$nbsp;

X

  • Tay mở cửa ngoài Ford Ranger 2023 2022 N1WZE22404AN N1WZ-E22404-AN2
  • Tay mở cửa ngoài Ford Ranger 2023 2022 N1WZE22404AN N1WZ-E22404-AN3
  • Tay mở cửa ngoài Ford Ranger 2023 2022 N1WZE22404AN N1WZ-E22404-AN4
  • Tay mở cửa ngoài Ford Ranger 2023 2022 N1WZE22404AN N1WZ-E22404-AN2
  • Tay mở cửa ngoài Ford Ranger 2023 2022 N1WZE22404AN N1WZ-E22404-AN3
  • Tay mở cửa ngoài Ford Ranger 2023 2022 N1WZE22404AN N1WZ-E22404-AN4

Tay mở cửa ngoài Ford Ranger 2023 2022 N1WZE22404AN N1WZ-E22404-AN

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

Tay mở cửa ngoài Ford Ranger 2023 2022 N1WZE22404AN N1WZ-E22404-AN

Dùng cho Ford Ranger 2022 2023

Dùng cho Ford Everest 2022 2023

Tay mở cửa ngoài Ford Ranger 2023 2022 N1WZE22404AN N1WZ-E22404-AN

Danh Mục: RANGER TRA 2022- Phần: 501-14/15A REAR DOOR LOCK CONTROLS (ALL DOUBLE CAB/CHASSIS CAB(CREW)) (TỪ 01/04/2022) In ngày tháng: 14/11/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Số phụ tùng sửa chữa Mô tả Slượng Từ Tới Giá HB1 W719316-S450B BOLT, RH/LH, M6 X 15MM 6 01/04/2022 11.000 ₫ HP1 W718718-S300 PLUG, 16 X 22 X 0.7 - 1.5 2 01/06/2022 50.000 ₫ HS1 W703283-S437M SCREW, RH/LH, M8 X 22MM 4 01/04/2022 67.000 ₫ <218B08 N1WZ 26218B08-E BEZEL, RH/LH 2 01/04/2022 64.000 ₫ <219A64 N1WZ 10219A64-A LATCH, RH 1 01/04/2022 29/08/2022 180.000 ₫ <219A64 N1WZ 10219A64-B LATCH, RH 1 13/11/2022 180.000 ₫ <219A64 N1WZ 10219A65-A LATCH, LH 1 01/04/2022 29/08/2022 180.000 ₫ <219A64 N1WZ 10219A65-B LATCH, LH 1 13/11/2022 180.000 ₫ <21982 JX7Z 5822008-C STRIKER ASSY - LATCH, RH/LH 2 01/04/2022 130.000 ₫ <22400 N1WZ E22404-AH HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, DRIVER SIDE, BOLDER GRAY (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR, KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 01/04/2022 19/12/2022 968.000 ₫ <22400 N1WZ E22404-AU HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, DRIVER SIDE, BOLDER GRAY (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR, KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 1 19/12/2022 980.000 ₫ <22400 N1WZ E22404-BH HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, BOLDER GREY (LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 01/04/2022 358.000 ₫ <22400 N1WZ E22404-DH HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PASSENGER SIDE, BOLDER GREY (KEYLESS ENTRY/START - PASSIVE) 2 01/04/2022 372.000 ₫ <22400 N1WZ E22404-DH HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PASSENGER SIDE, BOLDER GREY (DOUBLE CAB (3/4 DOOR), EXTERIOR DOOR HANDLE-ACCENT COLOUR, LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 3 01/04/2022 372.000 ₫ <22400 N1WZ E22404-DJ HANDLE ASSY - DOOR - OUTER, PASSENGER SIDE, UNPRIMED (LESS KEYLESS ENTRY SYSTEM) 1 01/04/2022 360.000 ₫ <224A36 N1WZ E224A36-Q REINFORCEMENT, RH 1 01/04/2022 530.000 ₫ <224A36 N1WZ E224A37-M REINFORCEMENT, LH 1 01/04/2022 632.000 ₫ <224A98A N1WZ 78224A98-A GASKET, RH/LH 2 01/04/2022 0 ₫ <224A98B N1WZ 78224A98-B GASKET, RH/LH 2 01/04/2022 0 ₫ <26412 N1WZ 2626412-F LOCK ASSY, RH (WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 01/04/2022 1.380.000 ₫ <26412 N1WZ 2626412-G LOCK ASSY, RH (WITH DOOR DEAD LOCKS) 1 01/06/2022 <26412 N1WZ 6026413-F LOCK ASSY, LH (WITH DOOR DEAD LOCKS) 1 01/06/2022 <26412 N1WZ 6026413-G LOCK ASSY, LH (WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM) 1 01/04/2022 1.675.000 ₫ <26494 N1WZ 2626494-A BRACKET, RH 1 01/04/2022 110.000 ₫ <26494 N1WZ 2626495-A BRACKET, LH 1 01/04/2022 110.000 ₫ <40180 N1WZ 2640180-A CABLE ASSY, RH/LH 2 01/04/2022 90.000 ₫

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Tay mở cửa ngoài Ford Ranger 2023 2022 N1WZE22404AN N1WZ-E22404-AN
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar