$nbsp;

X

 • Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE2
 • Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE3
 • Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE4
 • Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE5
 • Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE6
 • Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE7
 • Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE8
 • Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE2
 • Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE3
 • Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE4
 • Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE5
 • Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE6
 • Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE7
 • Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE8

Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE

Giá bán: 1.350.000 vnđ
Còn hàng

* Hàng chính hãng Ford cấp (đủ tem, mã trên sản phẩm và trên bao bì)

* Hãy mua những tài sản đừng mua tiêu sản (vì mua hàng kém chất lượng, tức là bạn đang mua cái tức vào thân )

* Liên hệ mua hàng chính hãng cho các dòng xe Transit

Sdt/ zalo: 0368691111

Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE :

* Hàng chính hãng Ford cấp (đủ tem, mã trên sản phẩm)

* Mã 6C1118045GF 6C1118045GE 6C11-18045-GF 6C11-18045-GE

* Sản phẩm dùng cho Ford Transit 2006 2007 2008 2009 2010 & Transit 2011 2012 2013

#6C1118045GF #6C1118045GE #giamsoctruoc #transit #giamsoctruoc #ford #transit #v348 #thuttruoc #giamchantruoc #ford @transit #2006 #2007 #2008 #2009 #2010 #2011 #2012 #2013

* Một số mã phụ tùng liên quan :
3D008 BK21 3D122 AA KIT - SUSPENSION 2 17/04/2006 30/12/2014 3D008 6C11 3D122 AA KIT - SUSPENSION, ALTERNATIVE PART 2 17/04/2006 30/12/2014 3020 6C11 3025 AB BUMPER (250/60/70/80/90/300/10/20 SERIES, FWD) 2 26/09/2011 30/12/2014 3020 6C11 3025 AB BUMPER (ALL 260/280/300 SERIES, FWD) 2 17/04/2006 26/09/2011 3020 6C11 3025 BC BUMPER (RWD) 2 17/04/2006 26/09/2011 1.481.000 ₫ 3020 6C11 3025 BC BUMPER (ALL 4 WHEEL AND REAR WHEEL DRIVE) 2 26/09/2011 30/12/2014 1.481.000 ₫ 3020 6C11 3025 BC BUMPER (350L ECO, FWD HOẶC ALL 330 AND 350 SERIES) 2 01/04/2010 30/12/2014 1.481.000 ₫ 5310 6C11 5310 AB SPRING - FRONT, RED (ALL KOMBI/BUS/CREWBUS/VAN, 280S SERIES, FWD) 2 17/03/2006 22/11/2007 5310 6C11 5310 AC SPRING - FRONT, RED (ALL KOMBI/BUS/CREWBUS/VAN, 280S SERIES, FWD) 2 22/11/2007 30/12/2014 5310 6C11 5310 BB SPRING - FRONT, YELLOW (ALL KOMBI/BUS/CREWBUS/VAN, 260S SERIES) 2 17/04/2006 30/11/2007 5310 6C11 5310 BC SPRING - FRONT, YELLOW (ALL VAN,BUS,KOMBI,STRIPPED CHASSIS, 260S SERIES) 2 30/11/2007 30/12/2014 5310 6C11 5310 BC SPRING - FRONT, YELLOW (ALL VAN,BUS,KOMBI,STRIPPED CHASSIS, 250S SERIES) 2 26/09/2011 30/12/2014 5310 6C11 5310 CB SPRING - FRONT, BLUE (ALL KOMBI/BUS/CREWBUS/VAN, 280M SERIES, FWD HOẶC ALL 300 SERIES) 2 17/04/2006 27/11/2007 5310 6C11 5310 CC SPRING - FRONT, BLUE (ALL VAN,BUS,KOMBI,STRIPPED CHASSIS, 280M SERIES, FWD HOẶC ALL 300 SERIES) 2 27/11/2007 30/12/2014 5310 6C11 5310 DB SPRING - FRONT, WHITE (ALL CHASSIS CABS, 300M SERIES, FWD, WITH REDUCED GVM RATING, MARKETING LEVEL 3 HOẶC WITH STANDARD GVM RATING HOẶC 300S SERIES, MARKETING LEVEL 5 HOẶC MARKETING LEVEL 2 HOẶC MARKETING LEVEL 4) 2 17/04/2006 04/12/2007 5310 6C11 5310 DB SPRING - FRONT, WHITE (ALL KOMBI/BUS/CREWBUS/VAN, 300S SERIES, RWD, WITH REDUCED GVM RATING, MARKETING LEVEL 4 HOẶC WITH STANDARD GVM RATING, MARKETING LEVEL 3 HOẶC MARKETING LEVEL 2 HOẶC MARKETING LEVEL 5) 2 17/04/2006 04/12/2007 5310 6C11 5310 DB SPRING - FRONT, WHITE (330S SERIES, WITH REDUCED GVM RATING, MARKETING LEVEL 5 HOẶC WITH STANDARD GVM RATING, MARKETING LEVEL 4 HOẶC MARKETING LEVEL 3 HOẶC MARKETING LEVEL 2) 2 17/04/2006 04/12/2007 5310 6C11 5310 DC SPRING - FRONT, WHITE (ALL VAN,BUS,KOMBI,STRIPPED CHASSIS, 300S SERIES, RWD, WITH STANDARD GVM RATING, MARKETING LEVEL 2 HOẶC ALL KOMBI/BUS/CREWBUS/VAN, MARKETING LEVEL 4 HOẶC MARKETING LEVEL 6 HOẶC MARKETING LEVEL 5 HOẶC MARKETING LEVEL 3) 2 04/12/2007 5310 6C11 5310 DC SPRING - FRONT, WHITE (ALL CHASSIS CABS, 300S SERIES, FWD, WITH REDUCED GVM RATING, MARKETING LEVEL 3 HOẶC 300M SERIES HOẶC MARKETING LEVEL 5 HOẶC WITH STANDARD GVM RATING HOẶC MARKETING LEVEL 2 HOẶC MARKETING LEVEL 6 HOẶC MARKETING LEVEL 4) 2 04/12/2007 5310 6C11 5310 DC SPRING - FRONT, WHITE (330S ECO, WITH REDUCED GVM RATING, MARKETING LEVEL 6 HOẶC WITH STANDARD GVM RATING, MARKETING LEVEL 3 HOẶC 330S SERIES, MARKETING LEVEL 2 HOẶC MARKETING LEVEL 4 HOẶC MARKETING LEVEL 5 HOẶC 280S ECO) 2 04/12/2007 5310 6C11 5310 FB SPRING - FRONT, BROWN (330L SERIES, FWD HOẶC 330M SERIES) 2 17/04/2006 20/11/2007 5310 6C11 5310 FC SPRING - FRONT, BROWN (330L SERIES, FWD HOẶC 330M SERIES) 2 20/11/2007 05/05/2008 5310 6C11 5310 GB SPRING - FRONT, GREY (350E SERIES, FWD HOẶC 1.7-350L SERIES HOẶC 350M SERIES) 2 17/04/2006 22/11/2007 5310 6C11 5310 GB SPRING - FRONT, GREY (ALL CHASSIS CABS, 330L SERIES, RWD, WITH STANDARD GVM RATING HOẶC 330M SERIES HOẶC WITH REDUCED GVM RATING HOẶC 300M SERIES) 2 17/04/2006 23/11/2007 5310 6C11 5310 GB SPRING - FRONT, GREY (SINGLE CAB (2 DOOR), INCREASED 3500KG GVW RATING) 2 17/04/2006 23/11/2007 5310 6C11 5310 GC SPRING - FRONT, GREY (350L ECO) 2 26/09/2011 28/12/2013 5310 6C11 5310 GC SPRING - FRONT, GREY (ALL CHASSIS CABS, 350E SERIES, FWD, WITH REDUCED GVM RATING HOẶC WITH STANDARD GVM RATING HOẶC 350EL SERIES) 2 23/11/2007 5310 6C11 5310 GC SPRING - FRONT, GREY (1.7-350L SERIES, FWD, MARKETING LEVEL 3 HOẶC 350M SERIES, MARKETING LEVEL 5 HOẶC MARKETING LEVEL 6 HOẶC MARKETING LEVEL 4 HOẶC MARKETING LEVEL 2) 2 23/11/2007 5310 6C11 5310 GC SPRING - FRONT, GREY (ALL CHASSIS CABS, 330L SERIES, ALL 4 WHEEL AND REAR WHEEL DRIVE, WITH STANDARD GVM RATING, FRONT AXLE RATING-NORMAL HOẶC 300M SERIES HOẶC 330M SERIES) 2 23/11/2007 5310 6C11 5310 GC SPRING - FRONT, GREY (SINGLE CAB (2 DOOR), INCREASED 3500KG GVW RATING, WITH SVO APPLICATION/LABEL, FRONT AXLE RATINGNORMAL) 2 28/08/2008 28/12/2013 5310 6C11 5310 GC SPRING - FRONT, GREY (ALL KOMBI/BUS/CREWBUS/VAN, 330M SERIES, FWD HOẶC 330L SERIES) 2 07/11/2009 5310 6C11 5310 HC SPRING - FRONT, ORANGE (1.7-350L SERIES, RWD, UPRATED 3850KG GVM RATING, WITH SVO APPLICATION/LABEL HOẶC 350M SERIES) 2 17/04/2006 03/07/2006 5310 6C11 5310 HC SPRING - FRONT, ORANGE (ALL KOMBI/BUS/CREWBUS/VAN, 300M/300L/330M/330L SERIES HOẶC ALL 350 SERIES) 2 17/04/2006 03/07/2006 5310 6C11 5310 HD SPRING - FRONT, ORANGE / RED (350M SERIES, RWD, UPRATED 3850KG GVM RATING, FRONT AXLE RATING-NORMAL HOẶC 1.7-350L SERIES) 2 03/07/2006 20/08/2007 5310 6C11 5310 HD SPRING - FRONT, ORANGE / RED (ALL KOMBI/BUS/CREWBUS/VAN, ALL 350 SERIES HOẶC 300M/300L/330M/330L SERIES) 2 03/07/2006 23/11/2007 Bản quyền © 2004 - 2022 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 2 / 5 Danh Mục: TRANSIT TT9 2006- Phần: 204-03/05 FRONT SUSPENSION STRUTS AND SPRINGS (TỪ 17/04/2006 TỚI 30/12/2014) In ngày tháng: 22/02/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 5310 6C11 5310 HD SPRING - FRONT, ORANGE / RED (ALL KOMBI/BUS/CREWBUS/VAN, 300M/300L/330M/330L SERIES, FRONT AXLE RATING-NORMAL HOẶC 430E SERIES HOẶC ALL 350 SERIES) 2 03/07/2006 23/11/2007 5310 6C11 5310 HD SPRING - FRONT, ORANGE / RED (ALL 350 SERIES, DURATORQ DIESEL, RWD, WITH STANDARD GVM RATING, FRONT AXLE RATING-NORMAL, WITH STANDARD DUTY RR LEAF SPRINGS HOẶC WITH REDUCED GVM RATING HOẶC 430M SERIES) 2 03/07/2006 23/11/2007 5310 6C11 5310 HD SPRING - FRONT, ORANGE / RED (SINGLE CAB, 350E SERIES, 2.4L DURATORQ-TDCI (135/140PS)-PUMA, RWD HOẶC 1.7-350L SERIES) 2 17/04/2006 23/11/2007 5310 6C11 5310 HE SPRING - FRONT, ORANGE / RED (ALL KOMBI/BUS/CREWBUS/VAN, 300M/300L/330M/330L SERIES, FRONT AXLE RATING-NORMAL) 2 23/11/2007 28/12/2013 5310 6C11 5310 HE SPRING - FRONT, ORANGE / RED (SINGLE CAB (2 DOOR), 350M SERIES, ALL 4 WHEEL AND REAR WHEEL DRIVE HOẶC 1.7-350L SERIES) 2 23/11/2007 5310 6C11 5310 HE SPRING - FRONT, ORANGE / RED (ALL 350 SERIES, ALL 4 WHEEL AND REAR WHEEL DRIVE, WITH STANDARD GVM RATING, FRONT AXLE RATINGNORMAL, WITH STANDARD DUTY RR LEAF SPRINGS HOẶC WITH REDUCED GVM RATING) 2 23/11/2007 5310 6C11 5310 HE SPRING - FRONT, ORANGE / RED (ALL REGULAR CARGO/WINDOW VANS, 370L SERIES, DURATORQ DIESEL, ALL 4 WHEEL AND REAR WHEEL DRIVE, WITH REDUCED GVM RATING, FRONT AXLE RATING-NORMAL HOẶC ALL VAN AND STRIPPED CHASSIS HOẶC ALL 430 SERIES, WITH STANDARD GVM RATING HOẶC ALL CHASSIS CABS HOẶC BUS (M2)) 2 23/11/2007 5310 6C11 5310 HE SPRING - FRONT, ORANGE / RED (REGULAR CARGO VAN, ALL 350 SERIES, ALL 4 WHEEL AND REAR WHEEL DRIVE, INCREASED 3550KG GVM RATING, FRONT AXLE RATING-NORMAL HOẶC ALL CHASSIS CABS, ALL 350 SERIES) 2 28/11/2008 5310 6C11 5310 JC SPRING - FRONT, PURPLE (ALL VAN,BUS,KOMBI,STRIPPED CHASSIS, 350E SERIES, FRONT AXLE RATING-MAXIMUM HOẶC 1.7-350L SERIES) 2 17/04/2006 05/05/2008 5310 6C11 5310 JC SPRING - FRONT, PURPLE (SINGLE CAB, 350M SERIES, RWD, WITH SVO APPLICATION/LABEL, FRONT AXLE RATING-MAXIMUM HOẶC 1.7-350L SERIES HOẶC 350E SERIES) 2 17/04/2006 20/08/2007 5310 6C11 5310 JC SPRING - FRONT, PURPLE (BUS (M2), 430E SERIES, RWD, (-)"TR") 2 17/04/2006 20/08/2007 5310 6C11 5310 JD SPRING - FRONT, PURPLE (BUS (M2), 430E SERIES, RWD) 2 20/08/2007 05/05/2008 5310 6C11 5310 JE SPRING - FRONT, PURPLE (DURATORQ DIESEL, MARKETING LEVEL 5, FRONT AXLE RATING-MAXIMUM HOẶC MARKETING LEVEL 6 HOẶC MARKETING LEVEL 2 HOẶC MARKETING LEVEL 3 HOẶC MARKETING LEVEL 4) 2 30/11/2007 30/12/2014 5310 6C11 5310 JE SPRING - FRONT, PURPLE (BUS (M2), 430E SERIES, RWD) 2 05/05/2008 30/12/2014 5310 6C11 5310 JE SPRING - FRONT, PURPLE (ALL VAN,BUS,KOMBI,STRIPPED CHASSIS, 1.7-350L SERIES, DURATORQ DIESEL, FRONT AXLE RATING-MAXIMUM HOẶC 350E SERIES) 2 05/05/2008 30/12/2014 5310 6C11 5310 JE SPRING - FRONT, PURPLE (ALL 2.3 SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, FRONT AXLE RATING-MAXIMUM) 2 30/10/2007 30/12/2014 5310 6C16 5310 DC SPRING - FRONT, BLUE / YELLOW (ALL VAN,BUS,KOMBI,STRIPPED CHASSIS, 300S SERIES, RWD, (+)"TR/VN/EAO ROW-LHD" HOẶC 330S SERIES) 2 17/04/2006 30/12/2014 5310 6C16 5310 HC SPRING - FRONT, PINK / BLUE (ALL VAN,BUS,KOMBI,STRIPPED CHASSIS, 460L, DURATORQ DIESEL, RWD, TURKEY AND RELATED EXPORTS HOẶC 2.3-460E-2T HOẶC 430E SERIES HOẶC 1.7-350L SERIES) 2 30/10/2007 30/12/2014 5310 8C16 5310 AB SPRING - FRONT, BROWN / BLUE (ALL VAN,BUS,KOMBI,STRIPPED CHASSIS, 430E SERIES, 3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, FRONT AXLE RATING-MAXIMUM HOẶC 350M SERIES HOẶC SINGLE CAB (2 DOOR), 350E SERIES HOẶC 1.7-350L SERIES) 2 20/08/2007 30/12/2014 18A047 6C11 3K036 AC BOOT 2 17/04/2006 30/12/2014 180.000 ₫ 18124A ME6C1J 18K045 AA SHOCK ABSORBER ASSY (ALL VAN,BUS,KOMBI,STRIPPED CHASSIS, ALL 250/350/450 SERIES, ALL 2.2L DIESEL ENGINES, RWD HOẶC ALL 350 SERIES, ALL 2.4L DIESEL ENGINES) 1 17/04/2006 30/12/2014 18124A ME6C1J 18K045 AA SHOCK ABSORBER ASSY (ALL VAN,BUS,KOMBI,STRIPPED CHASSIS, ALL 450 SERIES, ALL 2.2L DIESEL ENGINES, FWD) 1 17/04/2006 18124A ME6C1J 18K045 BA SHOCK ABSORBER ASSY (ALL VAN,BUS,KOMBI,STRIPPED CHASSIS, 260S SERIES, ALL 2.4L DIESEL ENGINES, FWD HOẶC 250/60/70/80/90/300/10/20 SERIES HOẶC ALL 350 SERIES HOẶC ALL 2.2L DIESEL ENGINES HOẶC ALL 330 SERIES) 1 17/04/2006 30/12/2014 18124B 6C11 18045 AAE SHOCK ABSORBER ASSY (BUS (M2), 350E/430E SERIES, RWD) 2 17/04/2006 01/11/2006 18124B 6C11 18045 AAF SHOCK ABSORBER ASSY (BUS (M2), 370E SERIES, RWD) 2 16/11/2006 28/12/2013 18124B 6C11 18045 AAF SHOCK ABSORBER ASSY (BUS (M2), 350E/430E SERIES, RWD) 2 01/11/2006 30/12/2014 18124B 6C11 18045 AD SHOCK ABSORBER ASSY (BUS (M1 LRF), 280S SERIES, FWD) 2 17/04/2006 05/05/2008 18124B 6C11 18045 AD SHOCK ABSORBER ASSY (ALL REGULAR CARGO/WINDOW VANS, 280M/300M, FWD HOẶC 260S/280S/300S HOẶC ALL VAN,BUS,KOMBI,STRIPPED CHASSIS) 2 17/04/2006 16/11/2006 18124B 6C11 18045 AE SHOCK ABSORBER ASSY (ALL VAN,BUS,KOMBI,STRIPPED CHASSIS, 260S/280S/300S, FWD HOẶC 280M/300M) 2 16/11/2006 23/10/2009 18124B 6C11 18045 AE SHOCK ABSORBER ASSY (BUS (M1 LRF), 280S SERIES, FWD) 2 05/05/2008 23/10/2009 18124B 6C11 18045 AF SHOCK ABSORBER ASSY (KOMBI, ALL 260/280/300 SERIES, FWD) 2 23/10/2009 28/12/2013 18124B 6C11 18045 AF SHOCK ABSORBER ASSY (ALL VAN AND STRIPPED CHASSIS, ALL 260/280/300 SERIES, FWD HOẶC 250S SERIES) 2 23/10/2009 28/12/2013 18124B 6C11 18045 AF SHOCK ABSORBER ASSY (BUS (M1 LRF), 280S SERIES, FWD) 2 23/10/2009 18124B 6C11 18045 BE SHOCK ABSORBER ASSY (BUS (M2), 300S SERIES, ALL 4 WHEEL AND REAR WHEEL DRIVE HOẶC 330S SERIES HOẶC REGULAR CARGO VAN) 2 17/04/2006 16/11/2006 18124B 6C11 18045 BF SHOCK ABSORBER ASSY (REGULAR CARGO VAN, 300S SERIES, ALL 4 WHEEL AND REAR WHEEL DRIVE HOẶC 330S SERIES HOẶC STRIPPED CHASSIS) 2 19/04/2010 30/12/2014 18124B 6C11 18045 BF SHOCK ABSORBER ASSY (REGULAR CARGO VAN, 300S SERIES, ALL 4 WHEEL AND REAR WHEEL DRIVE HOẶC KOMBI (M1) HOẶC 330S SERIES HOẶC BUS (M2)) 2 16/11/2006 28/12/2013 18124B 6C11 18045 CD SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 300S SERIES, FWD HOẶC 300M SERIES) 2 17/04/2006 16/11/2006 18124B 6C11 18045 CE SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 300M SERIES, FWD HOẶC 300S SERIES) 2 16/11/2006 03/03/2011 18124B 6C11 18045 CF SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 300S SERIES, FWD HOẶC 300M SERIES) 2 03/03/2011 28/12/2013 18124B 6C11 18045 DE SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 330S SERIES, RWD HOẶC 300S SERIES) 2 17/04/2006 16/11/2006 Bản quyền © 2004 - 2022 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang 3 / 5 Danh Mục: TRANSIT TT9 2006- Phần: 204-03/05 FRONT SUSPENSION STRUTS AND SPRINGS (TỪ 17/04/2006 TỚI 30/12/2014) In ngày tháng: 22/02/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout Mã số kỹ thuật Mô tả Slượng Từ Tới Giá 18124B 6C11 18045 DF SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 300S SERIES, RWD HOẶC 330S SERIES) 2 16/11/2006 23/10/2009 18124B 6C11 18045 DG SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 300S SERIES, RWD HOẶC 330S SERIES) 2 23/10/2009 28/12/2013 18124B 6C11 18045 EE SHOCK ABSORBER ASSY (SINGLE CAB (2 DOOR), 430M SERIES, RWD) 2 17/04/2006 17/11/2006 18124B 6C11 18045 EF SHOCK ABSORBER ASSY (SINGLE CAB (2 DOOR), 430M SERIES, RWD) 2 17/11/2006 01/04/2010 18124B 6C11 18045 EF SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS/REGULAR CARGO VAN, 330S ECO, FWD HOẶC 330S SERIES) 2 17/11/2006 09/10/2009 18124B 6C11 18045 EG SHOCK ABSORBER ASSY (SINGLE CAB (2 DOOR), 430M SERIES, RWD) 2 01/04/2010 30/12/2014 18124B 6C11 18045 EG SHOCK ABSORBER ASSY (KOMBI, ALL VAN AND STRIPPED CHASSIS, 330S SERIES, FWD HOẶC 280S ECO HOẶC 330S ECO) 2 17/04/2006 30/12/2014 18124B 6C11 18045 GE SHOCK ABSORBER ASSY (ALL KOMBI/BUS/CREWBUS/VAN, 300L SERIES, RWD HOẶC 300M SERIES HOẶC 330L SERIES HOẶC 1.7-350L SERIES) 2 17/04/2006 17/11/2006 0 ₫ 18124B 6C11 18045 GE SHOCK ABSORBER ASSY (DOUBLE CAB IN VAN, 350E SERIES, RWD HOẶC REGULAR CARGO VAN, 350M SERIES HOẶC 330M SERIES HOẶC 1.7- 350L SERIES) 2 17/04/2006 17/11/2006 0 ₫ 18124B 6C11 18045 GF SHOCK ABSORBER ASSY (ALL KOMBI/BUS/CREWBUS/VAN, 300M/300L/330M/330L/350M/350L, RWD) 2 17/11/2006 27/10/2009 1.229.000 ₫ 18124B 6C11 18045 GF SHOCK ABSORBER ASSY (REGULAR CARGO VAN, 330M SERIES, RWD HOẶC DOUBLE CAB IN VAN HOẶC ALL 350 SERIES) 2 17/11/2006 27/10/2009 1.229.000 ₫ 18124B 6C11 18045 GG SHOCK ABSORBER ASSY (ALL VAN,BUS,KOMBI,STRIPPED CHASSIS, 300M/300L/330M/330L/350M/350L, ALL 4 WHEEL AND REAR WHEEL DRIVE) 2 19/04/2010 28/12/2013 18124B 6C11 18045 GG SHOCK ABSORBER ASSY (ALL BUS, 370L SERIES) 2 26/09/2011 28/12/2013 18124B 6C11 18045 GG SHOCK ABSORBER ASSY (ALL KOMBI/BUS/CREWBUS/VAN, 300M/300L/330M/330L/350M/350L, DURATORQ DIESEL, ALL 4 WHEEL AND REAR WHEEL DRIVE) 2 27/10/2009 30/12/2014 18124B 6C11 18045 GG SHOCK ABSORBER ASSY (ALL REG CARGO/WNDW VN/DBL CB IN VAN, 330M SERIES, ALL 4 WHEEL AND REAR WHEEL DRIVE HOẶC ALL 350 SERIES) 2 27/10/2009 30/12/2014 18124B 6C11 18045 JE SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 330M SERIES, RWD HOẶC 300M SERIES) 2 17/04/2006 16/11/2006 18124B 6C11 18045 JF SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 300M SERIES, RWD HOẶC 330M SERIES) 2 16/11/2006 30/12/2014 18124B 6C11 18045 KE SHOCK ABSORBER ASSY (ALL REGULAR CARGO/WINDOW VANS, 300L SERIES, FWD HOẶC 350M SERIES HOẶC 1.7-350L SERIES HOẶC 330L SERIES HOẶC 330M SERIES) 2 17/04/2006 16/11/2006 18124B 6C11 18045 KE SHOCK ABSORBER ASSY (KOMBI, 330L SERIES, FWD HOẶC 350M SERIES HOẶC CAB VAN FLOOR LCF HOẶC 1.7-350L SERIES HOẶC 330M SERIES) 2 17/04/2006 16/11/2006 18124B 6C11 18045 KF SHOCK ABSORBER ASSY (ALL REGULAR CARGO/WINDOW VANS, 330L SERIES, FWD HOẶC 300L SERIES HOẶC 350M SERIES HOẶC 1.7-350L SERIES HOẶC 330M SERIES) 2 16/11/2006 07/11/2009 18124B 6C11 18045 KF SHOCK ABSORBER ASSY (KOMBI, 1.7-350L SERIES, FWD HOẶC 330L SERIES HOẶC CAB VAN FLOOR LCF HOẶC 350M SERIES HOẶC 330M SERIES) 2 16/11/2006 07/11/2009 18124B 6C11 18045 KG SHOCK ABSORBER ASSY (ALL VAN AND STRIPPED CHASSIS, 330M SERIES, FWD HOẶC 350M SERIES HOẶC 1.7-350L SERIES HOẶC 330L SERIES HOẶC 300L SERIES) 2 07/11/2009 28/12/2013 18124B 6C11 18045 KG SHOCK ABSORBER ASSY (CAB VAN FLOOR LCF, 1.7-350L SERIES, FWD HOẶC 350M SERIES HOẶC KOMBI, 330M SERIES HOẶC 330L SERIES) 2 07/11/2009 28/12/2013 18124B 6C11 18045 LE SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 330M SERIES, FWD HOẶC 350M SERIES) 2 17/04/2006 16/11/2006 18124B 6C11 18045 LF SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 350M SERIES, FWD HOẶC 330M SERIES) 2 16/11/2006 23/10/2009 18124B 6C11 18045 LG SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 330M SERIES, FWD HOẶC 350M SERIES) 2 23/10/2009 30/12/2014 18124B 6C11 18045 ME SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 350M SERIES, RWD) 2 17/04/2006 16/11/2006 18124B 6C11 18045 MF SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 460M) 2 30/10/2007 28/12/2013 18124B 6C11 18045 MF SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 350M SERIES, ALL 4 WHEEL AND REAR WHEEL DRIVE) 2 16/11/2006 30/12/2014 18124B 6C11 18045 MF SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 330S SERIES, INCREASED 3500KG GVW RATING) 2 02/11/2007 28/12/2013 18124B 6C11 18045 PD SHOCK ABSORBER ASSY (KOMBI, 300L SERIES, FWD) 2 17/03/2006 16/11/2006 18124B 6C11 18045 PD SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS/REGULAR CARGO VAN, 300L SERIES, FWD) 2 17/04/2006 16/11/2006 18124B 6C11 18045 PE SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS/REGULAR CARGO VAN, 300L SERIES, FWD) 2 16/11/2006 05/05/2008 18124B 6C11 18045 PE SHOCK ABSORBER ASSY (KOMBI, 300L SERIES, FWD) 2 16/11/2006 05/05/2008 18124B 6C11 18045 SE SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 1.7-350L SERIES, FWD HOẶC 330L SERIES HOẶC 350E SERIES) 2 17/04/2006 16/11/2006 18124B 6C11 18045 SF SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 1.7-350L SERIES, FWD HOẶC 330L SERIES HOẶC 350E SERIES) 2 16/11/2006 30/12/2014 18124B 6C11 18045 TE SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 330L SERIES, RWD) 2 17/04/2006 16/11/2006 18124B 6C11 18045 TF SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 330L SERIES, RWD) 2 16/11/2006 30/12/2014 18124B 6C11 18045 UE SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 350L/350E SERIES, RWD HOẶC 430E/430L SERIES) 2 17/04/2006 16/11/2006 18124B 6C11 18045 UF SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 2.3-460E-2T, RWD HOẶC 430E/430L SERIES HOẶC 460L) 2 17/11/2006 28/12/2013 18124B 6C11 18045 UF SHOCK ABSORBER ASSY (ALL CHASSIS CABS, 350L/350E SERIES, RWD) 2 17/11/2006 30/12/2014 18124B 6C11 18045 VE SHOCK ABSORBER ASSY (BUS (M2), 1.7-350L SERIES, RWD) 2 17/04/2006 16/11/2006 18124B 6C11 18045 VF SHOCK ABSORBER ASSY (BUS (M2), 350M SERIES, RWD) 2 16/11/2006 26/09/2011 18124B 6C11 18045 VG SHOCK ABSORBER ASSY (BUS (M2), 350M SERIES, RWD) 2 26/09/2011 30/12/2014 18124B 6C11 18045 YE SHOCK ABSORBER ASSY (ALL REGULAR CARGO/WINDOW VANS, 430E SERIES, RWD) 2 17/04/2006 16/11/2006 18124B 6C11 18045 YF SHOCK ABSORBER ASSY (ALL VAN AND STRIPPED CHASSIS, 430E/460E, RWD) 2 16/11/2006 28/12/2013 18124B 6C16 18045 BA SHOCK ABSORBER ASSY (BUS (M2), 330M SERIES) 2 17/04/2006 28/12/2013 Bản quyền © 2004 - 2022 của Infomedia Ltd và các bên cấp phép. Trang

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Thụt trước , giảm sóc trước Transit 6C1118045GF 6C1118045GE
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar