X 20.4 (5 DOOR, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 2 16/11/2015 0 ₫ HM1 W705589 S300 PIN - SPECIAL, 6.4 X 20.4 (5 DOOR, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 2 29/06/2015 0 ₫ HN1 W712448 S437 NUT, M8 (5 DOOR, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 3 16/11/2015 0 ₫ HN1 W712448 S437 NUT, M8 (5 DOOR, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 3 29/06/2015 0 ₫ 1007A EB3C 1007 A3A WHEEL (XLS SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 8.0 X 17" ALLOY WHEEL) 4 29/06/2015 12.528.000 ₫ 1007A EB3C 1007 A3A WHEEL (XLS SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH 17" ALUMINIUM SPARE WHEEL) 1 29/06/2015 12.528.000 ₫ 1007A EB3C 1007 A3A WHEEL (XLS SERIES, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), 8.0 X 17" ALLOY WHEEL) 4 16/11/2015 12.528.000 ₫ 1007B EB3C 1007 B3A WHEEL (LIMITED SERIES, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), 8 X 18" SPORTS ALLOY WHEEL) 4 16/11/2015 17/12/2018 15.665.000 ₫ 1007B EB3C 1007 B3A WHEEL (LIMITED SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 8 X 18" SPORTS ALLOY WHEEL HOẶC XLT SERIES) 4 29/06/2015 18/06/2018 15.665.000 ₫ 1007B EB3C 1007 B3A WHEEL (LIMITED SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SPARE WHEEL - 18" ALUMINIUM HOẶC XLT SERIES) 1 29/06/2015 18/06/2018 15.665.000 ₫ 1007B EB3C 1007 B3B WHEEL (SPARE WHEEL - 18" ALUMINIUM) 1 05/01/2022 1007B EB3C 1007 J3A WHEEL (XLT SERIES, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), STYLE 2 ALLOY 18" WHEEL) 4 16/11/2015 05/01/2022 1007B EB3C 1007 J3B WHEEL (CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), STYLE 2 ALLOY 18" WHEEL) 4 05/01/2022 1007B JB3C 1007 P1A WHEEL (XLT SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SPARE WHEEL - 18" ALUMINIUM HOẶC LIMITED SERIES) 1 18/06/2018 23/01/2019 12.187.000 ₫ 1007B JB3C 1007 P1A WHEEL (XLT SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 8 X 18" SPORTS ALLOY WHEEL HOẶC LIMITED SERIES) 4 18/06/2018 23/01/2019 12.187.000 ₫ 1007B JB3C 1007 P4A WHEEL (XLT SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, LESS BODY STYLING KIT, 8 X 18" SPORTS ALLOY WHEEL HOẶC LIMITED SERIES HOẶC BODY STYLING KIT) 4 23/01/2019 0 ₫ 1007B JB3C 1007 P4A WHEEL (XLT SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, LESS BODY STYLING KIT, SPARE WHEEL - 18" ALUMINIUM HOẶC LIMITED SERIES HOẶC BODY STYLING KIT) 1 23/01/2019 0 ₫ 1007B JB3C 1007 R4A WHEEL (LIMITED SERIES, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL) 4 17/12/2018 07/10/2020 12.728.000 ₫ 1007B JB3C 1007 S1A WHEEL (LIMITED SERIES, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL) 4 07/10/2020 05/01/2022 1007B JB3C 1007 S1B WHEEL (LIMITED SERIES, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), STYLE 1 ALLOY 18" WHEEL) 4 05/01/2022 1007B JB3J 1007 LA WHEEL (XLT SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, BODY STYLING KIT, 18" ALLOY WHEEL STYLE 3) 4 26/10/2020 1007B KB3J 1007 CA WHEEL (CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), WITH TYRE PRESSURE SENSORS, STYLE 5 ALLOY 18" WHEEL) 4 07/09/2020 05/01/2022 1007B KB3J 1007 CB WHEEL (CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), STYLE 5 ALLOY 18" WHEEL) 4 05/01/2022 1007C EB3C 1007 C3A WHEEL (LIMITED SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH 20" X 8.5 ALUMINIUM WHEEL) 4 29/06/2015 18/06/2018 22.852.000 ₫ 1007C EB3C 1007 C3A WHEEL (LIMITED SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 20" X 8.5 ALUMINIUM SPARE WHEEL) 1 29/06/2015 18/06/2018 22.852.000 ₫ 1007C JB3C 1007 N1A WHEEL (LIMITED SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH 20" X 8.5 ALUMINIUM WHEEL) 4 18/06/2018 8.340.000 ₫ 1007C JB3C 1007 N1A WHEEL (LIMITED SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 20" X 8.5 ALUMINIUM SPARE WHEEL) 1 18/06/2018 8.340.000 ₫ 1007C JB3J 1007 CA WHEEL (XLT SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, BODY STYLING KIT SPORT, 8.5 X 20" ALLOY WHEEL STYLE 1) 4 01/11/2019 0 ₫ 1007C JB3J 1007 CA WHEEL (XLT SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, BODY STYLING KIT SPORT, 20 X 8.5 ALLOY SPARE WHEEL) 1 01/11/2019 0 ₫ 1007D AB31 1007 KD WHEEL (CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), WITH CONVENTIONAL SPARE WHEEL) 1 16/11/2015 17/12/2018 4.538.000 ₫ 1007D AB31 1007 KD WHEEL (LIMITED SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH 17" CONVENTIONAL SPARE WHEEL HOẶC XLT SERIES HOẶC XLS SERIES, SPARE WHEEL-17" CONVENTIONAL) 1 29/06/2015 19/05/2018 4.538.000 ₫ 1007D AB39 1007 FA WHEEL (LIMITED SERIES, WITH 20" X 8.5 ALUMINIUM WHEEL HOẶC XLT SERIES, 8 X 18" SPORTS ALLOY WHEEL HOẶC XLS SERIES, 8.0 X 17" ALLOY WHEEL) 1 29/06/2015 18/06/2018 3.461.000 ₫ 1007D AB39 1007 MA WHEEL (XLS SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 7.5 X 17 STEEL WHEEL HOẶC BASE, 7.5 X 17" STEEL WHEEL) 4 29/06/2015 08/06/2018 1007D AB39 1007 MA WHEEL (XLS SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH 17" CONVENTIONAL SPARE WHEEL HOẶC BASE, WITH STEEL SPARE WHEEL HOẶC SPARE WHEEL-17" CONVENTIONAL) 1 29/06/2015 18/06/2018 1007D JB3C 1015 EA WHEEL (LIMITED SERIES, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), SPARE WHEEL - CONV STEEL BLACK) 1 17/12/2018 2.800.000 ₫ 1007D JB3C 1015 EA WHEEL (LIMITED SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SPARE WHEEL - CONV STEEL BLACK) 1 18/06/2018 2.800.000 ₫ 1007D JB3C 1015 EA WHEEL (CHENNAI PLANT BUILD (INDIA), WITH CONVENTIONAL SPARE WHEEL) 1 19/05/2018 17/12/2018 2.800.000 ₫ 1007D JB3C 1015 EA WHEEL (WITH CONVENTIONAL SPARE WHEEL HOẶC XLS SERIES, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SPARE WHEEL-17" CONVENTIONAL HOẶC WITH 17" CONVENTIONAL SPARE WHEEL HOẶC XLT SERIES HOẶC LIMITED SERIES) 1 19/05/2018 18/06/2018 2.800.000 ₫ 1007D JB3C 1015 FA WHEEL (XLS SERIES, 7.5 X 17 STEEL WHEEL) 4 08/06/2018 18/06/2018 1007D JB3C 1015 FA WHEEL (BASE, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, WITH STEEL SPARE WHEEL HOẶC XLS SERIES, SPARE WHEEL-17" CONVENTIONAL HOẶC WITH 17" CONVENTIONAL SPARE WHEEL) 1 08/06/2018 18/06/2018 1007D JB3C 1015 FA WHEEL (BASE, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, 7.5 X 17" STEEL WHEEL) 4 08/06/2018 1007D JB3C 1015 FA WHEEL (BASE, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, SPARE WHL - CONVENTIONAL STEEL GREY) 1 18/06/2018 1012 ACPA 1012 DXA NUT (CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 24 16/11/2015 15/10/2018 68.000 ₫ 1012 ACPA 1012 DXA NUT 24 29/06/2015 21/05/2018 68.000 ₫ 1012 ACPA 1012 DXB NUT (CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 24 15/10/2018 0 ₫ 1012 ACPA 1012 DXB NUT (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS) 24 21/05/2018 0 ₫

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Ốp la zăng / chụp lazang Ford Ranger, Everest 2018 (màu đen) JB3J1000AA
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar