$nbsp;

X

  • Ốp mang cá Everest 2022 , 2023 (ốp gió tai xe ) N1WZ9920000V N1WZ6320001U2
  • Ốp mang cá Everest 2022 , 2023 (ốp gió tai xe ) N1WZ9920000V N1WZ6320001U3
  • Ốp mang cá Everest 2022 , 2023 (ốp gió tai xe ) N1WZ9920000V N1WZ6320001U4
  • Ốp mang cá Everest 2022 , 2023 (ốp gió tai xe ) N1WZ9920000V N1WZ6320001U5
  • Ốp mang cá Everest 2022 , 2023 (ốp gió tai xe ) N1WZ9920000V N1WZ6320001U6
  • Ốp mang cá Everest 2022 , 2023 (ốp gió tai xe ) N1WZ9920000V N1WZ6320001U2
  • Ốp mang cá Everest 2022 , 2023 (ốp gió tai xe ) N1WZ9920000V N1WZ6320001U3
  • Ốp mang cá Everest 2022 , 2023 (ốp gió tai xe ) N1WZ9920000V N1WZ6320001U4
  • Ốp mang cá Everest 2022 , 2023 (ốp gió tai xe ) N1WZ9920000V N1WZ6320001U5
  • Ốp mang cá Everest 2022 , 2023 (ốp gió tai xe ) N1WZ9920000V N1WZ6320001U6

Ốp mang cá Everest 2022 , 2023 (ốp gió tai xe ) N1WZ9920000V N1WZ6320001U

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Ốp mang cá Everest 2022 , 2023 (ốp gió tai xe ) N1WZ9920000V N1WZ6320001U :

* Hàng chính hãng Ford cấp

* Mã: N1WZ9920000V N1WZ6320001U N1WZ-9920000-V N1WZ63-20001-U

🎯 Sử dụng cho các dòng xe:

 Ford Ranger 2022 - 2023 máy 2.0 1 cầu 2WD

 Ford Everest 2022 - 2023 máy 2.0 1 cầu 2WD

#opmangcaeverest #opgiotaixeeverest #bieutuongtaixeeverest #chubiturbosuonxeeverest #chubiturbo #chuturbo #ford #everest #2022 #everest #2023 #everest #1cau #eveerest #2cau #4wd

Catalogue: EVEREST TEK 2022- Section: 501-08/10B BODY MOULDINGS (5 DOOR) (FROM 30/05/2022) Print Date: 27/01/2023 VIN: Build Date: © 2004 - 2022 Infomedia Ltd and its licensors. Page 1 of 3 Catalogue: EVEREST TEK 2022- Section: 501-08/10B BODY MOULDINGS (5 DOOR) (FROM 30/05/2022) Print Date: 27/01/2023 VIN: Build Date: Callout Service Part Number Description Qty From To Price HB1 W705030-S442 BOLT, M8 X 61MM 8 06/06/2022 50.000 ₫ HM1 W716352-S300 HARDWARE - MISCELLANEOUS, TRIM PIN 9 X 0.8 12 06/06/2022 114.000 ₫ HN1 W722084-S300 NUT, 4.8 X 10MM 4 06/06/2022 30.000 ₫ HS1 W502680-S450B SCREW, 6.3 X 19MM 4 06/06/2022 0 ₫ HS2 W716351-S300 SCREW, TRIM PIN 9 X 0.8 18 06/06/2022 20.000 ₫ <10176 MB3Z 2610176-A MOULDING, RH (XL CARGO CONV. / XLT CARGO CONV) 1 06/06/2022 0 ₫ <10176 MB3Z 2610177-A MOULDING, LH (XL CARGO CONV. / XLT CARGO CONV) 1 06/06/2022 0 ₫ 16038 N1VZ 16038-AAN MOULDING - FRONT WHEEL ARCH, RH (LESS AUTOMATED PARKING SYSTEM) 1 06/06/2022 3.200.000 ₫ 16038 N1VZ 16038-BY MOULDING - FRONT WHEEL ARCH, RH (ADVANCED AUTOMATED PARK SYSTEM) 1 06/06/2022 3.800.000 ₫ 16038 N1VZ 16039-AK MOULDING - FRONT WHEEL ARCH, LH (LESS AUTOMATED PARKING SYSTEM) 1 06/06/2022 3.266.000 ₫ 16038 N1VZ 16039-BY MOULDING - FRONT WHEEL ARCH, LH (ADVANCED AUTOMATED PARK SYSTEM) 1 06/06/2022 3.830.000 ₫ 16A038 N1WZ 16A038-A MOULDING, RH 1 06/06/2022 770.000 ₫ 16A038 N1WZ 16A039-A MOULDING, LH 1 06/06/2022 770.000 ₫ <20001 N1WZ 6320001-C APPLIQUE - FRONT FENDER, LH (PLATINIUM SERIES, 3.0L 4V DOHC V6 TC DSL-LION B) 1 06/06/2022 <20001 N1WZ 6320001-DD APPLIQUE - FRONT FENDER, LH (XLS SERIES, 2.0 ECOBLUE C) 1 09/01/2023 0 ₫ <20001 N1WZ 6320001-DE APPLIQUE - FRONT FENDER, LH (SPORT SERIES, 2.0 ECOBLUE J) 1 06/06/2022 0 ₫ <20001 N1WZ 6320001-DL APPLIQUE - FRONT FENDER, LH (SPORT SERIES, 2.0 ECOBLUE C) 1 09/01/2023 0 ₫ <20001 N1WZ 6320001-H APPLIQUE - FRONT FENDER, LH (SPORT SERIES, 3.0L 4V DOHC V6 TC DSL-LION B) 1 06/06/2022 <20001 N1WZ 6320001-M APPLIQUE - FRONT FENDER, LH (SPORT SERIES, 3.0L 4V DOHC V6 TC DSL-LION B) 1 13/06/2022 <20001 N1WZ 6320001-N APPLIQUE - FRONT FENDER, LH (SPORT SERIES, 2.0 ECOBLUE C) 1 06/06/2022 09/01/2023 800.000 ₫ <20001 N1WZ 6320001-Q APPLIQUE - FRONT FENDER, LH (XLT SERIES, 2.0 ECOBLUE C OR LIMITED SERIES) 1 06/06/2022 800.000 ₫ <20001 N1WZ 6320001-S APPLIQUE - FRONT FENDER, LH (XLS SERIES, 2.0 ECOBLUE C) 1 06/06/2022 09/01/2023 800.000 ₫ <20001 N1WZ 6320001-U APPLIQUE - FRONT FENDER, LH (XLS SERIES, 2.0 ECOBLUE J, (+)"VN" OR (+)"PH" OR (+)"TH") 1 06/06/2022 840.000 ₫ <20001 N1WZ 6320001-U APPLIQUE - FRONT FENDER, LH (XLT SERIES, 2.0 ECOBLUE J OR LIMITED SERIES) 1 06/06/2022 840.000 ₫ <20001 N1WZ 6320001-V APPLIQUE - FRONT FENDER, LH (WILDTRAK SERIES, 2.0 ECOBLUE J) 1 06/06/2022 800.000 ₫ <20001 N1WZ 6320001-Z APPLIQUE - FRONT FENDER, LH (XLT SERIES, 2.0 ECOBLUE C OR LIMITED SERIES) 1 09/01/2023 0 ₫ <20001 N1WZ 9920000-C APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (PLATINIUM SERIES, 3.0L 4V DOHC V6 TC DSL-LION B) 1 06/06/2022 <20001 N1WZ 9920000-DC APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (SPORT SERIES, 2.0 ECOBLUE J) 1 06/06/2022 800.000 ₫ <20001 N1WZ 9920000-DE APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (XLT SERIES, 2.0 ECOBLUE C OR LIMITED SERIES) 1 09/01/2023 0 ₫ <20001 N1WZ 9920000-DH APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (XLS SERIES, 2.0 ECOBLUE C) 1 09/01/2023 0 ₫ <20001 N1WZ 9920000-DM APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (SPORT SERIES, 2.0 ECOBLUE C) 1 09/01/2023 0 ₫ <20001 N1WZ 9920000-FF APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (XLT SERIES, 2.0 ECOBLUE J OR LIMITED SERIES) 1 31/01/2023 0 ₫ <20001 N1WZ 9920000-FK APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (SPORT SERIES, 3.0L 4V DOHC V6 TC DSL-LION B) 1 31/01/2023 <20001 N1WZ 9920000-H APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (SPORT SERIES, 3.0L 4V DOHC V6 TC DSL-LION B) 1 06/06/2022 <20001 N1WZ 9920000-P APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (XLT SERIES, 2.0 ECOBLUE C OR LIMITED SERIES) 1 06/06/2022 09/01/2023 800.000 ₫ <20001 N1WZ 9920000-Q APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (SPORT SERIES, 3.0L 4V DOHC V6 TC DSL-LION B) 1 13/06/2022 31/01/2023 <20001 N1WZ 9920000-R APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (SPORT SERIES, 2.0 ECOBLUE C) 1 06/06/2022 09/01/2023 774.000 ₫ <20001 N1WZ 9920000-S APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (XLS SERIES, 2.0 ECOBLUE C) 1 06/06/2022 09/01/2023 578.000 ₫ <20001 N1WZ 9920000-V APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (XLT SERIES, 2.0 ECOBLUE J OR LIMITED SERIES) 1 06/06/2022 31/01/2023 851.000 ₫ <20001 N1WZ 9920000-V APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (XLS SERIES, 2.0 ECOBLUE J, (+)"VN" OR (+)"PH" OR (+)"TH") 1 06/06/2022 851.000 ₫ <20001 N1WZ 9920000-W APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (WILDTRAK SERIES, 2.0 ECOBLUE J) 1 06/06/2022 800.000 ₫ <20001 P1WZ 6320001-A APPLIQUE - FRONT FENDER, LH (SPORT SERIES, 2.0 ECOBLUE J) 1 06/06/2022 800.000 ₫ <20001 P1WZ 6320001-B APPLIQUE - FRONT FENDER, LH (PLATINIUM SERIES, 3.0L 4V DOHC V6 TC DSL-LION B) 1 13/06/2022 09/01/2023 <20001 P1WZ 6320001-C APPLIQUE - FRONT FENDER, LH (PLATINIUM SERIES, 3.0L 4V DOHC V6 TC DSL-LION B) 1 09/01/2023 <20001 P1WZ 9920000-B APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (PLATINIUM SERIES, 3.0L 4V DOHC V6 TC DSL-LION B) 1 13/06/2022 09/01/2023 <20001 P1WZ 9920000-C APPLIQUE - FRONT FENDER, RH (PLATINIUM SERIES, 3.0L 4V DOHC V6 TC DSL-LION B) 1 09/01/2023 <275A36A N1VZ 78275A36-D APPLIQUE - REAR PANEL, RH 1 06/06/2022 250.000 ₫ <275A36A N1VZ 78275A37-D APPLIQUE - REAR PANEL, LH 1 06/06/2022 263.000 ₫ <275A36B N1VZ 78275A36-E APPLIQUE - REAR PANEL, RH 1 06/06/2022 250.000 ₫ <275A36B N1VZ 78275A37-E APPLIQUE - REAR PANEL, LH 1 06/06/2022 263.000 ₫ <275A36C N1VZ 78275A36-F APPLIQUE - REAR PANEL, RH 1 06/06/2022 250.000 ₫ <275A36C N1VZ 78275A37-F APPLIQUE - REAR PANEL, LH 1 06/06/2022 263.000 ₫ <29038 N1VZ 7829038-AP MOULDING, RH 1 06/06/2022 13/02/2023 1.800.000 ₫ <29038 N1VZ 7829039-AP MOULDING, LH 1 06/06/2022 13/02/2023 1.700.000 ₫ © 2004 - 2022 Infomedia Ltd and its licensors. Page 2 of 3 Catalogue: EVEREST TEK 2022- Section: 501-08/10B BODY MOULDINGS (5 DOOR) (FROM 30/05/2022) Print Date: 27/01/2023 VIN: Build Date: Callout Service Part Number Description Qty From To Price <290A60 N1VZ 78290A60-BB MOULDING ASSY - REAR QUARTER OUTER, RH 1 06/06/2022 16/09/2022 1.870.000 ₫ <290A60 N1VZ 78290A60-BC MOULDING ASSY - REAR QUARTER OUTER, RH 1 16/09/2022 0 ₫ <290A60 N1VZ 78290A61-BB MOULDING ASSY - REAR QUARTER OUTER, LH 1 06/06/2022 16/09/2022 1.828.000 ₫ <290A60 N1VZ 78290A61-BC MOULDING ASSY - REAR QUARTER OUTER, LH 1 16/09/2022 0 ₫ <291A08 N1VZ 99291A08-A MOULDING, RH 1 06/06/2022 780.000 ₫ <291A08 N1VZ 99291A09-A MOULDING, LH 1 06/06/2022 780.000 ₫ © 2004 - 2022 Infomedia Ltd and its licensors. Page 3 of 3

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Ốp mang cá Everest 2022 , 2023 (ốp gió tai xe ) N1WZ9920000V N1WZ6320001U
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar