$nbsp;

X

  • Trục các đăng cầu sau Everest 2016 EB3G4602BE EB3G-4602-BE2
  • Trục các đăng cầu sau Everest 2016 EB3G4602BE EB3G-4602-BE3
  • Trục các đăng cầu sau Everest 2016 EB3G4602BE EB3G-4602-BE4
  • Trục các đăng cầu sau Everest 2016 EB3G4602BE EB3G-4602-BE5
  • Trục các đăng cầu sau Everest 2016 EB3G4602BE EB3G-4602-BE6
  • Trục các đăng cầu sau Everest 2016 EB3G4602BE EB3G-4602-BE2
  • Trục các đăng cầu sau Everest 2016 EB3G4602BE EB3G-4602-BE3
  • Trục các đăng cầu sau Everest 2016 EB3G4602BE EB3G-4602-BE4
  • Trục các đăng cầu sau Everest 2016 EB3G4602BE EB3G-4602-BE5
  • Trục các đăng cầu sau Everest 2016 EB3G4602BE EB3G-4602-BE6

Trục các đăng cầu sau Everest 2016 EB3G4602BE EB3G-4602-BE

Giá bán: Liên hệ
Còn hàng

* Hàng chính hãng nhà máy Ford cấp (có đủ tem mã trên sản phẩm và trên bao bì) nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng

* * Dùng cho Everest 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ...

*** Hãy mua hàng chất lượng, đừng mua hàng kém chất lượng để rồi mình bỏ tiền của mình ra mua cái cục tức vào thân ***

Trục các đăng cầu sau Everest 2016 EB3G4602BE EB3G-4602-BE :

* Hàng chính hãng Ford cấp 

* Dùng cho Everest 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ...

* Mã EB3G4602BE EB3G-4602-BE EB3G4602BD EB3G4602BD

SHAFT ASSY - DRIVE (3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, 6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80), LHD 4WD (FTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC RHD 4WD (FTD))
 Danh Mục: EVEREST TEC 2015- Phần: C01.010 DRIVE SHAFT - REAR AXLE DRIVE In ngày tháng: 18/03/2023 VIN: Ngày sản xuất: Callout P/N địa phương Mô tả Slượng Từ Tới Giá HB1 W716344 S437 BOLT, M12 X 35MM (RHD RWD HOẶC LHD RWD) 4 29/06/2015 88.000 ₫ HN1 W703457 S442 NUT, M10 (RHD RWD HOẶC LHD RWD) 2 29/06/2015 70.000 ₫ HB2 W710233 S437 BOLT, M12 X 35MM 4 29/06/2015 82.000 ₫ 4C025 EB3G 4C025 AA DAMPER - DRIVE SHAFT (6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-MT82, RHD RWD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC LHD RWD) 1 29/06/2015 5.000.000 ₫ 4C025 EB3G 4C025 AA DAMPER - DRIVE SHAFT (6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-MT82, RHD RWD, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 1 16/11/2015 10/02/2020 5.000.000 ₫ 4K145 EB3G 4K145 AC SHAFT ASSY - DRIVE (6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-MT82, RHD RWD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC LHD RWD) 1 29/06/2015 22/09/2016 0 ₫ 4K145 EB3G 4K145 AC SHAFT ASSY - DRIVE (6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-MT82, RHD RWD, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 1 16/11/2015 10/12/2018 0 ₫ 4K145 EB3G 4K145 AD SHAFT ASSY - DRIVE (6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-MT82, RHD RWD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC LHD RWD) 1 22/09/2016 01/11/2017 0 ₫ 4K145 EB3G 4K145 AE SHAFT ASSY - DRIVE (6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-MT82, RHD RWD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC LHD RWD) 1 01/11/2017 18/06/2018 4K145 EB3G 4K145 AF SHAFT ASSY - DRIVE (6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-MT82, RHD RWD, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 1 10/12/2018 17/12/2018 0 ₫ 4K145 EB3G 4K145 BE SHAFT ASSY - DRIVE (6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80), RHD RWD, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 1 16/11/2015 12/10/2017 31.120.000 ₫ 4K145 EB3G 4K145 BE SHAFT ASSY - DRIVE (6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80), RHD RWD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC LHD RWD) 1 29/06/2015 26/09/2017 31.120.000 ₫ 4K145 EB3G 4K145 BF SHAFT ASSY - DRIVE (6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80), RHD RWD, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 1 12/10/2017 18/06/2018 0 ₫ 4K145 EB3G 4K145 BF SHAFT ASSY - DRIVE (6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80), RHD RWD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC LHD RWD) 1 26/09/2017 18/06/2018 0 ₫ 4K145 EB3G 4K145 BG SHAFT ASSY - DRIVE (6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80), RHD RWD, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 1 18/06/2018 17/12/2018 19.671.000 ₫ 4K145 JB3G 4K145 MB SHAFT ASSY - DRIVE (2.0 ECOBLUE D, 10 SPEED AUTO TRANSMISSION (10R80), RHD RWD, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 1 10/02/2020 0 ₫ 4K145 JB3G 4K145 MB SHAFT ASSY - DRIVE (10 SPEED AUTO TRANSMISSION (10R80), RHD RWD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC LHD RWD) 1 18/06/2018 0 ₫ 4K145 JB3G 4K145 NA SHAFT ASSY - DRIVE (6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-MT82, RHD RWD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC LHD RWD) 1 18/06/2018 0 ₫ 4K145 JB3G 4K145 NA SHAFT ASSY - DRIVE (6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-MT82, RHD RWD, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 1 17/12/2018 10/02/2020 0 ₫ 4K145 JB3G 4K145 PA SHAFT ASSY - DRIVE (6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80), RHD RWD, CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 1 17/12/2018 10/02/2020 0 ₫ 4K145 JB3G 4K145 PA SHAFT ASSY - DRIVE (6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80), RHD RWD, AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC LHD RWD) 1 18/06/2018 0 ₫ 4B496 EB3G 4B496 AA BOLT AND WASHER ASSY - HEX.HEAD (RHD 4WD (FTD) HOẶC LHD 4WD (FTD)) 4 29/06/2015 692.000 ₫ 4602 EB3G 4602 AA SHAFT ASSY - DRIVE (2.2L DURATORQ-TDCI (150/160PS)-PUMA, 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-MT82, RHD 4WD (FTD), CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 1 16/11/2015 10/12/2018 0 ₫ 4602 EB3G 4602 AA SHAFT ASSY - DRIVE (2.2L DURATORQ-TDCI (150/160PS)-PUMA, 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-MT82, LHD 4WD (FTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC RHD 4WD (FTD)) 1 29/06/2015 16/10/2017 0 ₫ 4602 EB3G 4602 AB SHAFT ASSY - DRIVE (2.2L DURATORQ-TDCI (150/160PS)-PUMA, 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-MT82, LHD 4WD (FTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC RHD 4WD (FTD)) 1 16/10/2017 18/06/2018 17.792.000 ₫ 4602 EB3G 4602 AB SHAFT ASSY - DRIVE (2.2L DURATORQ-TDCI (150/160PS)-PUMA, 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-MT82, RHD 4WD (FTD), CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 1 10/12/2018 17/12/2018 17.792.000 ₫ 4602 EB3G 4602 BD SHAFT ASSY - DRIVE (3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, 6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80), RHD 4WD (FTD), CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 1 16/11/2015 04/10/2017 0 ₫ 4602 EB3G 4602 BD SHAFT ASSY - DRIVE (3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, 6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80), LHD 4WD (FTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC RHD 4WD (FTD)) 1 29/06/2015 26/09/2017 0 ₫ 4602 EB3G 4602 BE SHAFT ASSY - DRIVE (3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, 6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80), LHD 4WD (FTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC RHD 4WD (FTD)) 1 26/09/2017 18/06/2018 14.121.000 ₫ 4602 EB3G 4602 BE SHAFT ASSY - DRIVE (3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, 6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80), RHD 4WD (FTD), CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 1 04/10/2017 17/12/2018 14.121.000 ₫ 4602 JB3G 4602 DB SHAFT ASSY - DRIVE (2.0 ECOBLUE D, 10 SPEED AUTO TRANSMISSION (10R80), RHD 4WD (FTD), CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 1 10/02/2020 0 ₫ 4602 JB3G 4602 DB SHAFT ASSY - DRIVE (2.2L DURATORQ-TDCI (150/160PS)-PUMA, 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-MT82, RHD 4WD (FTD), CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 1 17/12/2018 10/02/2020 0 ₫ 4602 JB3G 4602 DB SHAFT ASSY - DRIVE (2.2L DURATORQ-TDCI (150/160PS)-PUMA, 6 SPEED MANUAL TRANSMISSION-MT82, RHD 4WD (FTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC LHD 4WD (FTD) HOẶC 2.0 ECOBLUE B, 10 SPEED AUTO TRANSMISSION (10R80) HOẶC 2.0 ECOBLUE C) 1 18/06/2018 0 ₫ 4602 JB3G 4602 EB SHAFT ASSY - DRIVE (3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, 6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80), RHD 4WD (FTD), CHENNAI PLANT BUILD (INDIA)) 1 17/12/2018 10/02/2020 0 ₫ 4602 JB3G 4602 EB SHAFT ASSY - DRIVE (3.2L DURATORQ-TDCI (200PS) - PUMA, 6 SPEED AUTOMATIC TRANS (6R80), RHD 4WD (FTD), AAT-RAYONG ASSEMBLY PLANT-LS HOẶC LHD 4WD (FTD)) 1 18/06/2018 0 ₫

Theo tiêu chuẩn hãng Ford cấp

Liên hệ đặt mua sản phẩm Trục các đăng cầu sau Everest 2016 EB3G4602BE EB3G-4602-BE
(Trường có dấu * là bắt buộc)
Họ tên người mua (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ (*)
Ghi chú nếu có

zalo dcar
Hotline-Dcar