$nbsp;

X

  • Rơ le đề Ranger , Cầu chì máy đề Ranger, Mazda BT50 UCY067YU0 5M5T14B192AA2
  • Rơ le đề Ranger , Cầu chì máy đề Ranger, Mazda BT50 UCY067YU0 5M5T14B192AA3
  • Rơ le đề Ranger , Cầu chì máy đề Ranger, Mazda BT50 UCY067YU0 5M5T14B192AA4
  • Rơ le đề Ranger , Cầu chì máy đề Ranger, Mazda BT50 UCY067YU0 5M5T14B192AA5
  • Rơ le đề Ranger , Cầu chì máy đề Ranger, Mazda BT50 UCY067YU0 5M5T14B192AA6
  • Rơ le đề Ranger , Cầu chì máy đề Ranger, Mazda BT50 UCY067YU0 5M5T14B192AA2
  • Rơ le đề Ranger , Cầu chì máy đề Ranger, Mazda BT50 UCY067YU0 5M5T14B192AA3
  • Rơ le đề Ranger , Cầu chì máy đề Ranger, Mazda BT50 UCY067YU0 5M5T14B192AA4
  • Rơ le đề Ranger , Cầu chì máy đề Ranger, Mazda BT50 UCY067YU0 5M5T14B192AA5
  • Rơ le đề Ranger , Cầu chì máy đề Ranger, Mazda BT50 UCY067YU0 5M5T14B192AA6

Rơ le đề Ranger , Cầu chì máy đề Ranger, Mazda BT50 UCY067YU0 5M5T14B192AA

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Rơ le đề Ranger , Cầu chì máy đề Ranger, Mazda BT50 UCY067YU0 5M5T14B192AA (20A, 4 chân)

Rơ le đề Ranger 2013; Rơ le đề Ranger 2014; Rơ le đề Ranger 2015, Rơ le đề Ranger 2016, Rơ le đề Ranger 2017, Rơ le đề Ranger 2018, Rơ le đề Ranger 2019, Rơ le đề Ranger 2020, Rơ le đề Ranger 2021 ...

Cầu chì máy  đề Ranger 2013; Cầu chì máy  đề Ranger 2014; Cầu chì máy  đề Ranger 2015, Cầu chì máy  đề Ranger 2016, Cầu chì máy  đề Ranger 2017, Cầu chì máy  đề Ranger 2018, Cầu chì máy  đề Ranger 2019, Cầu chì máy  đề Ranger 2020, Cầu chì máy  đề Ranger 2021 ...

Cầu chì máy  đề Ford Ranger, Ford Ranger 3.2 Wildtrak; Ranger 2.2 , Ranger 2.0 Bi-turbo ... MAZDA BT50

* Hàng chính hãng nhà máy Ford cấp (có đủ tem mã trên sản phẩm và trên bao bì) nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng. Mua hàng kém chất lượng cũng chính là cách các bác bỏ tiền của mình ra mua cục tức cho mình đó ah.

Rơ le đề Ranger , Cầu chì máy đề Ranger, Mazda BT50 UCY067YU0 5M5T14B192AA (20A, 4 chân)

Rơ le đề Ranger 2013; Rơ le đề Ranger 2014; Rơ le đề Ranger 2015, Rơ le đề Ranger 2016, Rơ le đề Ranger 2017, Rơ le đề Ranger 2018, Rơ le đề Ranger 2019, Rơ le đề Ranger 2020, Rơ le đề Ranger 2021 ...

Cầu chì máy  đề Ranger 2013; Cầu chì máy  đề Ranger 2014; Cầu chì máy  đề Ranger 2015, Cầu chì máy  đề Ranger 2016, Cầu chì máy  đề Ranger 2017, Cầu chì máy  đề Ranger 2018, Cầu chì máy  đề Ranger 2019, Cầu chì máy  đề Ranger 2020, Cầu chì máy  đề Ranger 2021 ...

Cầu chì máy  đề Ford Ranger, Ford Ranger 3.2 Wildtrak; Ranger 2.2 , Ranger 2.0 Bi-turbo ... MAZDA BT50

Danh Mục: RANGER KD 2011- Phần: J02.036 RELAYS AND MODULES In ngày tháng: 02/11/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 1 AB39 12B565 CA CONTROL UNIT 1 18/08/2017 36.581.000 ₫ 1 GB3P 12B565 BA CONTROL UNIT (6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80)) 1 18/08/2017 0 ₫ 2 AB39 14B192 AB MODULE (TOWING PACK AUSTRALIA) 1 03/03/2014 0 ₫ 2 DB39 19H517 AA MODULE (TOWING PACK AUSTRALIA) 1 03/03/2014 16/03/2015 2 DB39 19H517 AB MODULE (TOWING PACK AUSTRALIA, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I) 1 03/06/2015 08/05/2017 2 DB39 19H517 AB MODULE (TOWING PACK AUSTRALIA) 1 16/03/2015 03/06/2015 2 DB39 19H517 AC MODULE (TOWING PACK AUSTRALIA, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I) 1 08/05/2017 18/06/2018 2 DG9T 19H517 AF MODULE (TOWING PACK AUSTRALIA, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 03/06/2015 22/04/2016 0 ₫ 2 DG9T 19H517 AG MODULE (TOWING PACK AUSTRALIA, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 22/04/2016 14/03/2017 0 ₫ 2 DG9T 19H517 AH MODULE (FMC THAILAND LTD, TOWING PACK AUSTRALIA, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 14/03/2017 10/07/2018 0 ₫ 2 DG9T 19H517 AH MODULE (TOWING PACK AUSTRALIA, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 14/03/2017 18/06/2018 0 ₫ 2 DG9T 19H517 AJ MODULE (FMC THAILAND LTD, TOWING PACK AUSTRALIA, ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE II) 1 10/07/2018 16/07/2018 0 ₫ 2 DG9T 19H517 AJ MODULE (FMC THAILAND LTD, ADR REGULATION REAR TOWBAR) 1 16/07/2018 0 ₫ 2 DG9T 19H517 AJ MODULE (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, ADR REGULATION REAR TOWBAR) 1 18/06/2018 0 ₫ 3 CU5T 14B192 AA RELAY ASSY, BLACK 1 343.000 ₫ 3 5M5T 14B192 AA RELAY ASSY, 20 AMP, 4 BLADE TERMINAL, MICRO 1 382.000 ₫ 4 5M5T 14B192 BA RELAY ASSY, 5 TERMINALS, MICRO 1 336.000 ₫ 5 5M5T 14B192 CA RELAY ASSY, 40 AMP, 4 BLADE TERMINAL 1 365.000 ₫ 6 5M5T 14B192 DA RELAY ASSY, 5 TERMINALS, MINI 1 276.000 ₫ 7 5M5T 14B192 EA RELAY ASSY, 70 AMP, 4 BLADE TERMINAL, POWER, MINI 1 428.000 ₫ 9 3S7T 14197 GA CLIP (ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I) 1 03/06/2015 18/06/2018 0 ₫ 9 3S7T 14197 GA CLIP 1 03/06/2015 0 ₫ 10 8M2T 10K936 CA SENDER,LOW AIR TEMP (ELECTRICAL UPGRADE PACKAGE I) 1 03/06/2015 18/06/2018 684.000 ₫ 10 8M2T 10K936 CA SENDER,LOW AIR TEMP 1 03/06/2015 684.000 ₫ 11 8T2T 14B192 AB RELAY, BLACK, 40 AMP, 4 BLADE TERMINAL, MICRO 1 03/06/2015 18/06/2018 260.000 ₫ 11 8T2T 14B192 AB RELAY, BLACK, 40 AMP, 4 BLADE TERMINAL, MICRO (FMC THAILAND LTD) 1 21/10/2016 16/07/2018 260.000 ₫ 12 8T2T 14B192 BA RELAY, BLACK, 40 AMP, 5 BLADE TERMINAL, MICRO 1 03/06/2015 18/06/2018 322.000 ₫ 12 8T2T 14B192 BA RELAY, BLACK, 40 AMP, 5 BLADE TERMINAL, MICRO (FMC THAILAND LTD) 1 21/10/2016 16/07/2018 322.000 ₫ 13 8T2T 14B192 CA RELAY, BLACK, 20 AMP, 4 BLADE TERMINAL 1 03/06/2015 18/06/2018 232.000 ₫ 13 8T2T 14B192 CA RELAY, BLACK, 20 AMP, 4 BLADE TERMINAL (FMC THAILAND LTD) 1 21/10/2016 16/07/2018 232.000 ₫ 14 KB3T 14H119 AE MODULE - ROLLER SHUTTER CONTROLLER (FMC THAILAND LTD, TONNEAU COVER - POWER ROLL TOP) 1 31/10/2019 16/11/2020 0 ₫ 14 KB3T 14H119 AF MODULE - ROLLER SHUTTER CONTROLLER (FMC THAILAND LTD, TONNEAU COVER - POWER ROLL TOP) 1 07/11/2020 03/03/2021 0 ₫ 14 KB3T 14H119 AF MODULE - ROLLER SHUTTER CONTROLLER (T.B.D. FORD VIETNAM PLANT BUILD, TONNEAU COVER - POWER ROLL TOP) 1 26/10/2020 0 ₫ 14 KB3T 14H119 AF MODULE - ROLLER SHUTTER CONTROLLER (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, TONNEAU COVER - POWER ROLL TOP) 1 26/10/2020 11/02/2021 0 ₫ 14 KB3T 14H119 AG MODULE - ROLLER SHUTTER CONTROLLER (FMC THAILAND LTD, TONNEAU COVER - POWER ROLL TOP) 1 03/03/2021 0 ₫ 14 KB3T 14H119 AG MODULE - ROLLER SHUTTER CONTROLLER (AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS, TONNEAU COVER - POWER ROLL TOP) 1 11/02/2021 0 ₫

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Rơ le đề Ranger , Cầu chì máy đề Ranger, Mazda BT50 UCY067YU0 5M5T14B192AA
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar