$nbsp;

X

  • Tăng curoa, tăng đai tổng Ford Explorer 3.5l BT4Z6B209B US65823322
  • Tăng curoa, tăng đai tổng Ford Explorer 3.5l BT4Z6B209B US65823323
  • Tăng curoa, tăng đai tổng Ford Explorer 3.5l BT4Z6B209B US65823324
  • Tăng curoa, tăng đai tổng Ford Explorer 3.5l BT4Z6B209B US65823325
  • Tăng curoa, tăng đai tổng Ford Explorer 3.5l BT4Z6B209B US65823322
  • Tăng curoa, tăng đai tổng Ford Explorer 3.5l BT4Z6B209B US65823323
  • Tăng curoa, tăng đai tổng Ford Explorer 3.5l BT4Z6B209B US65823324
  • Tăng curoa, tăng đai tổng Ford Explorer 3.5l BT4Z6B209B US65823325

Tăng curoa, tăng đai tổng Ford Explorer 3.5l BT4Z6B209B US6582332

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Tăng curoa, tăng đai tổng Ford Explorer 3.5l BT4Z6B209B US6582332

Bộ căng đai động cơ Ford Explorer 3.5l W / Pulley OEM US6582332 2011 - 2019
Cơ cấu giảm chấn được sử dụng trong bộ căng để căng đai truyền lực bao gồm một tấm giảm chấn có bề mặt ma sát

Tăng curoa, tăng đai tổng Ford Explorer 3.5l BT4Z6B209B US6582332

Danh Mục: EXPLORER TUB 2016- Phần: 303-05/05D PULLEYS AND DRIVE BELTS, 3.5L DOHC TURBO (3.5L DOHC V6 PETROL T/C) (TỪ 04/09/2012 TỚI 03/ ... In ngày tháng: 21/09/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Số phụ tùng sửa chữa Mô tả Slượng Từ Tới Giá HB1 F5RZ 6A340-B BOLT, FOR SERVICE ENGINES BUILT AFTER JULY 2016 USE HL3Z-6A340-A (M12 X 90MM), M12 X 48MM, EXPLORER 2011-2019 1 01/11/2010 07/08/2016 HB1 HL3Z 6A340-A BOLT, M12 X 90MM, , M12 X 48MM, EXPLORER 2011-2019 1 28/06/2016 03/03/2019 HB2 W503278-S437 BOLT, M6 X 27MM, EXPLORER 2011-2019 X 01/11/2010 03/03/2019 6B209 BT4Z 6B209-B TENSIONER, EXPLORER 2011-2019 1 01/11/2010 03/03/2019 835.000 ₫ 6B209 BT4Z 6B209-BVX TENSIONER, EXPLORER 2011-2019 1 01/11/2010 03/03/2019 6312 8T4Z 6312-A PULLEY - WITH VIBRATION DAMPER, DUAL BELT DAMPER,, EXPLORER 2011-2019 1 01/11/2010 28/06/2016 6312 8T4Z 6312-AFC PULLEY - WITH VIBRATION DAMPER, DUAL BELT DAMPER,, EXPLORER 2011-2019 1 01/11/2010 28/06/2016 6312 8T4Z 6312-AVX PULLEY - WITH VIBRATION DAMPER, DUAL BELT DAMPER,, EXPLORER 2011-2019 1 01/11/2010 28/06/2016 6312 8T4Z 6312-B PULLEY - WITH VIBRATION DAMPER, SINGLE BELT DAMPER, EXPLORER 2011-2019 1 06/02/2012 28/06/2016 6312 KT4Z 6312-A PULLEY - WITH VIBRATION DAMPER, , EXPLORER 2011-2019 1 28/06/2016 03/03/2019 6378 F1AZ 6378-A WASHER, EXPLORER 2011-2019 1 01/11/2010 03/03/2019 8620 GB5Z 8620-A BELT, MAIN DRIVE BELT, EXPLORER 2011-2019 1 01/11/2010 03/03/2019 8620 GB5Z 8620-AVX BELT, MAIN DRIVE BELT, EXPLORER 2011-2019 1 01/11/2010 03/03/2019 HB1 W500221-S437 BOLT, M8 X 14, EXPLORER 2011-2019 X 18/07/2011 03/03/2019 186.000 ₫ HB2 W500114-S442 BOLT, M8 X 55MM, EXPLORER 2011-2019 X 04/09/2012 03/03/2019 100.000 ₫ 6A228 CV6Z 6A228-AFC PULLEY ASSY - TENSION, EXPLORER 2011-2019 1 04/09/2012 18/06/2013 6A228 CV6Z 6A228-A PULLEY ASSY - TENSION, EXPLORER 2011-2019 1 04/09/2012 18/06/2013 6A228 CV6Z 6A228-AVX PULLEY ASSY - TENSION, EXPLORER 2011-2019 1 04/09/2012 18/06/2013 6A228 DS7Z 6A228-A PULLEY ASSY - TENSION, EXPLORER 2011-2019 1 18/06/2013 03/03/2019 2.084.000 ₫ 6A228 DS7Z 6A228-AVX PULLEY ASSY - TENSION, EXPLORER 2011-2019 1 18/06/2013 03/03/2019 6312 CJ5Z 6312-A PULLEY - WITH VIBRATION DAMPER, EXPLORER 2011-2019 1 04/09/2012 03/03/2019 6A340 1S7Z 6A340-AA BOLT, EXPLORER 2011-2019 1 18/07/2011 03/03/2019 164.000 ₫ 8509 5M6Z 8509-AE PULLEY - WATER PUMP, EXPLORER 2011-2019 1 18/07/2011 03/03/2019 0 ₫ 8620A DA8Z 8620-A BELT, AIR CONDITIONING BELT, EXPLORER 2011-2019 1 04/09/2012 03/03/2019 1.579.000 ₫ 8620A DA8Z 8620-AVX BELT, AIR CONDITIONING BELT, EXPLORER 2011-2019 1 04/09/2012 03/03/2019 8620B DA8Z 8620-B BELT, MAIN DRIVE BELT, EXPLORER 2011-2019 1 04/09/2012 03/03/2019 1.460.000 ₫ 8678 DS7Z 8678-A PULLEY – IDLER, SERVICE ENGINE BUILT AFTER 20-APR-2018 WILL USE KX6Z-8678-A IDLER PULLEY, EXPLORER 2011-2019 1 04/09/2012 03/03/2019 501.000 ₫ 8678 DS7Z 8678-AVX PULLEY – IDLER, SERVICE ENGINE BUILT AFTER 20-APR-2018 WILL USE KX6Z-8678-A IDLER PULLEY, EXPLORER 2011-2019 1 04/09/2012 03/03/2019

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Tăng curoa, tăng đai tổng Ford Explorer 3.5l BT4Z6B209B US6582332
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar